lördag, februari 16

TUFF mycket aktivt !


-->

 TUFF- bladet vintern 2019

___________________________________________________________________________
TUFF/ Tyresö U-lands- och FredsFörening, Myggdalsvägen 80 nb, 135 43 Tyresö. Hemsida: www.tuff.nu
E-post: kontakt@tuff.nu  Telefon: 0708 764 373 (ordf) eller 073 51 31 302 (vice ordf) Föreningskonto 
Tuffs plusgiro 16 01 37 -6. Insamlingskonto plusgiro 79 36 36 – 2.  Dags att betala medlemsavgift
Stödjande medlemmar är helt avgörande för TUFF:s verksamhet. Vi är stolta, glada och tacksamma för varenda medlem! Medlemsavgiften är oförändat 200 kr och sätts in på TUFF:s föreningskonto plusgiro 16 01 37 – 6 eller swishas till 123 345 00 87. Glöm inte skriva avsändare! Vill man passa på att ge en extra slant som gåva, är det mycket välkommet! Om man vill rikta sin gåva till något särskilt projekt sätter man in på Insamlingskontot pg 79 36 36 -2 och anger projektnamn.

Åke Sandin tackar för sig
Åke är en av TUFF:s grundare och blev den första ordföranden i föreningen.  Under mer än 50 år har han varit aktiv i TUFF och en självklar ledargestalt, känd både i och utanför Tyresö. Under 35 år har Åke dessutom sänt Radio TUFF med ständigt aktuellt innehåll kring fredsfrågor och ett oräkneligt antal intervjuer med intressanta människor. På grund av ålder och familje-förhållanden väljer Åke nu att avsluta sitt aktiva engagemang, men för oss i TUFF kommer han alltid att vara en inspiratör och ledstjärna. Hans insatser har under alla år varit ovärderliga och vi tackar honom med varma hjärtan.  
Åkes program i Radio TUFF kan alltjämt avlyssnas på www.tyresoradion.se under rubriken ”Arkiv”.

Välkommen till TUFF:s årsmöte!
Lördag 23 mars kl 10 samlas vi i TUFF-lokalen, Myggdalsvägen 80. På årsmötet går vi igenom TUFF:s verksamhet 2018 och så väljer vi styrelse för 2019.  Vi behöver bli fler aktiva, så hör av Dig om Du är intresserad!

Skolprojekten i Indien
I januari 2019 sände TUFF 200 000 kr till våra indiska samarbetspartners.  Summan består av insamlade medel från dags-verken i Kumla skola, Strandskolan,  Allé-skolan i Lerum samt gåvor från privat-
personer.  Pengarna kommer att användas för verksamhet i två skolor i Dharampur, meddelar Bhikhu Vyas. Hans senaste nyhetsbulletin finns att läsa på TUFF:s hemsida; en fantastiskt upplyftande läsning om ett mångårigt och lyckat skol-projekt som hela tiden utvecklas och når mycket goda resultat. Från dessa isolerade bergstrakter där det tidigare inte fanns någon skola alls, går numera alltfler ung- domar vidare till högre studier.

Mangoprojektet i Indien
För 28 år sedan startade, med TUFF:s hjölp, projektet med plantering av mangoträd i syfte att motverka den nattblindhet som många i Dharampur led av. Sedan dess har över 150 000 träd planterats hos fattiga bönder, många genom att barnen i skolan fått lära sig hur de ska skötas. De uppvuxna träden ger nu ett överskott på frukter, vilket kan säljas på marknaden. I våras meddelade bönder
i Virekshetra cluster, nära Bombay/ Mahrashtra state, att också de vill delta i projektet. Hittills har de köpt 5009 plantor - till halva priset, övrig kostnad står projektet för. 

Vill Du stödja projektet finns ”Mango-gram” att köpa. Det är ett diplomliknande blad i olika versioner (För att gratulera, för att kondolera eller Istället för en blomma).  5 kr/st kostar plantorna. För 100 kr blir det alltså 20 träd, för 200 kr 40 träd osv. Beställ av TUFF via mail kontakt@tuff.nu eller per telefon 073 51 31 302.

I december köpte många TUFF-vänner julmangogram till ett värde av ca 5000 kr! Till Fredrik Bylunds födelsedag såldes mangogram för nästan 4000 kr och för att hedra minnet av Anna Höglin inkom 3000 kr.  Tusen tack för detta!

Skolprojektet i Kongo Kinshasa
Projektet är startat av Miza Landström, själv född i Kongo Kinshasa och nu boende i Trollbäcken. Hon är styrelsemedlem i TUFF. Genom TUFF och andra bidrags-givare har skolhus uppförts och verk-samheten är i full fart med många elever – och även flera föräldrar som också vill lära sig läsa och skriva. Dock har regeringens löften om att ta över kostnaderna för lärarlönerna havererat tillfälligt p g a den politiska situationen. Vi hoppas på en snar lösning och verksamheten fortsätter.

Integrationsprojektet i Tyresö
Nu är det ett och ett halvt år sedan vi startade projektet för att bidra till nyanlända flyktingars integration i Tyresö och i det svenska samhället. Vi har träffats varje onsdagskväll, även under sommaren. Fokus är på språkutveckling, men vi vill också dela med oss av svensk historia, kultur och samhällsliv. Vi har gjort en hel del utflykter i Tyresös natur, vandringar i Stockholm och båtturer till skärgården. Senast hade vi pepparkaksbak i Tyresö bygdegård och julavslutningsmiddag i form av stort knytkalas hemma hos Erika i styrelsen.  Vi har cirka 20 inskrivna deltagare från Afghanistan, Etiopien, Eritrea, Iran och Syrien i åldrarna 17 – 40 år. Vi är också glada över att ha gott om frivilliga som ställer upp som gruppledare.
Däremot finns det hos många deltagare en stark önskan om ytterligare språkträning på tu man hand, liksom önskan om någon att övningsköra med. Har Du möjlighet att ställa upp, så hör av Dig!

Svenska Freds ordförande på besök
Agnes Hellström, sedan 2016 ordförande i  TUFF:s moderorganisation Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, är på turné till lokalföreningarna.  I januari hade TUFF besök av Agnes och vi hade då spännande diskussioner om det gemensamma arbetet framöver. Världsläget ser ju på många sätt mörkt ut och tyvärr är fredsfrågorna mer aktuella än på länge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar