fredag, april 10

TUFF-bladet våren 2015

        Tyresö Ulands- och FredsFörening,
            Myggdalsv 80,  135 43 Tyresö
            Tel 742 1442 (ordf),  712 2581.
            Tuffs plusgiro: 16 01 37-6.
        Insamlingskonto: pg 79 36 36 - 2
             E-post: tuffmail@spray.se     
              Hemsida: www.tuff.nu


Kvinnor styr Tuff även i år  
Tuff är i goda händer, i kvinnohänder. Således återvaldes vid årsmötet den 28 mars Sylvia Ljungdahl till ordförande, Monica Schelin till vice ordf. och kassör samt Erika Husberg till sekreterare. Återvalda till styrelsen blev också Jonas Bodin, Jenny Citron, Alexander Palmér, Bitte Isacsson(adjungerad), Fernando Quiroga, Lisa Norgren Benedictsson,  Lena Sandin Kroos och Åke Sandin. Som revisorer återvaldes Ulla Luin och Eija Räty. Nya i styrelsen blev Stefan Lönnberg, Magnus Wiberg och Åke Ogenborg     

    Trotjänare avtackade
Efter många års fina insatser i Tuffs styrelse avtackades Margareta Svahn och Ulla Carina Sellergren inte bara med blommor utan även med den ”perfekta presenten”, det vill säga de  mangogram, som bidragit till att i hundratals  fattiga byar i Indien över 125 000 mangoträd planterats. Mangogram finns ”I stället för blommor”, ”För att gratulera” och ”Till minne
av…” Kan beställas av Tuff, tel 08 -712 4463

 Bok om Libyenkriget 1911
I Libyenkriget 2011 deltog också Sverige med spaningsplan. Det sades ha det fina målet att ”skydda civila” men många civila dödades för att inte tala om hur många som åren efteråt har mist livet. Det första Libyenkriget rasade 1911. Om detta skrev Gustaf Janson en bok med titeln LÖGNERNA. Berättelser om kriget Den har nu återutgivits med förord av Anders Björnsson. Pris 150 kr. Finns att köpa av Tuff, tel 08- 712 4463

  Annorlunda om Ukraina
Två små amerikanska böcker ger en delvis annan bild av Ukrainakrisen än den gängse i väst. VEMS FEL ÄR UKRAINA-KRISEN?  är titeln på den ena, som statsvetarprofessorn John M. Mearsheimer har skrivit, den andra är av Robert Parry, undersökande journalist. Den heter BAKOM KULISSERNA I KIEV. Båda kan köpas av Tuff (tel 712 4463) för 50 kr styck

            Citat 1:
"Det finns två sätt att lösa tvister, genom överläggningar och genom våld. Det förra sättet lämpar sig för människor, det senare för vilddjur”
    (Cicero, romersk politiker 106-44 f.Kr.) 

Tuffs många Indien-projekt 
I den gamla fina folkrörelsetraditionen ordnar Tuff offentliga möten, i mars två träffar. Det var knökfullt på Fritidsgården, då Sylvia Ljungdahl, Erika Husberg, Bitte Isacsson och Alexander Palmér med bilder berättade om sina positiva intryck av projekten i Indien, som de besökte i januari. Den som missade det kan besöka Tuffs hemsida www.tuff.nu   

     ”Gulfen en krutdurk”
Orden är journalisten Bitte Hammargrens. Hon imponerade när hon den 19 mars inledde ett möte på biblioteket arrangerat av Tuff och ABF
Med stor kunskap och verbal förmåga benade hon ut de tilltrasslade förhållandena, inte minst Saudiarabiens ledande roll. Det senaste är att saudiskt flyg bombar civila i Jemen

 Nya lockande Tuff-möten!
Med viss envetenhet hävdar vi i Tuff att face-to-face rentav är bättre än självaste Facebook. Alltså bjuder vi in till ett möte om ”humanitär intervention” som krigen ofta hycklande kallas. Juristen Erik Göthe inleder måndag 20 april med att kolla FN-stadgan och folkrätten. Aktiv i kampanjen mot den stora flygövningen i norra Norrland är Pelle Sunvisson, som inleder ett möte i ämnet onsdag den 6 maj. Notera 20/4 och 6/5 i almanackan och välkomna då till Tuff-lokalen, Myggdalsvägen kl 19 !

 Tuffs härliga medlemmar!
I strid ström under vintern har medlemsavgifter för 2015 betalats in på Tuffs plusgiro 160137-6
Det kostar ju 200 kr för enskild (plus kanske 80 kr för familjemedlem). Utan offentliga bidrag är Tuff helt beroende av sina medlemmar, vilka gör att de aktiva oavlönat inspireras fortsätta. Ett särskilt tack till de många som skickat in gåvor, vilka totalt belöper sig till över 8 000 kr.
Heders och tack!

          Citat 2 och 3:
”Det bästa sättet att bli kvitt en fiende är att göra honom till sin vän”
  (Abraham Lincoln, USA:s president 1861-65)

”Vi fredsaktivister vill satsa på den ännu oprövade möjligheten – i stället för den länge prövade omöjligheten”
        (Per Anders Fogelström 1917-1998)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar