söndag, juni 22

ETT KRIG TILL MED FIASKOARTAT RESULTAT

I förra Radio Tuff berättade jag om krigens tjusiga mål och eländiga resultat. Det handlade om de båda världskrigen och om det militära ingripandet i Libyen 2011. Nu har de negativa följderna av en annan militär operation blivit beklämmande aktuell.

Hans Blix har blivit en av mina favoriter. Inte för han en gång var utrikesminister (fp) i Sverige utan för hans kloka analyser av världens dårskap. 2002 när han var ledande vapeninspektör i Saddam Husseins Irak blev han hånad av amerikanska hökar och till ovh med av sin partivän Per Ahlmark.

Orsaken var att han och hans vapeninspektörer inte kunde hitta några massförstörelsevapen  i Irak. Myten om dessa var nödvändig för att angriparna skulle motivera sin aggression. Den skedde trots stora folkliga demonstrationer mot kriget och i strid mot folkrätt och FN-beslut. Den utfördes av amerikaner och britter 2003 och har sedan dess lett till uppåt en miljon dödade irakier och ännu flera flyktingar. 

Nu när terrororganisationen ISIS sedan några veckor härjar i landet har det krigiska eländet nått en ny höjdpunkt. I Sveriges radios ofta hörvärda program Studio Ett sammanfattade Hans Blix läget genom att påminna om utgångspunkten, det västliga militära ingripandet.

Det visade sig ju att inga massförstörelsevapen fanns i Irak, det som hade varit den främsta ursäkten för det militära angreppet. Det hade man också motiverat med att att man ville utrota al Qaidas inflytande i Irak. Men före invasionen 2003 fanns inte denna terrororganisation i landet. Nu finns den där i en kanske ännu värre form, nämligen ISIS, som till och med al Qaida tycks ta avstånd från.

Vidare förklarade västmakterna att man ville införa demokrati i Irak. Som Blix påpekar har det sedan dess snarare varit kaos som rått i landet. Den otäcke Saddam Hussein lyckades man för all del avsätta och döda, men  under hans välde var Irak i alla fall ett sekulärt samhälle. Nu däremot är det en alltmer rosenrasande sekterism som breder ut sig. 

NÅGRA IRONIER
Det sunnifanatiska ISIS (Islamiska staten Syrien och Irak) har länge varit aktiv i det syriska inbördeskriget. Den har där varit den mest regimfientliga gruppen och alltså åtminstone indirekt stötts av de Assad-fientliga västmakterna.Nu överväger dock USA att ingripa militärt mot ISIS i Irak, i varje fall med insatser från luften. 

En annan ironi är att det nu förekommer ett visst närmande mellan ärkefienderna USA och Iran, ”Satans imperium” och ”skurkstaten Iran”, som de kallat varandra. De tycks ha fått gemensamma intressen i bekämpandet av ISIS i Irak.

Det historiska minnet är kort. Inte många minns att Saddam Husseins hade västmakternas   stöd under det långa och blodiga kriget mot Iran på 1980-talet. Ett av dess mest otäcka inslag var det irakiska bombardemanget av den kurdiska staden Halabja 1988. Då dödades flera tusen människor med kemiska vapen, samma stridsmedel som i Syrien förra året väckte en sådan uppståndelse och kontrovers.

Saddams välde var åtminstone sekulärt, men nu drabbas landet av religiös sekterism. Det talas om att  en tredelning av Irak hotar: I så fall från norr till söder i Kurdistan, ”Sunnistan” och ”Shiastan”.
————————————
ÅKE SANDIN i Radio Tuff 1367 (Juni 2014)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar