söndag, december 27

Summering av TUFFs mångskiftande verksamhet 2015

 Medlemmar
 Tuff har 2015 bibehållet sitt höga medlemsantal.  Gått emot strömmen, som tyvärr tyder på att folk drar sig för att gå med i föreningar. Partipolitiska föreningar har minskat sitt medlemsantal från 13 procent för 25 år sen till bara 5 procent av befolkningen i dag.

Sociala medier, som ibland är väldigt asociala, har däremot massor av användare. TUFF har ännu drygt 400 betalande medlemmar och det är väldigt mycket för en lokalförening.

Biståndet från TUFF
Till Indien:
200 000 kr till Tuffskolorna i Dharampurs många fattiga byar i Indien

Till Libanon:
10 000 kr till Shatila undomscenter  för palestinska och syriska flyktingungdomar

Till flyktingar i Sverige:
7000 kr till ensamkommande ungdomar i Tyresö och för kläder till  flyktingar  3313 kr

Till  Belgrad:   
 5 000 kr till gamla fattiga flyktingkvinnor.
  
Till Moldavien: 
3 000 kr för ett skolprojekt

Bidragsgivarna
 Fyra skolor har gjort strålande insatser för sina indiska jämnåriga och det har sammanlagt blivit 161 000 kr. De fyra är Tyresöskolorna Kumla, Strand och Tyresö skola samt Alléskolan i Lerum. Dessutom har försäljningen av mangogram givit drygt 15000 så det blir ju 176 000 kr. För att kunna skicka 200 000 som vi har gjort har Tuff ur sin egen kassa bidragit med ca 24 000 kr.

I motsats till de stora bistånds-organisationerna som kan använda upp till 25 procent av insamlade medel för egen räkning gör Tuff det motsatta: Ökar på med egna pengar. Det beror på att alla i Tuff jobbar gratis. Föreningen har ingen avlönad. Dessutom har flera enskilda bidragit med ca 9 000 kr. Tack så hjärtligt!

Nio offentliga möten
Tuff  har haft 9 offentliga möten under året. De har bland annat handlat om Nato, Mellanöstern, flyktingarna och skrönorna om främmade ubåtar. Ett välbesökt möte  hade Tuff om våra Indienprojekt som de fyra Tuff-aktivisterna Sylvia Ljungdahl, Erika Husberg, Bitte Isacsson och Alexander Palmér kunde rapportera om och visa bilder från  sitt besök i Indien  i vintras.

Läsvärd hemsida
TUFF har en mycket bra och läsvärd hemsida. Den borde besökas av flera. Man knappar bara in www.tuff.nu så finns det mycket av värde att läsa om.

Aktiv arkiveringsgrupp
En grupp som har varit flitig, har träffats och jobbat på ofta. Men det finns ju mycket att bita i eftersom Tuff varit så aktivt sedan 1967. Vi går alltså in på vårt 49:e år nu. 2017 fyller Tuff faktiskt 50.

Radio Tuff
På 31:a året har Radio Tuff hörts, nu tre gånger per dygn på 91,4 MHz och kan när som helst höras på webben på www.tyresoradion.se  . Ett nytt Radio Tuff kommer varannan söndag nästa gång på söndagarna den 27 december och 10 januari, första gången på 91,4 kl 17.

Det skulle vara omöjligt att kort berätta om de 26 sändningarna vi har haft 2015. Från den 27 december sänds Radio Tuff nr 1404 Massor av hörvärda personer har man kunnat lyssna på, nu till exempel fredsrörelsens grand old lady Maj Britt Theorin.

Hur bli medlem i Tuff
Genom att erlägga 200 kr (plus för familjemedlem 80 kr) på Tuffs plusgiro 16 01 37-6 blir men medlem. Välkommen! Du behövs!
På Tuffs insamlingskonto 79 36 36 -2 kan man lämna bidrag till Tuffs omfattande bistånd.

(Hördes på Radio Tuff 1404 www.tyresoradion.se )
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar