måndag, juni 22

"Anklagelserna mot TUFF avfärdas helt"

VÅRA INDISKA PARTNERS HÅRT ANGRIPNA
”Att anklagelserna mot TUFF avfärdades helt” var rubriken i lokaltidningen Mitt i Tyresö. Den är på en helsida från den 29 juli 1997. Den hade föregåtts av flera artiklar om våra indiska partners, Bhikhu och Kokila Vyas, som alltsedan slutet av 1970-talet varit TUFFs partners och på ett föredömligt sätt förvaltat de många miljoner kronorna frän TUFF. 

Det var alltså egentligen inte TUFF som direkt kritiserades utan våra vänner i Indien. De hade enligt tidningens sagesman använt pengarna från Sverige till att de genom sin anslutning till det då regerande kongresspartiet skulle ha försnillat pengar till partiändamål. De många brunnar som hade anlagts existerade inte eller var inte funktionsdugliga. Även andra projektändamål hade försummats enligt tidningens enda källa.

TIDNINGEN TRODDE PÅ SIN UPPGIFTSLÄMNARE.
Det gick så långt att tidningen i flera stora inslag bredde på med uppgifter från sin fantasifulla källa. Den gömde sig bakom uppgifter från sin enda källa och det hjälpte inte att TUFF flera gånger motbevisade de ärekränkande anklagelserna om att deras indiska partners sades ha omdirigerat pengarna.

Bland annat var det uppgifter från ett tjogtal svenskar som under åren innan kollat upp projekten. Deras skärpta iakttagelser av projekten var en dokumentation som tidningen inte fäste minsta avseende vid.

FORUM SYD SKICKADE EN INSPEKTÖR TILL INDIEN         
Forum Syd är ju en ramorganisation av SIDA. Det skall hålla kontakter med frivilliga biståndslämnare. Till sist blev tidningen Mitt i Tyresös sensationella och upprepade skriverier för mycket för den biståndskunniga organisationen.

Den skickade Ivo Iliste till Indien, där han under tre hektiska veckor besökte de många Tuff-projekten tillsammans med en biståndskunnig indier från en annan delstat. Hans huvudintryck var positiva som det också framkom i den artikel som Mitt i Tyresö till sist publicerade och vars rubrik också blev rubriken till denna text.

”GRIPET UR LUFTEN” … ”FULLKOMLIGT OGRUNDAT”… ”OTÄNKBART”
I Radio Tuff (www.tyresoradion.se ) fick Iliste frågan vad han ansåg efter sin vistelse bland projekten i Indien. Han svarade så här:

”Ja, det finns inget annat svar på det, att detta måste antingen vara gripet ur luften direkt eller till och med att det liksom finns nån sorts avsikt att framföra ett sånt påstående. Vi var ju där i mycket intensiva tre veckor, där vi en hel del av dom här dagarna höll på till midnatt, till och med långt efter midnatt.

Vi pratade med , jag kan inte säga ett otal, men ett flertal olika indier i olika funktioner och med olika politiska sympatier. Jag kan bara säga att sådana beskyllningar eller misstankar är totalt ogrundade, fullkomligt ogrundade. Det är otänkbart att Bhikhu och Kokila skulle vara inblandade -- och aktivt inblandade till och med – i någon som helst sorts politiska manipulationer eller missbruk av svenska pengar för inrikespolitiska ändamål.”

EXPRESSENS ANKLAGELSER OCKSÅ HELT GRIPNA UR LUFTEN
Senare samma år (1997) anklagades TUFF i allmänhet och jag (Åke Sandin) i synnerhet på en helsida för de mest infama lögner. De är så många att de kräver en kommande text.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar