lördag, maj 14

Ryssland är inte Sovjetunionen längre

I dag beskrivs Ryssland som den i östersjöområdet aggressiva makten. ”Hotet” från Ryssland anses nu som så stort att Sverige bör gå med i militäralliansen Nato. Ännu vill dock en majoritet av svenskar – ca 60 procent enligt opinionsundersökningar --  att vi också i fortsättningen skall bevara alliansfriheten, som i så många år har varit  lyckosam.

För en mansålder sedan fanns Sovjetunionen, som var i spetsen för Warszawa-pakten. Hur var läget vid Östersjön då? Jo, på 80-talet lär det ha vimlat av ryska ubåtar i svenska vatten. Det skulle ta några år innan det avslöjades att det allra mesta av det var mediaskrönor.

Kring Östersjön var de tre baltiska länderna då en del av Sovjetunionen, medan Polen och Östtyskland var medlemmar av Warszawapakten. Nu är Estland, Lettland och Litauen självständiga och tillhör de 28 medlemmarna av Nato. Dit hör numera Polen och hela Tyskland.

Liknande utveckling finns kring Svarta havet. Dess södra kust upptas av Turkiet, sedan länge Natomedlem. Dess västra kust tillhör Bulgarien och Rumänien, som tidigare tillhörde Warszawapakten men numera är medlemmar i Nato. Rumänien har just välkomnat att bli bas för amerikanska missiler. De sägs vara avsedda för det påstådda hotet från Iran, vilket har väckt tvivel hos ryssarna.

Åtminstone tidigare hade det alliansfria Sverige ett gott rykte om att vara en fredsbefrämjande kraft i en militariserad värld. Vi skulle helt tappa den viktiga rollen, om vi gick med i Nato. Där behövs vi inte, eftersom Nato är många gånger starkare än det påstått hotfulla Ryssland.

Det bör räcka med allt samarbete vi redan har med Nato. Nu ska värdlandsavtalet upp i riksdagen. Riskerna med det avtalet är att Sveriges territorium kan användas för att upprätta baser för främmande militär och för krigföring mot tredje land. Det skulle öka spänningarna i Östersjöområdet och undergräva alliansfriheten.


På Sergels torg lördag den 21 maj kl 15 sker en manifestation mot värdlandsavtalet anordnad av aktionsgruppen Nej till Nato. I Tyresö framträder Maj Britt Theorin på Kulturcaféet redan tisdagen den 17 maj kl 19.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar