måndag, april 6

Maj Britt Theorin: "Vill Putin ha in oss i Nato?"

I senaste sändningen av Tyresö Ulands- och Fredsförenings Radio Tuff (nr 1385), som hördes första gången i går, intervjuade jag i 10 minuter Maj Britt Theorin, med många år i riksdagen bakom sig och före detta förra nedrustningsambassadör. Vi kom in på att nu överbjuder svenska partier varandra i sin vilja att upprusta militärt. Många vill också att vi ska ansluta oss till Nato.

 Maj Britt:

”Det är fantastiskt att man kan plocka fram den gamla rysskräcken igen! Jag vill se åtminstone en enda rysk skruv innan jag tror på att det varit ryska ubåtar här igen Varje gång man tidigare sagt det har det visat sig vara fel. För mig är det obegripligt, att om ryssarna verkligen vill trissa in Sverige i Nato, skall de komma till vår skärgård. Men om de inte vill, att vi ska gå med i Nato – och det vill dom uppenbarligen inte -- för de tycker att Finland och Sveriges politik att hålla sig utanför  är en väldigt bra sak. Då är det obegripligt att de skulle ha varit i skärgården

När ubåtshysterin  blommade upp i oktober och alla medier utan bevis tycktes underförstå att det var ryssarna som kränkte våra vatten ställde jag i Radio Tuff frågan om Putin var så korkad att genom ubåtar hjälpa våra militarister att rusta upp, ja rentav ge svenska Natoförespråkare ett argument.

ANDRA DELEN AV VÅR SÄKERHETSPOLITIK
På frågan vad vi bör rusta upp svarade Maj Britt:.

”Jag tycker vi ska rusta upp den andra delen av vår säkerhetspolitik, alltså utrikespolitik, diplomati, fredspolitik motverka konflikterna, ta reda på orsakerna och arbeta med alla de andra instrumenten. Det är ju det som borde vara grundplåten i politiken nu. …. Du kan inte köpa dig någon säkerhet på någon annans bekostnad, du måste hitta en gemensam säkerhet för båda sidor.”

LIBYEN-KRIGETS FIASKOARTADE RESULTAT
I intervjun erinrade jag om att Maj Britt Theorin vid en intervju i Radio Tuff för 3-4 år sedan kritiserade Sveriges deltagande med JAS-plan i anfallet på Libyen 2011. Hon menade att vi i stället borde ha skickat sjukhus och annan medicinsk hjälp för att ta hand om de många sårade under Natos hycklande förevändning att ”skydda de civila” genom att bomba

Hon tillbakavisade svenska politikers tal om att vi i Libyen följde ett FN-beslut och framhöll att det var Nato som bad oss att deltaga. Hon kommer också in på Libyenkrigets eländiga resultat:

”Libyen är nu ett fullständigt laglöst land. Härom året bad kvinnor mig att komma dit men  då kunde jag inte.. Nu kan jag inte, för det är ju livsfarligt att vara där”
 -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --  - - - --  -- -  - -

Hela intervjun med Maj Britt Theorin kan höras i Radio Tuff 1385. Den hörs i många veckor till på www.tyresoradion.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar