fredag, september 4

ROSOR från RADIO TUFF (nr 1396) den 6-20(/9 till....

….till              Radio Tyresö ( www.tyresoradion.se ) som nu har en halvtimme med den norske juristen Fredrik Heffermehl, som kritiserar den norska nobelkommitténs val av pristagare av Nobels fredspris. I många fall har man inte brytt sig om vad Alfred Nobel ville i sitt testamente nämligen att priset skulle gå till sådana som var ”fredsförfäktare” och arbetade för nedrustning

….till              fredsveteranen Tomas Magnusson som är med i samma radioprogram som Heffermehl. I tidningen ETC har han skrivit en text med rubriken ”Håll Sverige utanför kärnvapenalliansen”. Han framhåller bland annat: Sveriges alliansfrihet och att vi stannar utanför kärnvapenalliansen Nato framstår som det viktigaste bidraget vi kan ge till en kärnvapenfri framtid.” Som exempel på underliga Nobelpris för fred nämner han priset till EU 2012 och till Obama 2009. Samme Obama som sedan har godkänt den enorma budgetsatsningen på förnyelse av kärnvapen på 1 000 miljarder dollar (ca 8500 miljarder kr) de kommande åren.
….till              USA:s förre utrikesminister Henry Kissinger som under Vietnamkriget 1973 tillsammans med vietnamesen Le Duc Tao fick Nobels fredspris. Det var ett mycket kontroversiellt val ty Kissinger betraktades som en typisk hök. Nu vid 92 års ålder tar han avstånd från USA:s och EU:s fräna syn på Ryssland. Han föreslår nu att Ukraina ska bli en buffertstat eller brygga mellan Ryssland och västvärlden. Vi bör undersöka möjligheterna att bilda en icke-militär gruppering mellan Ryssland och Natos befintliga gränser, menar han.

….till              de många förslag på vilka som i år ska få Nobels fredpris. Bland andra föreslås Jan Öberg, som basar för Transnationella stiftelsen för Freds och Framtidsforskning i Lund. (Se  www.transnational.org ) Dess devis är  ”Peace by peaceful means” (Fred med fredliga medel) och dess arbete sker oavlönat .Jan Öberg är alltså mycket väl kvalificerad enligt Nobels testamente, som  ville att fredspriset skulle gå till ”fredsförfäktare”  och folk som alltså aktivt gör insatser för nedrustning. Den 12 september har stiftelsen funnits i 30 år. (I slutet av augusti kunde Radio Tuff fira 30 år)

....till               föreningen Afghanistansolidaritets nyhetsbrev den 3 sept och dess redaktör Lars-Gunnar Liljestrand som nämner de många som kräver att den svenska insatsen i Afganistan skyndsammast bör utvärderas. De hoppas att den nuvarande utredningen får en ordentlig och allsidig genomlysning – och inte en okritisk hyllning av Sveriges deltagande. I en skrivelse till utredningen pekar 27 kända svenskar – bland andra tidigare försvarsministern Thage G Peterson, förre ärkebiskopen K-G Hammar, före detta FN- ambassadören Anders Ferm och f d nedrustningsambassadören Maj-Britt Theorin – på ett antal frågor som måste få svar. I pengar räknat har den militära insatsen kostat 10 miljarder kronor
.…till             en artikel (1/9) i Aftonbladet av Wolfgang Hansson med rubriken ”Tur att Europa har Merkel”. Han skriver: "I en tid då de flesta ansvariga politiker duckar eller likt strutsar stoppar ner huvudet i sanden känns det uppfriskande med någon som är beredd att ta ansvar. Det är tur för Europa att Angela Merkel finns. Hon är den enda europeiska ledare som talar klarspråk och samtidigt visar i praktisk handling att hon är villig att ta ansvar. Tyskland ensamt beräknas i år ta emot 800 000 asylsökande. Ändå meddelade regeringen i Berlin nyligen att man tar emot även de syriska flyktingar som först kommit till ett annat EU-land och enligt Dublinförordningen borde få sin ansökan prövad där.”
….till              de tuff-medlemmar som varit aktiva vid loppisen den 29 augusti och vid Tyresöfestivalen den 5 september. Och aktiviteterna fortsätter: Torsdagen den 10 september blir det ett offentligt möte med Tyresö kommuns samordnare för flyktingfrågor Dragan Boban som inledare. Där kommer vi också att fråga vad vi från TUFFs sida kan bidra med i den nu så aktuella flyktingfrågan.

….till              Per Anders Fogelström, (1917-98) som  väl var den främste svenske fredsaktivisten under 1900-talet och som bland annat klokt sade:  ”Fred är inte detsamma som passivitet och vila, utan en chans som måste utnyttjas”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar