torsdag, juni 18

Människornas galnaste påhitt -- kärnvapen !

VARFÖR SKRYTER PUTIN OM SINA KÄRNVAPEN?
Namnet Putin har ju blivit närmast ett skällsord i västliga talesätt. Hans senaste utspel kanske förtjänar det. Det är när han skrytsamt meddelade att nu ska minsann Ryssland skaffa ytterligare 40 kärnvapenrobotar.

Varför gör han då det? Kanske för att befästa sin stora popularitet hos sin egen befolkning, som känner sig hotade eller förödmjukade av all västlig kritik av deras land. Den har ju på sistone nästan tagit sig rasistiska uttryck.

Möjligen gör han det för att visa Nato, att Ryssland minsann kan kontra, när Nato blir allt mer närgånget. Exemplen på detta är många: Hundratals militära instruktörer och rådgivare från Nato finns nu i Ukraina.  Frivilliga från väst, ofta högerextrema, strider för Ukrainas armé mot de rysktalande i östra Ukraina. Allt flera Natoförband skall nu placeras i Rysslands grannländer Estland, Lettland, Litauen, Polen och Rumänien. Västländer, även  det ännu formellt alliansfria Sverige, stöder Kievregimen ekonomiskt, USA rentav  med ca åtta miljarder kr per år. Och som vi vet har stora militärövningar nyligen ägt rum med deltagare från Natoländer både i Norrland och i Östersjön utanför Skåne, den senare rentav under USA:s befäl.

OLIKA MILITÄRETABLISSEMANG GER VARANN ARGUMENT
Självfallet kommer nu de enormt mäktiga militär-industriella komplexen i väst att använda Putins utspel i sin propaganda, precis som han gör med Natos upprustning. Det blir en ömsesidig upptrappning i en ond och resursslösande cirkel.

När Sovjetunionen och Warszawa för 25 år sedan upplöstes bad elaka ryssar västs hökar om ursäkt. De bad ironiskt väst om fdörlåtelse, eftersom Nato nu berövades det de måste ha för sin enorma krigsmakt, nämligen en fiende. Men militäralliansen lyckades överleva i välmåga genom att hitta andra fiender, såsom Irak och Afghanistan. 

HUR ÄR DET DÅ MED VÄSTLIGA KÄRNVAPEN?
Det sägs av de kunniga att antalet kärnvapen minskar men att de moderniseras och blir ännu effektivare. De kan fortfarande utrota allt mänskligt liv många gånger än.

 De tre Natoländerna USA, England och Frankrike har kärnvapen. Varför nämnde våra medier i förrgår inte, hur dessa länders kärnvapen hade utvecklats och förbättrats? Det borde vara en aktuell fråga för dem som nu febrilt försöker ansluta Sverige till Nato. Det skulle ju innebära en svensk legitimering av kärnvapen och deras placering också i Sverige. Därmed riskerar vårt land också att bli ett logiskt mål i ett kärnvapenkrig – gud hjälpe !

”TERRORBALANSEN” KRÄVER JU ÖMSESIDIGHET
Nu skryter Putin också med att hans nya kärnvapenrobotar kan ta sig oskadda igenom varje missilförsvar. Det är dock inte bara han som skryter. Sedan länge har Nato hyllat sitt starka missilförsvar i Östeuropa.

Det påstås ha tillkommit för att förhindra Iran att skicka missiler mot väst. Om Iran har man i många år sagt att det ”snart” har egna kärnvapen, men nu kan förhandlingar kanske leda till att denna hotbild för alltid görs omöjlig också i den militaristiska propagandan.

Under kalla kriget ansåg många att den så kallade terrorbalansen förhindrade ett krig med kärnvapen. Ingen stat kunde vara så galen, hoppades man, att den avfyrade dessa domedagsvapen, om den själv riskerade att utsättas för vedergällning av samma hemska slag.

Kanske kan vi tolka ryska robotar positivt, om vi tror att de bidrar till avskräckning genom terrorbalans.

HUR KAN VI MÄNNISKOR TILLÅTA KÄRNVAPENVANSINNET?
Får återfall i den värsta pubertetsilska när jag tänker på alla kärnvapen. Hur kan vi människor acceptera att de finns? Vi är ju trots allt ganska förnuftiga, låt vara utsatta för militaristisk och nationalistisk propaganda.

Vi människor kan ju visa så mycken medmänsklighet, vänlighet, socialt ansvar, ja rentav kärlek. Men att varna för den ultimata katastrofen är numera inte trendigt längre.

Tack och lov finns till exempel Nätverket mot kärnvapen som nu förbereder att minnas 70-årsdagen av Hiroshima den 6 augusti genom manifestationer i Stockholm. Den ständigt alerta Tyresö Ulands- och Fredsförening (TUFF) har just beslutat att delta.

(Du behövs i den icke-våldsliga kampen mot massmordsförberedelserna genom att på Tuffs plusgiro 16 01 37 - 6 sätta in 200 kr i medlemsavgift!)


1 kommentar:

  1. Håller med om det mesta du skriver om kärnvapen. Häpnar dock över den förståelse du visar Rysslands upprustning . . . även kärnvapenupprustning. Tycker du att västlig kritik mot rysslands demokratiska underskott (inburade punktjejjer, mördade oppositionella . . . . listan är lång) är ett legitimt, eller ens begripligt skäl för kärnvapenupprustning? Häpnadsväckande reflexioner för att komma från någon som kallar sig pacifist. Och så NATO-utvidgningen . . . . Igen. NATO är inte en nation. Det är en militär sammanslutning med vissa ömsesidiga åtaganden. NATO agerar inte ens enat alltid. Frankrike deltog t.ex. som bekant inte i Irak-invasionen. NATO-närvaro i Baltikum, Polen, Tjeckien etc. kan inte rimligtvis kallas aggressivt. Alla länder har väl rätt att försvara sig . . . eller . . . . ?? Vad tycker du BAltstaterna skulle ha gjort för 25 år sedan? Lagt sig platt för ev. ryska påtryckningar . . . Efter så många års ockupation. De hade knappast råd att hålla sig med ett eget flygvapen exempelvis. Nu sköter NATO deras luftbevakning och incidentberedskap. Så här långt har en handfull NATO-plan enligt ett rullande schema skött den uppgiften. Sedan en tid är den stykan något förstäkt samt att 3000 marinkårssoldater finns stationerade där nu. Detta faktum kommenteras i hotfulla ordalag av Rysslands Stockholmsambassadör härförleden. Att 3000 marikårssoldaret och 10-20 jaktbeväpnade NATO-plan skulle utgöra någon sorts provokation är tämligen barockt. MVH //Ingemar Gråsjö

    SvaraRadera