söndag, juni 7

Glöm aldrig Hiroshima!

Under 80-talet vimlade det på Hiroshimadagarna den 6 augusti av folk på Sergels torg i Stockholm. Det var dagslånga manifestationer mot dessa förintelsevapen, ja rentav dygnslånga, då många deltagare till och med övernattade på torget.

I dag väcker Hiroshimadagarna nästan ingen uppmärksamhet alls. Till och med  föreningen i mitt hjärta, Tyresö Ulands- och Fredsförening (TUFF), visade för första gången på 47 år dagen ingen uppmärksamhet i fjol så när på det alltid alerta Radio Tuff. www.tyresoradion.se

Nej det var mera trendiga och privata ämnen som medierna belyste. Och vid Tyresö kommunhus visades inget antiatombombs- märke utan en regnbågsflagga fladdrade.

EVA MOBERGS IRONI
Saknar författaren och debattören Eva Moberg (1932-2011). I ett sommarpratar-program på Sveriges Radio sa hon för många år sedan många kloka saker, inte minst om hur vi skulle få en intelligentare planet. Om hur homo sapiens, alltså vi människor, inte särskilt intelligent tänker, sammanfattade hon ironiskt så här:

"Den som har kärnvapen är en stormakt, men kärnvapen får inte komma i händerna på en galning, för bara en galning kan vilja starta ett kärnvapenkrig. Man har dom bara för att andra har dom och att omvärlden ska tro att man är tillräckligt galen för att använda dom. Om omvärlden tror att man är tillräckligt galen för att använda kärnvapen, då hör man till dom största. Omvärlden får inte börja tro att man är klok, för då blir det väldigt farligt"

Verkligheten är kanske ännu mera ironisk än Eva Moberg var. Faktum är att kärnvapen har använts och inte av några typiska galningar. Inte heller av någon så kallad skurkstat, alltså av några som man skrämmer oss med i dag för att rättfärdiga ytterligare rustningar.

Nej, det var världens främsta demokrati, det kristna USA, som förintade ett par hundra tusen japaner, de flesta civila, i Hiroshima och Nagasaki den 6 och 9 augusti 1945. Amerika var vid detta tillfälle enormt beundrat världen över, betraktades som det godas räddare efter att tre månader tidigare ha slutfört kriget i Europa. Det var på höjden av sin makt och inte på minsta sätt hotat.

OCKSÅ IRONISKT
Verkligheten kan vara lika ironisk som Eva Moberg. De fem främsta kärnvapenländerna råkar vara segrarna i andra världskriget: USA, England, Frankrike, Ryssland och Kina. Dessa är också de ledande i FN, permanenta medlemmar av säkerhetsrådet och de enda med vetorätt av FN:s 193 medlemsländer.

Ironiskt är väl också att Indien och Pakistan har kärnvapen. Vad skulle inte de miljarder som där satsats på vapen kunna göra för ländernas många fattiga? Samma fråga kan ställas till Nordkoreas ledare. Dessutom har Israel dessa förintelsevapen. De är ju rätt vana att fälla bomber, vilket senast Gazaborna i fjol sommar grymt fick erfara. Tack och lov använde de inte sina atombomber.

DN BRÖT TYSTNADEN
I torsdags (4/6) ägnade faktiskt Dagens Nyheter två helsidor åt kärnvapnens fruktansvärda verkningar. Thomas Lerner intervjuade fyra överlevande från Hiroshima, som framträdde på ett gymnasium i Stockholm. En av dem citerades redan i rubriken: ”Ingen ska behöva uppleva det vi fick genomlida”. 

De berättar om helvetet i sin hemstad för 70 år sedan. 120 000 barn kvinnor och andra civila brändes ihjäl på några sekunder. Många dog åren efteråt av den cancer bombens radioaktivitet åsamkade.

PAPPERSTRANOR SYMBOLER MOT ATOMBOMBER
I TUFF har vi brukat dela ut papperstranor på Hiroshimadagen. Det beror på lilla Sadakos öde När atombomben detonerade i Hiroshima var Sadako 1 år. Hon överlevde men tio år senare insjuknade hon liksom så många andra i leukemi på grund av den radioaktiva strålningen.

Enligt en sägen skulle man klara sig om man vek 1000 papperstranor. Hon hann vika 644, innan hon dog, tolv år gammal. Hennes kamrater fortsatte att vika tranor och de är sedan dess symboler för kampen mot kärnvapen.

NÄTVERKET MOT KÄRNVAPEN
Tack och lov är inte alla passiva inför hotet från kärnvapnen. I Dagens Nyheter nämns   ”Svenska läkare mot kärnvapen” som gör beundransvärda insatser . De har som medlemmar uppemot 2 500 läkare och medicinstudenter.

Dessa läkare följer sin yrkesroll: Att rädda människor undan döden och inte acceptera  vapen som kan döda miljoner människor. Tillsammans med andra fredsaktivister är de aktiva i Nätverket mot kärnvapen. I detta nätverk är också två från Tuffs styrelse representerade, nämligen Lena Sandin Kroos och Alexander Palmér.

VÄLKOMMEN I KAMPEN!
Egentligen är det mycket konstigt att vi annars så kloka människor tillåter alla dessa förintelsevapen. Vi människor kan ju visa så mycken medmänsklighet, vänlighet, socialt ansvar, ja rentav kärlek.

Visserligen är det militär-industriella komplexet väldigt mäktigt och rikt och kan medialt påverka oss. Men om vi tillsammans försöker motverka deras miljardrullningar kan vi skapa en bättre och säkrare värld.

I Tyresö Ulands- och Fredsförening och i Radio Tuff arbetar alla helt oavlönat. Sedan 48 år har TUFF varit mycket  aktivt också i sitt regelbundna bistånd till fattiga i  Indien och andra utvecklingsländer. I motsats till många andra lokala föreningar av olika slag har vi lyckats behålla över 400 betalande medlemmar eller rentav öka medlemstalet.


Du också är välkommen i TUFF! Medlemsavgiften är 200 kr för enskild och gärna 80 kr för familjemedlem att sättas in på Tuffs plusgiro 16 01 37 -6  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar