lördag, juni 27

ROSOR från RADIO TUFF (nr 1391) 28/6 -12/7 2015 till....

....till               Kumla skola (Tyresö), som vid sitt dagsverke den 20 maj arbetade in hela 45 780 kr till Tuff-projekten för fattiga barn i Indien utöver ett lika stort belopp till gatubarn i Zambia.

….till              Tyresö skola som vid sitt dagsverke den 8 juni fick in 43 939 kr till sin           indiska systerskola Vananchal i bergiga och tidigare försummade Dharampur. Det är över 10 000 kr mer är förra årets resultat.

….till              vår indiske partner Bhikhu Vyas, som redan bett oss framföra till de solidariska Tyresöskolorna sina gratulationer för deras fina prestationer. Han tillägger: ”Det kommer att bli ett underbart stöd till Vananchal-skolan som kommer att använda pengarna väl”.    

….till              TUFF som nu skickat 10 000 kr till Shatila barn. och ungdomscenter i Libanon via det svenska Insamlingsstiftelsen Shatilas barn- och ungdomscentrum, som alla arbetar oavlönat. Aktivisten Eva Hammad hördes i förra Radio Tuff och redan har hennes partner i Shatila,  palestiniern Abu Mujahed hört av sig. Han meddelar, att när skolorna i Shatlia öppnar igen kommer 350 elever förses med skolväskor, kläder och skor.

….till              fredsaktivisten i Uppsala, Bernt Jonsson, som skriver: Tack för argumentationen mot NATO. Den kan behövas. Folk tycks helt ha förträngt, att medlemskap i NATO innebär en legitimering av kärnvapen och deras användning. Till det bekymmersamma hör dessutom att vi redan sitter alldeles för mycket i NATOs knä”

….till    Valentin Sevéus, som nu kommit ut med en ny bok med titeln ”Att söka
freden”. Han har i många år varit aktiv i Sveriges Fredsråd och Peace Quest, så han framför många kloka tankar om krigens vansinne och fredens nödvändighet. (Han hörs senare i detta Radio TUFF)

….till              amerikansk-svensken Al Burke, som i juninumret av den tyska tidskriften Welt Trends skriver om att Sverige nu kapitulerar för NATO och USA genom att släppa in Natotrupper i Sverige, nu senast i den stora flygövningen i Norrland och övningen Baltops i södra Östersjön invid Skåne, där bland annat amerikanska, B-52or förekom. Ett av hans kapitel har handlar om hur mediernas ”fantomubåtar” det senaste året har skrämt upp den svenska befolkningen. Han skriver bland annat: ”Det som är säkert är att svenska ledare under de senaste tre decennier har övergivit Sveriges uppskattade tradition av fredlig neutralitet. Resultatet har blivit att öka spänningarna i de baltiska och arktiska områdena, öka vikten av Sverige som ett militärt mål i krig och beröva hela världen ett medlande inflytande, vilket det verkligen behöver långt mera än några flera trupper i tjänst hos USA/Nato”.

(Hans text finns på tyska:
                  Och på engelska:              
….till              Mattias Göransson, som i Aftonbladet (12/6) skrivit en lång artikel med den ironiska rubriken ”DN går på grund”. Den handlar om de ubåtsskrönor som DN i sämsta kvällstidningsstil valt att publicera, så att till och med försvarets egna experter varit tvungna att påpeka överdrifterna. Artikeln hade först erbjudits DN:s kultursida, som dock refuserade den för att inte avvika från den linje som den nuvarande chefredaktören hade bestämt. Det är en återgång till en linje, som den tidigare chefredaktören Svante Nycander beklagade i juli 2009 när han skrev kritiskt om mediernas ensidiga behandling av 80-talets alla ubåtslarm.
Dagen efter publicerade DN en debattartikel av Svenska Dagbladets  tidigare försvarsreporter Sune Olofsson. Under rubriken ”Carl Bildt vilseleder allmänheten om ubåtarna” skrev han bland annat om ”mer än tio års ubåtshysteri” följande: ”Många av oss journalister som bevakade ubåtsjakterna på 80-och 90-talen förvandlades till okritiska patrioter när den sovjetiska ubåten U137 gick på grund i Karlskrona skärgård. (....) Att sedan vissa journalister, som försökte att resa motbilder och följa det kritiska journalistiska uppdraget, stämplades som näst intill landsförrädare är mer än skrämmande.
En ännu längre text om alla tidigare och nutida ubåtshistorier har Mattias Göransson skrivit under rubriken ”Lågvattenmärket” i magasinet  Filter: Se        

….till              Förre statssekreteraren i försvarsdepartementet och förre ambassadören i Moskva, Sven Hirdman, som i Dagens Nyheter (19/6) skriver en helsida under rubriken ”Tio myter och missförstånd om svensk säkerhetspolitik”. Han vill nyansera vår ensidiga debatt och skriver bland annat: ”Blir även Sverige och Finland Natomedlemmar, stegras risken för militärpolitisk och utrikespolitisk spänning och för allvarliga incidenter”.
    
….till              fredsaktivisten Thomas Erixzon i Nässjö, som i Miljömagasinet (12/6) skriver under rubriken ”Säg nej till NATO:s krigsövningar i Sverige”. Han säger bland annat: NATO:s inflytande över svensk utrikes- och säkerhetspolitik ökar och vår tidigare alliansfrihet och neutralitet är långt borta. Närmandet till NATO har i stort förts utan någon offentlig debatt  – allra minst i de senaste valrörelserna. Som alliansfritt och neutralt har Sverige klarat sig undan krig på egen mark i över 200 år. Alliansfriheten har varit en hörnsten i Sveriges utrikespolitik och gjorde att Sverige var en stark och oberoende röst i världspolitiken.”
Thomas Erixzon slutar sin artikel med att hylla IKFF och Kvinnor för fred för deras protester  mot ACE och NATO!


….till              de kloka solidariska människor, som också i sommar gör slag i saken och ansluter sig till Tyresö Ulands- och fredsförening (TUFF) och hjälper till att göra vår värld fredligare och mera solidarisk. Hjärtligt välkommen du också genom att på Tuffs plusgiro 16 01 37-6 sätta in 200 kr för enskild (plus gärna 80 kr för familjemedlem). Du behövs!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar