lördag, maj 14

"ROSOR" från RADIO TUFF (nr 1414) den 15/5 till....

ROSOR från RADIO TUFF (1414) 15/5 till….
….till             Maj Britt Theorin. Få svenskar har arbetat så hårt och länge för fredliga lösningar som hon, bland annat som svensk nedrustningsambassadör, EU-parlamentariker och i många år ledamot av svenska riksdagen. Hör henne diskutera dagens påstådda ”hot”, de högljudda kraven på medlemskap i Nato och militärt svenskt deltagande utomlands med mera tisdagen den 17 maj kl 19 i Kulturkaféet, Kvarnhjulet vid Nyboda skola!                           
                      Gratis entré men vi bjuder på kex, ost och dryck, både vin och alkoholfritt, så hjärtligt välkomna! Samarrangemang med ABF.

….till             Susanna Ahlqvist på ABF, som gjort en läcker affisch om mötet med Maj Britt Theorin tisdag den 17 maj.

….till             manifestationen på Sergels torg lördagen den 21 maj kl 15, anordnad av ”Nej till Nato” under parollen ”Stoppa värdlandsavtalet!”. Detta avtal        riskerar att Sveriges territorium används för att 
upprätta baser för främmande militär, inklusive med kärnvapen. Det kommer att behandlas av riksdagen den 25 maj. På Sergels torg talar bl a Thage G Peterson och Maj Britt Theorin.

….till             aktionsgruppen ”Nej till Nato”, som i Göteborg den 12 maj ordnade en manifestation för ”Fred och alliansfrihet” med tal av bl a Sven Wollter, Maj Britt Theorin och Harald Treutiger.

,,,,till              minnet av konstnären Carl Fredric Reutersvärd, som nyligen gick bort. Han gjorde bland annat ”Non-Violence”, pistolen med en knut på pipan. Den finns bland annat utanför FN-huset i New York:

….till             Barack Obama, som är den förste amerikanske president som nu  besöker Hiroshima, 71 år efter att den amerikanska atombomben utplånade staden med hundratusentals människor som offer. Kanske vill han i slutet av sin ämbetsperiod bättra bilden av sig som fredsfrämjare efter att ha blivit ifrågasatt för att redan 2009 ha fått Nobels fredspris.

….till        Åsne Liedén som i ett öppet brev till Jakop Dalunde, riksdagsman (MP)                               och ledamot av försvarsutskottet, skriver: ”Rösta nei till värdlandsavtalet! Jag har                   varit med i MP sedan starten. Viktigt att vara alliansfri. Närmandet till NATO                           provocerar Ryssland och är inte fredsfrämjande. Sätt ner foten nu och visa att vi                   är ett freds och miljöparti! ”

….till            den politiske veteranen Carl Tham, som varit minister i både en       borgerlig och socialdemokratisk regering och också bland annat SIDA-chef. Den 26/4 skriver han i Dala-Demokraten under rubriken ”Nej till Natonärmande” och nämner att försvarsministern larmar om att vi utsätts för intensiv rysk propaganda. Men han vet givetvis att också NATO håller på med liknande verksamhet, också riktad mot vårt land, precis som man alltid gjort. Men det anses inte vara något problem för vad som kommer därifrån är i princip sant och klokt”, skriver Tham ironiskt.

….till          Jan Guillou, som i Aftonbladet (1/5) betecknar kritiken mot den avgångne                              bostadsministern Mehmet Kapan som ett ”drev” och bland annat skriver: Han                         gjorde ingen jämförelse mellan Israels politik och det ­nazistiska folkmordsprojektet                     som tog sin början 1941. Kaplan talade om den tyska raspolitiken på 1930-talet,                           vilket är en helt annan sak.”

….till            en kvartett av lärda män, bestående av professorerna Lars Ingelstam, Gunnar                      Westberg, Thomas Jonter och nedrustningsexperten Jan Prawitz, vilka i DN                          (2/5) skriver under rubriken ”Stifta lag om förbud att föra in kärnvapen i                           Sverige”. De skriver: ”Det har upprepade gånger påståtts att det är förbjudet att                      föra in kärnvapen i Sverige: Men något  sådant förbud finns inte. Vi förespråkar                     därför att riksdagen i lag förbjuder införandet av kärnvapen till Sverige. Finland                       har en kristallklar formulering som kan vara en förebild för svensk lagstiftning”.

….till         Ola Friholt i den beundransvärt aktiva Fredsrörelsen på Orust, som i Fria                              Tidningen (4/5) uppmanar: ”Stoppa militariseringen! Upplös partnerskapet för                        krig! Börja arbeta för fred!” Han påminner om att Sverige som medlem                                    sedan1994 i Partnerskap för fred har upplåtit Norrlands vidder till testning och                        attackflyg för bombflyg och drönare. Fredsrörelsen på Orust har på sitt årsmöte                    uttalat sin ”djupa avsky för det försåtliga och odemokratiska engagemanget i                          militäralliansen Nato   och deltagandet i dess anfallskrig. Fredlig konfliktlösning                     står inte längre på dagordningen. Partnerskap för fred har blivit partnerskap för                      krig”

….till   Hans Blix, som varit svensk utrikesminister (fp), innan han blev FN:s        vapeninspektör, som tyvärr inte USA och England trodde på när han    försäkrade att Saddam Husseins Irak inte hade några massförstörelsevapen. Nu säger han på tal om Sveriges samarbete med Nato: ”Man vill göra så många barn som möjligt med Nato och sedan unna säga: Nu är det väl dags att vi gifter oss”

….till   Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, som skrivit om den amerikanska presidentkampanjen, som är ganska krånglig. Han skriver bland annat: Vad som gör det extra komplicerat, är att det dels är provval för att få fram partiernas presidentkankandidater, och dels ett antal allmänna val. Informationsbroschyren har 134 sidor, varav 56 visar            kopior på valsedlar från sex olika partier i bokstavsordning: American Independent Party, Democratic, Green, Libertarian, Peace and Freedom och Republican Party. På broschyrens baksida står inte bara ditt namn   och adress utan också det parti, som du sympatiserar med. För att få rösta måste du själv registrera dig som sympatisör till något parti. Vilket   inte stämmer, eftersom du även kan registrera dig som "NP", alltså No party, något som blivit allt populärare.” Hela Bengt Svenssons artikel finns att läsa på www.tuffsandin.blogspot.com

….till   svenska folket, som visade att ca 60 procent enligt en opinions-   undersökning föredrog att vi skulle fortsätta att vara alliansfria, detta trots all propaganda för militäralliansen Nato.


….till   alla dem som inte glömmer att Maj Britt Theorin kommer till Kulturcafét,   (Kvarnhjulet vid Nyboda) tisdag den 17 maj kl 19. Och att aktions- gruppen Nej till Nato ordnar manifestation mot värdlandsavtalet på Segels torg kl 15 lördag den 21 maj.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar