lördag, maj 28

Räddade atombomberna över Japan liv ??

I början av sin presidentperiod varnade Barack Obama för kärnvapen. Det bidrog nog till att han fick Nobels fredspris. Sedan dess har USA uppdaterat sina kärnvapen, som också finns i några andra Nato-länder.

Den 27 maj i år gjorde han som första amerikanska president ett besök i Hiroshima. Där vägrade han att be om ursäkt för att ca 300 000 civila japaner dödades av amerikanska atombomber eller deras radioaktiva efterverkningar. Det är emot den amerikanska synen på krig, som alltid varit ”goda”, när USA har deltagit – det må vara i Vietnam, Irak eller annorstädes

MIMAK är den är den klart starkaste och rikaste lobbygruppen i världen. Förkortningen betyder det militär-industriella-mediala-akademiska komplexet.

Att akademiker också kan låna sig till sådan lobbyverksamhet är Jan Hallenberg ett exempel på. Han har varit gästforskare på flera amerikanska universitet och är nu professor vid försvarshögskolan.

På TV-aktuellt säger han att atombomberna nog faktiskt räddade liv –åtminstone amerikanska -- eftersom de förkortade kriget. Detta är ju snarare en orwellsk  omskrivning, typ krig är fred, slaveri är frihet. Men historieprofessorn Göran Rystad skrev:

"Talet om atombombernas berättigande genom räddningen av hundratusentals liv bör förvisas till historiens skräpkammare"

Också prominenta allierade militärer och statsmän har uttryckt sina tvivel på det motiverade med att förinta två civila städer med atombomber. Så här skrev i sina memoarer Dwight E Eisenhower, överbefälhavare för de allierade i Europa, sedermera president:

"Till Truman gav jag uttryck åt mina allvarliga betänkligheter, främst på grund av min övertygelse om att Japan redan var besegrat och att fällandet av atombomberna var fullständigt onödigt"

Och den i rang högste amerikanske militären, amiralen W.D. Leahy, presidentens stabschef yttrade 1950:

"Användandet av detta barbariska vapen i Hiroshima och Nagasaki var inte av någon konkret hjälp i vårt krig mot Japan. Japanerna var redan besegrade och färdiga att kapitulera."

Just det, japanerna i sina ruinstäder var färdiga att kapitulera före atombomberna och de hade skickat flera sådana trevare via neutrala länder, typ Sverige. Allt hängde på en enda sak. Japanerna önskade, att kejsaren skulle få sitta i orubbat bo, att landet skulle få förbli en monarki.

USA fordrade dock villkorslös kapitulation. Men det märkliga var att efter förintelsen av Hiroshima och Nagasaki gick amerikanerna med på att Japan skulle få behålla sin kejsare.

Varför kunde de inte ha garanterat detta tidigare? Ville USA till varje pris med atombomberna demonstrera sin väldiga vapenmakt, kanske för att sätta sig i respekt hos sin vapenbroder, Stalins Sovjetunionen? Det finns radikala forskare som svarar att det nog var så.


ÅKE SANDIN i Radio Tuff nr 1415 den 29 maj 2016

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar