söndag, september 13

De som förser det syriska kriget med vapen

Ett foto som engagerat
Mitt förra inlägg här på bloggen var kort. Det handlade om den världsvida upprördheten över fotot på den treårige syriske pojken som låg död på den turkiske stranden. Det hjälpte tack lov till att skapa en stor opinion för att hjälpa andra flyktingar på väg till det fredliga Västeuropa.
Men jag jämförde flyktinganas situation med de många miljoner som ännu är fast i krigets helvete eller de fyra miljoner som flytt till Syriens grannländer. Jag skrev så här:
”Varför har vi så sällan --eller aldrig -- fått se foton på syriska barn, vilkas små kroppar slitits sönder av bomber eller blivit ihjälbrända, alltså levande kremerade? Det hade kanske varit alltför magstarkt för oss mediakonsumenter. Eller betraktar vi krig som en normal aktivitet, medan vi blir upprörda över att flyktingar dör i usla båtar.
Har de länder som möjliggjort masslakten i Syrien genom att förse de stridande parterna med vapen ingen skuld? Jag läste just om att de åtta länder som skickat mest vapen till Syrien sedan 2011 bara accepterat två procent av de flyktingar som Tyskland tagit emot.”
Länder som stöder syrierna med vapen
En av dessa länder är Kanada. Det var dit den treårige lille pojkens familj försökte fly, men inte fick komma på legalt sätt. Kanada. Det landet har bara accepterat 2 200 syriska flyktingar men har skickat stöd till rebellerna på ca 1500 miljoner kr.
Ännu färre flyktingar har USA tagit hand om, knappt 1500. Desto mera har landet satsat på vapen till den syriska oppositionens olika fraktioner. Ca 8000 miljoner kr per år har USA hjälpt till med, varav en del i slutändan hamnat hos Islamiska Staten (ISIS).
För förstörelsen och flyktingkatastrofen i Syrien bär USA ett stort ansvar, inte minst genom invasionen av Irak 2003. Utan denna hade eländet i Irak inte utvecklats till en tummelplats för ISIS både i Irak och Syrien.
Från Saudiarabien och Qatar har rebellerna i Syrien fått militärt stöd, vilket bland annat misstänks för att ha gått till extrema islamistiska grupper, typ ISIS. Saudiarabien har trots sin relativt ringa folkmängd (ca 30 miljoner) världens jämte Ryssland tredje största militärmakt. Landet flygbombar sedan i mars sitt fattiga grannland Jemen med många civila offer
Det beräknas att olika länder sedan 2011 har stött de olika rebellgrupperna med militär hjälp på minst ca 130 miljarder kr.
Till och med Sverige tycks ha hjälpt rebellerna, dock inte militärt. Nu påstås det att 40 miljoner av SIDAs biståndspengar hamnat hos den al Qaida-inspirerade al Nusra-fronten
Den syriska regimen har samtidigt fått militär hjälp av Iran, Ryssland och libanesiska Hisbolla

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar