lördag, september 26

Mestadels positivt

NEGATIVT och POSITIVT
Negativt
Centerstämman beslutade i dag att Sverige bör söka medlemskap som den 29:e staten i den stora militäralliansen Nato. Därmed övergav partiet sin traditionella alliansfria hållning.

Ändå positivt
Detta var naturligtvis negativt. Men 157 centerpartister röstade emot, mer än en tredjedel av stämmodeltagarna. Det var ändå positivt, eftersom det tyder på ett det finns många i det partiet som ännu tror att ett alliansfritt Sverige ännu kan spela en fredsbefrämjande roll i norra Europa.

Annat positivt
 Man kan också glädja sig åt annat som är positivt. EU beslöt till exempel att anslå 1 miljard euro (drygt 9 miljarder kr) till FN:s flyktingorgan UNCHR för dess hjälp åt de uppåt 4 miljoner syriska flyktingar son försmäktar i eländiga läger i Libanon, Turkiet och Jordanien. De har flytt det förbannade kriget, som redan kostat uppåt 250 000 livet, däribland många barn.

Deras situation är sådan att medierna i flera veckor har talat om en europeisk flyktingkris. De som flyr är de som har pengar nog att betala de giriga smugglarna. Alltså är det framför allt de välbeställda och ofta högutbildade som kommer. De fattigare får stanna kvar i de läger som behöver allt vårt stöd.

Det hindrar oss inte att välkomna de flyktingar som kommer till Sverige. I TUFF (Tyresö Ulands- och Fredsförening) har vi redan köpt en massa underkläder som många flyktingar var i behov av. Vi har också beslutat att förse ett antal ensamkommande barn i åldern 14 till 17 år med en 500-lapp var. Och mera blir det.

Positivt var också det svenska beslutet i går att skicka 45 miljoner kr till Bangla Desh. Där ska de användas till att göra det mindre svårt att för textilarbetarna, mestadels kvinnor, som underbetalda tillverkar mycket av de kläder vi köper också i Sverige.

PS:  Positivt är väl också att Sveriges statsminister Stefan Löfven i dag höll tal i FN:s generalförsamling. Han passade på att nämna att han före ett års ålder blev fosterbarn i Boteå,  Ångermanland.

Hur många av världens ca 200 premiärministrar eller statsministrar har en sådan bakgrund?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar