tisdag, maj 6

"Varenda insamlad krona oavkortat till bistånd"

Tack vare TUFF (Tyresö Ulands- och Fredsförening) finns Tyresö också på flera håll i världen. I Indien finns sedan länge två stora skolbyggnader som har namnen Nyboda och Kumla Wings. De är uppkallade efter två Tyresöskolor som gjorde dagsverken för Tuffs många indiska projekt.

Många av de hundratals brunnarna som i Indien anlagts för Tuff-pengar har fått namn efter olika solidariska Tyresöbor. "Roland Well" efter Roland Schütt och  "Gunnar Well" efter Gunnar Petersen är två av många exempel.

TYRESÖSKOLORS DAGSVERKEN
Kumla skola har inte oförtjänt kallats "världsmästare i skolsolidaritet" efter att i över 40 år gjort framgångsrika dagsverken för fattiga barn i Indien och numera också i Zambia. Den 22 maj slår Kumla till igen med ett dagsverke och den 5 juni gör Tyresö skola dagsverke för de sex Tuff-skolorna bland indiska Dharampurs många utfattiga byar.

Bara i år har TUFF skickat 240 000 kr till dessa indiska skolor för barn, vilkas föräldrar är analfabeter. Samtidigt har 12 000 kr lämnats för att stödja två barnbibliotek i Iraks oroliga huvudstad Bagdad. 10 000 kr har skickats till Bolivia för att användas till ett skolbygge för fattiga indianer. Pengarna till dessa två projekt har lämnats av vänner till den i fjol avlidna Sofie Wenander för att hedra hennes minne. Hon var bland annat en av en föreningens grundare 1967.

TYRESÖFINANSIERAD SKOLA I KONGO
I höstas kunde Tuff stödja ett skolbygge bland fattiga byar i Kongo med 75 000 kr, faktiskt insamlade bland de många solidariska medlemmarna. Initiativet till detta projekt har tagits av Miza och Marcus Landström I Trollbäcken. De meddelar nu att en skola med tre klassrum praktiskt taget är färdigbyggd, men en skolbyggnad till planeras.

Monica Schelin, Tuffs vice ordförande, framhåller:
--Det är viktigt att veta att varenda insamlad krona av Tuff skickas oavkortad till ändamålet, eftersom alla i Tuff och Radio Tuff jobbar oavlönat. En annan fördel är att resultaten av insatserna redovisas noga och regelbundet, inte minst av Radio Tuff (91,4 MHz eller www.tyresoradion.se )

(Tuffs insamlingskonto plusgiro 793636-2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar