lördag, juni 7

ROSOR från RADIO TUFF (nr 1366) juni 2014 till....

….till
Kumla skola (Tyresö), Tyresö skola och Alléskolan i Lerum som under slutet av vårterminen gjorde dagsverken för de fattiga eleverna i indiska Dharampurs Tuff-skolor. Vi väntar nu spänt på resultaten av deras fina, solidariska insatser.

….till
Miza Landström i Trollbäcken, initiativtagare till omfattande hjälp till Kongos barn. Hon visar nu bild på att en skola med tre klassrum nu är färdigbyggd. Snart är också en liknande skola också klar, så de både skolorna till hösten kan ge undervisning till ca 360 barn bland fattiga byar. Det första skolhuset kan sägas vara finansierat av Tuff. Härom året satsade Tuff 25 000 kr som en slags grundplåt. I höstas kunde vi bidra med 75 000 kr till. Det fantastiska med det var att de på några månader hade insamlats av de ständigt solidariska Tuff-medlemmarna, som också är väl värda de vackraste rosor. Sedan behövs förstås pengar till driften av skolan, så glöm inte Tuffs insamlingskonto plusgiro 79 36 36 -2 !

….till
juristprofessorn och förre domaren vid den internationella Haag-domstolen Bruno Simma, som av tidningen Der Spiegel givits rubriken ”Der Westen ist scheinheilig” (= Väst är skenheligt). Samtidigt som han anser att Putin begått folkrättsbrott genom att annektera Krim påminner han om västliga brott i vår samtid bland annat med följande ord: ”Det folkrättsliga vålds- och interventionsförbudet har under senare år av väst under ledning av USA gång på gång uppmjukats eller övergivits…..Den västliga förebråelsen att Putin brutit mot folkrätten är riktig men också skenhelig” Simma påminner om aggressionen mot Irak, Kosovokonflikten och att väst till exempel accepterade att militären tog makten i Egypten varvid den folkvalde presidenten Mursi störtade.

….till
fredsforskaren Jan Öberg, chef för Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning, som påminner om att alla imperier i historien gått under och att USA nu är på nedgång och inne i slutfasen. En av orsakerna är dess ”militarism med konstant krigföring”. Han hävdar: ”Idag är USA bara nummer ett på den militära dimensionen. När alla andra indikationer går ner, blir militären en stor börda som bara accelererar nedgången.”

….till
Samfundet Equmeniakyrkans årsmöte, som antog fredsuppropet ”Fredens väg”. Enligt tidningen Sändaren (nr 23) menade denna kyrka, där baptister, metodister och missionsförbundare är förenade, att det skulle satsas mindre på vapen och mer till civilt och humanitärt fredsbyggande. Man vädjar också till Sveriges riksdag och regering att börja prioritera annorlunda i försvarsbudgeten. Så här säger en av deltagarna i konferensen, Sofia Camnerin: ”Jag tycker att vi nu har profilerat oss som en fredskyrka. Vi har faktiskt slagit fast, att krig är emot Guds vilja”. Diakonias Bo Forsberg spädde på med: ”Fred, rättvisa och barmhärtighet är inte bara en aspekt av evangeliets budskap, utan det är kärnan och huvudbudskapet. Klipp ut allt som har fred, rättvisa och barmhärtighet från Nya testamentet, och du har inget kvar av det sedan”

….till
Mellanösternkännaren Nuri Kino, som i Svenska Dagbladet (30 maj) skriver under rubriken ”KRISTNA I SYRIEN HOPPAS PÅ BASHAR”. I artikeln heter det bland annat: ”President Bashar är populär bland kristna, många anser att han är den enda som kan stoppa Syrien från att bli en stat med sharialagar där kristna inte får plats.  Detta även bland sådana som tidigare vittnat om hans tyranni. Han har de senaste månaderna fått ökat stöd, både inom och utanför Syrien, eftersom många syrier inte känner att det finns något alternativ. Oppositionen har blivit upptagen med att kriga mot varandra och landet har slitits sönder.”

….till
Radio Tyresö, som bland sina dussintals program på 91,4 MHz också har med en andra halvtimme från Noor Bahnams framträdande på ett Tuff-möte i vintras. Hon är av irakisk härkomst och berättar kunnigt om det oroliga läget i Irak efter den västliga aggressionen 2003. Hon är aktiv i Svensk-Irakiska Solidaritetskommittén (SISK), som driver de två barnbibliotek i Bagdad som Tuff stöder, nyligen med 12 000 kr. Enklast kan man lyssna på henne genom att knappa in www.tyresoradion.se 

….till
lokaltidningen Mitt i Tyresö, som (3 juni) har en insändare med rubriken ”Jag skäms över er som tror er utöva gott våld”. Den är undertecknad av signaturen ”Gammal socialist” och har bland annat följande rader: ”Det finns inget gott våld. Skit ät skit oavsett förpackning. Våld föder våld och har inga ursäkter.Huliganism är bara ett sätt att få utlopp för sin egen inneboende våldsmentalitet, vare sig det gäller fotboll eller som nu politik, och har egentligen inget med själva saken i sig att göra.Respekt är något man förtjänar när man talar via förnuftet. Att våldföra sig visar bara att man är okunnig. Minns dert gamla ordspråket: ´Där förståndet tar slut, tar knytnäven vid’. För 2000 år sen fick vi budskapet: ´Var mot din nästa som du vill att hon ska vara mot dig!´ Om vi hade följt det hade vi haft fred i världen i dag:”

….till
17-årige Alexander Palmér, yngst i Tuffs styrelse, som var föreningens ombud vid Svenska Freds’ årskongress i Göteborg 24-25 maj. Enligt flera andra deltagare debatterade han frejdigt och bra, bland annat mot förslag som inskränker lokalföreningarnas självständighet. Han hade bland andra stöd av ingen mindre än Tomas Magnusson, som är en av svenska fredsrörelses främsta. Tomas var i 6 år Svenska Freds’ ordförande och sedan i flera år president i International  Peace Bureau (IPB), som redan 1910 belönades med Nobels fredspris.

….till
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, som i sin senaste årsberättelse har den stolta devisen:  ”LOKALFÖRENINGARNA ÄR HELT SJÄLVSTÄNDIGA INOM RAMARNA FÖR ORGANISATIONENS MODELLSTADGAR OCH IDÉPROGRAM”


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar