lördag, juni 20

Citat: Det militär-industriella komplexet

Citat: Det militär-industriella komplexet

”Den militära sektorn i ett land omfattar inte bara själva krigsmakten utan också de företag, industrier och vetenskapliga institutioner som betjänar den samt de politiska ämbetsverken och departementen som har sin makt tack vare kapprustningen.” 
(FN-rapport av 14 vetenskapsmän)

Vårt militär-industriella komplex som äventyrar mänsklighetens framtid hämtar sin stabilitet från det förhållandet, att så många människor är beroende av det för sin utkomst.”
(Albert Szent-Györgyi, ungersk-amerikansk nobelpristagare)

”Regeln är att människan gärna gräver sin egen grav, bara timpengen är tillräcklig hög”
(Björn Gillberg, miljöaktivist)

”En liten grupp av bankmän, affärsmän, generaler och politiker för krig för att erhålla stora och snabba vinster, som leder till kapitalökning och därmed nya investeringar, som ytterligare ökar deras vinster”.
(Juan Bosch, vetenskapsman, president i Dominikanska republiken 1962, störtad av militären 1963.)

”Varannan forskare tjänar rustningsindustrin och de övriga tjänar inte mycket”
(Henrik Tikkanen, finländsk författare och krigsveteran)

”Upptrappningen i Vietnam övertygade de amerikanska affärsmännen om att de inte under den närmaste framtiden behövde frukta några ekonomiska bakslag”
(Lyndon B Johnson, USA:s president 1963-69)

”Så länge vi passivt godkänner det militär-industriella komplexets makt, så länge bör vi mer klaga över oss själva än över de generaler och politiker, som liksom senator Richard B Russel, ordförande i senatens försvarsutskott, anser att ”om vi måste börja om helt på nytt med en ny Adam och en ny Eva, då vill jag att de ska vara amerikaner och inte ryssar”. Russels yttrande avslöjar inte en större  och mer dåraktig fanatism än den enskilda människans tolererande av den nuvarande situationen.
(Gunnar Adler-Karlsson, professor, samhällsdebattör)

”Att vi skulle behöva kapprustningen för samhällsekonomins och sysselsättningens skull – herregud, ett mera barockt argument för fortsatt rustning finns bara inte!”
(John K. Galbraith, amerikansk ekonomiprofessor, rådgivare till Kennedy)

”När jag fick nobelpriset, den enda klumpsumma pengar jag någonsin sett, måste jag göra något med det. Jag visste att andra världskriget var på gång och var rädd att om jag hade aktier som steg vid krig, skulle jag önska krig. Alltså bad jag min mäklare att köpa aktier som gick ner vid krig. Det gjorde han. Jag förlorade mina pengar och räddade min själ”
Albert Szent-Györgyi, nobelpristagare, författare av boken ”The Crazy Ape”)

”Det har gått så långt med vetenskapsmannen, att han måste böja sig för den oundgängliga situationen, där nationalistiska stater har gjort honom till sin slav. Han är till den grad förödmjukad att han på order av makthavarna tillverkar vapen, vilkas mål är att utrota mänskligheten”
(Albert Einstein, nobelpristagare i fysik m m)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar