onsdag, maj 28

FÖLJ TAGE DANIELSSONS RÅD:

Innan du blir kapitalist,
kommunist, monetarist,
anarkist, marxist, fascist,
terrorist, imperialist,
socialist, syndikalist,
eller rentav folkpartist
måste lilla du förstå
att så snart som du kan gå
bör du stultande gå med
i det världsparti för fred
som går före allting annat.
Alla –ismer där vi stannat
är sekunda, inte störst.
Freden måste komma först.
Gör den inte det, min vän,
kommer inget efter den.
----------------------------------------------
Alltså:
Välkommen i Tyresö Ulands- och Fredsförening, TUFF. Du blir medlem genom att betala 200 kr (för enskild) plus kanske 80 kr (för familjemedlem) på Tuffs plusgiro 
16 01 37 - 6.


TUFF är en av de få verkligt aktiva svenska lokalföreningarna, som arbetar för ickevåld, fred och internationell solidaritet Se hemsidan www.tuff.nu och lyssna på Radio Tuff på www.tyresoradion.se  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar