söndag, maj 25

ROSOR från RADIO TUFF (nr 1365) till....


….till             Tuffs indiske partner, Bhikhu Vyas, som nu meddelar att en ny byggnad vid en av Tuffskolorna i Dharampur nästan är klar. Den har finansierats av Tuff med pengar som vänner till den i vintras bortgångne Tuff-aktivisten Bengt Citron skänkte till Tuff för att hedra hans minne. Byggnaden får namnet Bengt's Girls' Hostel och skall vara      uppehållsrum för flickor i klass 10 vid Vaghvalskolan, en av de sex skolor som i Dharampur anlagts för Tuff-pengar för att ge tusentals barn till analfabeter undervisning. Gandhianhängaren Bhikhus synpunkter återges senare i detta Radio Tuff, då han kommenterar den hindunationalistiska jordskredssegern vid valet i Indien nyligen.

….till             senaste numret av Tyresö Nyheter, en tidning som delas ut till alla kommunens hushåll. Den har en artikel med rubriken "Tyresö i världen", där Tuffs mångsidiga biståndsverksamhet skildras. Det uppges att sedan i höstas har Tuff skickat 75 000 kr till ett skolbygge i Kongo, 2000 kr för fattiga åldringar i Belgrad, 12 000 kr till stöd för två barnbibliotek i oroliga    Bagdad, 10 000 kr till ett skolbygge för indianer i Bolivia, och 240 000 kr till skolor för fattiga barn och ungdomar i Indien.

….till             Örjan Wiberg, Indienkännare och Tuff-medlem, som den 21 maj besökte Alléskolan i Lerum och överlämnade ett diplom som tillsammans med 9000 kr utgör "Tuffs pris 2014 för berömvärt freds- och       solidaritetsarbete". Inför all personal vid skolan som i 25 år gjort   dagsverken för Tuffs många indiska projekt, berättade Wiberg, som själv besökt projekten, att de var utmärkta och av stort värde för den fattiga befolkningen. Han framhöll också att varenda krona av insamlade medel går oavkortat, eftersom alla i Tuff och Radio Tuff jobbar oavlönat. Priset       har delats ut  sedan 90-talet och belönat många fredsföreningar och tre skolor som i likhet med Alléskolan under många år gjort dagsverken för de indiska projekten. Prispengarna kommer från de gåvor Åke Sandin fått, varje gång han sedan 1992 fyllt jämnt.

….till             skolor som nu i slutet av vårterminen gör dagsverken för Tuffs    biståndsprojekt, nyss nämnda Alléskolan den 5 juni, samma datum som Tyresö skola slår till. Redan den 22 maj gjorde Kumla skola i Tyresö ett dagsverke och det har alltsedan början av 70-talet blivit en solidarisk tradition. Resultatet är inte färdigräknat än utan det nämns i nästa Radio Tuff, som sänds på radion första gången kl 17 söndagen 8 juni.

….till             Tuffs ordförande Sylvia Ljungdahl, som föreslog att vi skulle skicka ytterligare 5 000 kr till Lina Vuskovic i Belgrad, där hon i många år har hjälpt fattiga pensionärer, ofta flyktingkvinnor, med medicin med  mera. Styrelsen             biföll förslaget.

….till             Tuffs systerförening, Nässjö fredsförening, som i år har firat sitt 100- årsjubileum. Ett stort grattis till Farshid Ardabili Farshi, Thomas Ericzon och de andra fredskämparna i Nässjö

….till             Tuffs systerförening, Norrköpings fredsförening, som nu lägger ner sin verksamhet. I samband med det skickade de 2000 kr till Tuff insamlingskonto 79 36 36 - 2. Stort tack!

….till             de tappra Tuff-aktivister som 24 maj var aktiva vid Tuffs loppis utanför Tyresö centrum

….till             de glada, positiva människor som den 17 maj i ett "freds- och kärlekståg" vandrade från Mariatorget till Vitabergsparken på Södermalm. Från Tuff deltog vår yngste styrelseledamot, Alexander Palmér, och han förklarar syftet: "Helt enkelt att sprida glädje,   gemenskap och kärlek till människor och visa att fred och kärlek är något  högst levande som vi tror på!"

….till             Radio Tyresö (91,4 MHz eller www.tyresoradion.se ) som sänder en halvtimme från ett Tuff-möte i vintras med Noor Bahnam som inledare.Honn växte upp i Bagdad och skildrar nu den religiösa splittring, korruption, regelbundna bombdåd och annat elände, som följt i spåren av det amerikansk-brittiska angreppet 2003. Noor är aktiv i Svensk-    Irakiska Solidaritetskommittén (SISK)

….till             Gerhard Schröder, tysk förbundskansler 1998-2005, som har en mera medlande syn på Ukrainakrisen än det västliga åsiktsetablissemanget. Han är inte imponerad av EU:s politik utan menar i tidningen Welt am Sonntag (18/5) att väst för mycket fokuserat på sanktioner och framhåller. "En dialog och respekt för ömsesidiga intressen skulle kunna    jämna vägen för en lösning."

….till             Sveriges Radios program Studio Ett, som (14/5) hade ett inslag hur barn till ryska föräldrar nu blir mobbade i svenska skolor till följd av den ensidiga antiryska propagandan i våra medier. Ett par oroliga föräldrar säger: "Det är en skrämmande utveckling som eskalerar för varje dag. Man beskriver Ryssland som ett fascistiskt land och hävdar att vi alla  skulle vara homofober. Vi vill alla uppfostra våra barn i Sverige enligt svenska demokratiska normer. Vi vill att våra barn växer upp i harmoni för att sedan bli bra representanter i det svenska samhället, oavsett vilken väg de väljer. Vi vill att de ska kunna bidra med sin erfarenhet från   två eller flera kulturer och med sin språkkunskap."

….till             Tuffs uppdaterade hemsida där man bland annat kan läsa en   undersökning som nu under "supervalåret" är av stort intresse. Klicka på den enkla adressen www.tuff.nu  och sedan på länken till "Vapenvalet får du reda på vad företrädare för olika politiska partier tycker om den omfattande svenska vapenexporten.


….till             Sveriges Radios program OBS (14/5), där Bernt Jonsson berättar om en ny bok som hyllar ickevåldet som den bästa kamp- och försvarsmetoden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar