fredag, maj 27

Hellre tända ljus än att bara förbanna mörkret

”ROSOR” från RADIO TUFF nr 1415 (29/5) till….

….till             Kumla skola i Trollbäcken, som den 12 maj hade ett dagsverke och jobbade in uppåt 70 000 kr till Tuffs projekt för skolor för fattiga barn i Indien. Kumla har i nästan 50 år gjort årliga dagsverken. Redan i början av 70-talet uppförde Tuffs indiska partners en skolbyggnad som fick namnet Kumla Wing. Ungefär samtidigt uppfördes vid samma skola ett bibliotek som fick namnet TUFF Library & Reading hall. 

….till             Lena Mansfield, duktig lärare I Kumla skola. Hon var en av de främsta organisatörerna av det lyckade dagsverket och hörs om en stund i detta Radio Tuff.

….till             Tuffs främste indiske partner Bhikhu Vyas, som redan gratulerat Kumlas personal och elever till deras fina resultat. Han saluterar också Tuff för dess  verksamhet och nämner med tacksamhet alla Tuffs insatser för skolor i Indien. Han nämner de senaste 25 årens insatser för det tidigare så gudsförgätna Dharampur, ett utfattigt område bebott av stambefolkning (tribals), som har den lägsta statusen i det indiska samhället. Invånarna var mestadels analfabeter, men nu har många tusen av deras barn fått undervisning i de skolor som uppförts tack vare stödet från TUFF, vilket på 90-talet bestod av över en miljon kr per år. I fjol stödde vi verksamheten med 200 000 kr. Bhikhu uppmärksammar också med beundran att Tuff nästa år fyller 50.

 ….till             Maj Britt Theorin, som framträdde vid ett offentligt möte, anordnat av TUFF och ABF i kulturcaféet i Tyresö den 17 maj. Där argumenterade hon fint för svensk alliansfrihet, ett nej till Nato, nej till militära värdlandsavtal och vikten av att bygga gemensam säkerhet. Maj Britt var också en av talarna vid manifestationen ”Nej till Nato” på Sergels torg den 21 maj. Hennes anförande i Tyresö finns nu återgivet på Radio Tyresö, 91,4 MHz eller på webben  www.tyresoradion.se . Och Maj Britts tal på Sergels torg finns i bloggen  www.tuffsandin.blogspot.com

….till             Miza Landström, som tog initiativet till en skola bland fattiga kongolesiska byar, en skola som sedan i höstas fungerar för 245 fattiga barn. Tuff har stött projektet med över 100 000 kr. En av bidragsgivarna var Maj Britt Theorin, som 2013 skänkte sitt Martin Luther King-pris på 15 000 kr till skolbygget i Kongo.  Vid mötet 17 maj i Tyresö fick Maj Britt av Miza en tavla med bilder från skolan i Kongo.

 ….till             insamlingsstiftelsen Econef i Sverige, som hjälper centret för tanzaniska  barn, av vilka de flesta är föräldralösa på grund av att över 5 procent av Tanzanias invånare lider av hiv/aids. Tuff har nu beslutat att skicka 10 000 kr från sitt insamlingskonto för att stödja verksamheten.

….till             TUFFs biståndsverksamhet, som har den utmärkta egenheten att varenda insamlad krona går till fattiga i Indien och andra läder. Det beror på att ingen i Tuff är avlönad. Det är alltså tryggt att stödja Tuffs insamlingskonto plusgiro 79 36 36 - 2

….till             förre försvarsministern Thage G Peterson, som var en av talarna vid manifestationen på Sergels torg den 21 maj mot Nato och värdlandsavtalet. Han rådde Sverige att ”tala med Ryssland” och började sitt tal med: ”Världens viktigaste fråga idag är freden. Men vi når inte freden med nya arméer och militärallianser. Världen behöver istället länder som står utanför de militära allianserna och som envist står upp för fredliga lösningar på krig och konflikter. Jag vill att Sverige skall vara ett sådant land.”  Hela Petersons anförande finns att läsa på www.nyhetsbanken.se

 ….till             de fyra riksdagsledamöter från miljöpartiet som på DN-debatt den 25 maj skriver under rubriken ”Vi röstar för att skjuta upp värdlandsavtalet med Nato”. I inledningen framhåller de: ”Kärnvapen är ett hot mot allt liv. Det vore ett ödesdigert misstag av Sverige att inte säkerställa att de aldrig finns, eller ens passerar inom vårt territorium.  Steg för steg har Sverige närmat sig kärnvapenalliansen Nato .Det senaste och kanske mest betydelsefulla steget mot fullt medlemskap är det sä kallade värdlandsavtalet som alliansregeringen lät ÖB underteckna 2014, tio dagar innan den avsattes av väljarna.” (Tyvärr antog riksdagen den 25 maj värdlandsavtalet)

….till             Anne Rosberg, Per Abrahamsson och Emilia Mühlhäuser, som nyligen skrev  en debattartikel i tidningen ETC. De påminner om att en Sifo-undersökning i februari visade att 56 procent av svenskarna är negativa till värdlandsavtalet, som bara accepteras av 26 procent. Och de påpekar att regeringens proposition inte alls tagit fasta på fredsargument:”Inte ett ord nämns om Natos möjlighet att placera baser i Sverige. Inte ett ord om att Nato inte skall få använda Sverige vid angrepp på tredje land. Inte ett ord om att vidga diplomati och samarbete med Ryssland, som ju betraktas som fienden nummer ett. Det går inte att åstadkomma fred med hot om krig.”

….till             Hans Corell, FN:s tidigare rättschef, som i radio nyligen förklarade att IS föddes när Natoländerna USA & England invaderade Irak 2003. Corell påtalade vidare att Irakinvasionen var ett av de allvarligaste brotten mot internationell rätt

....till             den syrisk-katolska patriarken Ignatius Joseph, på besök i Sverge, som intervjuades i DN (24/5) av Maria Schottenius. Han säger bland annat: ”USA och deras allierades invasion av Irak var en katastrof. De trodde att man kunde exportera demokrati. I stället skapade de kaos. Och kaos är minoriteternas värsta fiende. Västländerna har en machiavellisk agenda. De vill ha makt och olja” Intervjun gjordes ungefär samtidigt som ett hundratal människor i ett par syriska regimkontrollerade kuststäder dödades av självmordsbombare från IS.

….till             Staffan Lindberg som i Aftonbladet (27/4) skriver under rubriken ”Förlåt för att vi inte har berättat om kriget i Jemen”. Han börjar med att erkänna: Du som läsare har rätt att veta och vi journalister gjort ett uselt jobb.” Kriget började för över ett är sedan när Saudiarabien började med de flygbombningar, som har tagit livet av tusentals civila jemeniter. Lindberg skriver: ”Skolor har träffats, sjukhus, broar, hus – allt med en sådan intensitet att förstörelsen liknandes med den i Syrien efter bara några månader. Halva befolkningen är ii dag behov av humanitär hjälp. Undernäringen är utbredd. Barn svälter. Samtidigt som al-Qaida och terrorgruppen IS växer i sönderfallet. Som alltid finns det vinnare i kriget. För vapenindustrin har det varit jackpot. Saudiarabien har kraftigt ökat sina inköp och är i dag världens tredje största vapenköpare. Bomberna som träffade civila marknader var amerikanska. Även Sverige säljer vapen till Saudiarabien, trots att det militära samarbetsavtalet sagts upp.”

….till              svenska Publicistklubbens yttrandefrihetspris som i maj tilldelades Can Dündar, chefredaktör för den numera världsberömda turkiska dagstidningen Cumhuriyet. Han och kollegan Erdem Gül dömdes av turkisk domstol till fem års fängelse. Det hela började sommaren 2015. Då publicerade deras tidning en serie bilder på lastbilar som fraktade vapen över den turkiska gränsen mot Syrien. Enligt uppgift var det den turkiska säkerhetstjänsten som i hemlighet smugglade gods till islamistiska Nusrafronten, av västliga bedömare betecknad som terrorister. President Erdogan i Natolandet Turkiet blev rasande och ansåg att de båda journalisterna hade begått spioneri  

 ….till             Dokumentären ”Ukraina – revolutionens mörka sida” som SvT äntligen –efter två stoppade försök -- den 23 maj sände. Den skildrade de högerextremas aktiva roll i händelserna på Maidantorget i Kiev  och massmorden i Odessa 2014, då 44 människor dödades, många genom att brännas ihjäl. De ukrainska myndigheterna har försummat att ställa de ansvariga till svars.

….till             docenten Per Anders Rudling som efter TV-dokumentären om Ukraina kunnigt redogjorde för utvecklingen i landet. Det är ännu svårt drabbat av korruption. Enligt Transparency International ligger Ukraina på 143:e plats ibland de mest korrupta länderna i världen. Ekonomiskt är landet snarast konkursmässigt efter att dess BNP sjunkit kraftigt

….till             Tuffs arkivgrupp som efter flera års träget arbete nu är klara med att till Stockholms stadsarkiv överlämna många kartonger med material.

….till             de solidariska människor som erlägger medlemsavgift till Tuff genom att på Tuffs plusgiro 16 01 37 - 6 sätta in 200 kr för enskild och 80 kr för familjemedlem. Alla arbetar gratis i Tuff men vi har hyra för Tuff-lokalen och andra kostnader.


….till             minnet av Martin Luther King, som bland annat framhöll: ”Hellre tända ljus än att bara förbanna mörkret”. Det är en åsikt som varit vägledande för oss som i många år nu har delat ut ”rosor” till människor som sagt eller gjort något bra.

(Hörs i Radio Tuff www.tyresoradion.se från 29 maj

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar