lördag, maj 10

"ROSOR" från RADIO TUFF (nr 1364) till.....

….till        det Boliviamöte som alla är välkomna till tisdagen 13 maj kl 19 i Tuff-lokalen ,Myggdalsvägen 80. De båda Boliviakännarna Fernando och Sofia Quiroga inleder. Fika, gemyt och debattglädje ingår

....till              Tuffs indiske partner, Bhikhu Vyas, som skickat en redogörelse hur positiv utvecklingen har varit i det tidigare så gudsförgätna Dharampurs många fattiga byar, bebodda av stambefolkningen, av vilka tidigare de flesta var analfabeter. Han framhåller att hjälpen från starten för  25 år sedan kommit från Tuff och svenska systerskolor. Tack vare det så kunde sex grundskolor anläggas och de senaste tio åren också två högstadier och ett skolhem för flickor. Uppåt hundra av dessa ungdomar, vilkas föräldrar är analfabeter, börjar nu få utbildning vid universitet. Från Tuffs sida har det varit mycket inspirerande att sedan flera decennier kunnat samarbeta med Bhikhu Vyas och andra indiska anhängare av   den icke-våldslige förgrundsfiguren Mahatma Gandhi.

….till             Lina Vuskovic, sedan många år Tuffs partner i Belgrad. Hennes fina  insatser för fattiga och krigsdrabbade pensionärer har Tuff stött i många  år. Nu i december skickade vi bara 2000 kr till henne. Som hon nu i brev  redovisar har många av hennes skyddslingar tyvärr redan avlidit.

….till          Christer Lokind, överstelöjtnant inom flygvapnet som tjänstgjort inom  såväl Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, som     Försvarets radioanstalt, FRA. Nu har han skrivit en bok, " DC-3:an - Kalla krigets hemlighet”, som handlar om det av ryssarna 1952  nedskjutna svenska flygplanet, som hade åtta personer ombord. Tidigare  har det varit känt att Sverige i samarbete med USA spionerade med signalspaning på den av Sovjet behärskade baltiska kusten. Men Lohult  avslöjar nu ­exakt hur DC-3:an flög, och vad den egentligen spanade på: Det var den nya sovjetiska radarstationen i Liepaja i Lettland. Med  ingående kunskap om radarn var det därmed möjligt för Sverige – eller de länder som fick del av informationen – att konstruera sändare för att störa eller slå ut det sovjetiska luftförsvaret, vid ett eventuellt anfall. När svenskarna sedan spanade efter den försvunna DC-3:an sköts också ett  svenskt Catalina-plan ner, vars besättning dock fiskades upp av ett tyskt  fartyg. Det här var under det kalla krigets frostigaste period.

….till             Fredsrörelsen på Orust, som kritiserar "det alliansfria Sveriges deltagande i Afghanistan- och Libyenkrigen och av vår växande vapenexport till tvivelaktiga mottagare. Inför de nationella valen i  september bör en ny medvetenhet väckas om vad fred med naturen          omedelbart kräver, om flyktingpolitiken, och om komplikationerna med  vapenexporten och med det ökande samarbetet med Nato."

….till             Svenska Freds Lund/Malmö som kräver att också Sverige förklarar sig vara en kärnvapenfri zon. I motiveringen står det bland annat: "Kärnvapenfria zoner innebär att man inom ett givet område förbinder sig att inte tillverka, provspränga, lagra eller skaffa kärnvapen, och att inte heller ha kärnvapen utplacerade på sitt territorium. Det innebär också ett   löfte från kärnvapenstaterna om att inte anfalla området med kärnvapen. Sedan den första kärnvapenfria zonen, Antarktis, instiftades 1961 har omfattningen av de områden som anslutit sig till avtalet ökat till att idag innefatta 56% av jordens landyta och 60% av alla jordens länder ). Sammanlagt bor 39% av jordens befolkning i kärnvapenfria zoner. Avtalet står under FN-mandat och det är frivilligt att ansluta sig."
(Anslut till detta upprop för en kärnvapenfri zon. Klicka på

….till             Ship to Gaza, som i år tänkte bryta blockaden mot Gaza genom att renovera en gammal fiskebåt, "Gaza Ark", och i sommar använda den för export från Gaza. Sedan blockaden för sju år sedan infördes av Israel har Gazas export minskat med 97 procent. Israel har ju stoppat försöken av Ship to Gaza att med hjälpmateriel angöra Gazas hamn med motiveringen att det hotade Israels säkerhet. Ingen kan dock påstå att   säkerheten hotas av att en båt lämnar Gaza. Men den 29 april sänktes båten med en sprängladdning under vattenlinjen. Ship to Gazas talesperson Ann Ighe säger nu: "De kan sänka en båt men inte en rörelse"

….till             brittiske veteranjournalisten Jonathan Power, som varnar för att västmakternas kritik av Ryssland på sikt skadar dem själva. De hycklar, menar han, när de inte minns Kosovo 1999, Irak 2003 och Libyen 2011 eller Natos utvidgning österut intill Rysslands gränser.

….till             Kumla skola (Tyresö), som den 22 maj gör ett nytt dagsverke för de med Tuff-pengar anlagda skolorna i Indien. Det lär vara det 45:e året i följd som denna solidariska skola jobbar in pengar för utmärkta projekt i Indien.

….till             Janne Josefssons "Uppdrag granskning" i Sveriges Radio den 7 maj. Tidigare har ett program handlat om de högerextremas våld, men nu var det dags att granska de vänsterextremas. Det blev säkert en för många tittare chockerande timme. Den grova misshandeln av två helt oskyldiga slovakiska gästarbetare visades, alltså utfört av dem som skryter om sin "antirasism". Och många andra våldsbrott kunde visas, eftersom illdådarna själva hade filmat sina aktiviteter. Från den tid på 60- och 70-talen då denna yttervänster var mycket stark har bland annat Guillou skrivit. Han påstår att den tidens "vänster" aldrig tillgrep våld. Andra vänsterveteraner som med vämjelse ser gatuvåldet påminner om att dagens arbetslöshet för ungdomar är ovanligt hög.

….till             De schyssta människor som i strid ström blir medlemmar av den frivilligt kämpande Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF) genom att betala in 200 kr (enskild) plus kanske 80 kr (familjemedlem) på Tuffs plusgiro 16 01 37 -6. Välkommen du också!

….till             det skolbygge i Kongo som Tuff bidragit med 100 000 kr till. En skolbyggnad med tre klassrum är nu praktiskt taget klar. Men mera om detta alldeles strax, när Miza Landström hörs här i Radio Tuff.
-----------------------------------------------------------
Från Radio Tuff (www.tyresoradion.se ) nr 1364, maj 2014

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar