lördag, maj 24

Belys ickevåldets fördelar igen !

För 40-50 år sedan prisades ofta ickevåld eller civilmotstånd som den överlägsna kamp- och försvarsmetoden. Martin Luther King och Mahatma Gandhi var ännu i ropat. I dag hör man tyvärr sällan talas om det.

En förklaring ger den kristne debattören Bernt Jonsson i riksradions program OBS (14/5). Han menar att krig, katastrofer och liknande dramatiska händelser är tacksammare för medierna att fokusera på än långsammare skeende, hur positiva och i bästa mening revolutionära de än är. "Hälsan tiger still och inga nyheter är goda nyheter".

Med tanke på det elände som drabbat Irak och Libyen efter de västliga krigsinsatserna där, minns man den finländske krigsveteranen och författaren Henrik Tikkanens ord: "Krig löser inga problem -- och alltså fortsätter de".

Bernt Jonsson berättar om boken Recovering Nonviolent History. Civil Resistance in Liberation Struggl som Maciej J Bartkowski sammanställt. Den påvisar mängder av lyckosamma ickevåldsliga framgångar med exempel ända från 1700-talet. En av fördelarna med ickevåld sägs vara att kvinnorna kan delta i kampen på ett helt annat sätt än vid ett väpnat motstånd.

Befrielserörelsernas våld blir ofta hyllat. Men Bernt Jonsson påminner om det gamla talesättet att krigiska revolutioner "äter sina egna barn". De efterföljs alltför ofta av odemokratiska förtryckarregimer.

Hans anförande slutar med ett citat av den amerikanske civilmotståndsaktivisten  A. J. Muste: Det finns ingen väg till fred; fred är vägen. I min bok "Från Platon till PAF" finns ett annat Muste-citat: "Problemet efter ett krig ligger hos den segrande parten. Han föreställer sig, att han just bevisat att krig och våld lönar sig. Vem ska nu ge honom en läxa?"
---------------------------------------------
Radio Tuff nr 1365. Hörs lokalt på 91,4 MHz, världsvida på www.tyresoradion.se
(Hela Bernt Jonssons OBS-inslag finns sedan den 21 maj på www.tuffsandin.blogspot.com )


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar