söndag, maj 11

Sverige mera lojalt mot USA och Nato än mot sitt folk

Jan Öberg är en oberoende fredsforskare som i många år berömvärt basat för Transnationella stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning (TFF) i Lund. Han menar nu. att den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken de senaste 25-30 åren har förändrats radikalt till det sämre. Omsvängningen har skett närmast i smyg, något han anser vara ovärdigt en demokrati.

Öberg, som tycker att vår svenska elit numera är mera lojal mot Bryssel och Washington än mot svenskarna.,skriver:

" Om din bild av Sverige är att det är ett progressivt, förnyande och fredsfrämjande land med global inställning som försvarar folkrätten så är den – tråkigt nog – föråldrad. Den enda upprustning Sverige behöver är intellektuell." 

SVERIGE STÖRSTA VAPENEXPORTÖREN PER CAPITA !

Jan Öberg menar, att Sverige inte längre är neutralt och bara formellt alliansfritt och skriver:.

"Landet har upphört att utveckla en egen politik och positionerar istället sig inom ramen för EU och Nato. Landet bidrar inte längre med betydelsefullt nytt tänkande – det sista var Olof Palmes kommission om gemensam säkerhet (1982)."

Han påpekar att Sverige inte längre har någon nedrustningsambassadör, typ Maj Britt Theorin, och har slutat att betrakta FN som särskilt viktigt. Ingen av Sveriges toppolitiker ställer sig till förfogande som medlare i internationella konflikter. Öberg beklagar:

Kärnvapenavrustning står långt ner på dagordningen, problematisk som den är för ett land som aspirerar på Nato-medlemskap. Men en sak är oförändrad: Sverige förblir världens största vapenexportör per capita.

Och han erinrar om:

"Eftersom Sverige inte lagligt kan exportera vapen till ett land som befinner sig i krig men har nära militärteknologiskt samarbete med USA, beslutade Sveriges riksdag att göra undantag för USA."

Mot Sveriges hållning i internationella konflikter och krig är den erfarne fredsforskaren Jan Öberg inte nådig:

"Sverige bidrar inte längre till att skydda mindre stater genom att hålla fast vid folkrätten. De svenska eliterna stödde helhjärtat bombningarna av Serbien/Kosovo. De tyckte – även under socialdemokratisk ledning – att de massdödande sanktionerna mot Irak och ockupationen var lämpliga. Sverige stödde förstörelsen av Libyen och deltog där med sina flygplan, dock endast för spaningsuppdrag, inte bombningar. Sverige stödde inte det planerade kriget mot Syrien men yppade inte heller någon hörbar kritik mot det stöd från västvärlden till enbart den militanta oppositionen, däribland sådan tillhörande Al-Qaeda."

 CARL BILDT, "KÄNSLOSAMT BRUSHUVUD"?

Någon devot beundrare av vår utrikesminister tycks inte Jan Öberg vara. Hör bara:

"Om man som Bildt jämför Ukrainas förre president Janukovitj med Norges Quisling och därmed jämställer Putin med Hitler och Ryssland med Nazityskland, opererar man inte längre som statsman utan snarare som känslosamt brushuvud eller marknadskonsult. Lägg därtill att Bildt nyligen i Sveriges Radios lördagsintervju vägrade distansera sig från de nynazistiska elementen i Kiev".

Öberg kommenterar också de alltmer högljudda kraven från en del politiker att ansluta Sverige till Nato:

"Efter att ha varit neutralt och alliansfritt under kalla krigsårens hårda konfrontationer och spänningar ska Sverige nu behöva gå med i NATO när det inte finns en enda analys någonstans som säger att Sverige under förutsebar framtid kommer att stå inför ett hot."

"SÄKERHETSPOLITISKA PRÄSTERSKAPETS"  KRYSSNINGSMISSILER.

Jan Öberg menar att vår elits "bekvämt hysteriska tolkning av krisen i Ukraina" har lett till att svenska plan ska förses med kryssningsmissiler, som på långt håll kan bekämpa fiender. Svensk "avskräckningskapacitet" talar man nu stolt om, men det beror på vårt militär-mediala komplex, som han skildrar så här::

"Det säkerhetspolitiska prästerskapet i landet består av några forskare i militära angelägenheter vid väldiga, välfinansierade institut som står i nära kontakt med politiker och militärer som journalister lojala mot militären har nära förbindelser med. ……Det land som en gång i tiden gjorde något för en bättre värld har förenat sig med den militaristiska världen "

Jan  Öbergs slutord lyder

"Den enda upprustning Sverige behöver är intellektuell."
--------------------------------------------------
Åke Sandin och Monica Schelin i Radio Tuff (www.tyresoradion.se ) nr 1364, maj 2014
Jan Öbergs och hans medarbetares artiklar kan i sin helhet läsas på www.transnational.org  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar