tisdag, december 22

Libyen ett argument för JAS mot IS??

Kriget mot Libyen en katastrof.                                                            Ola Tunander är professor vid det norska fredsforskningsinstitutet Prio. Han skrev boken ”Libyenkrigets geopolitik - Humanitär intervention eller kolonialkrig?”. Där redogör han också för förspelet till Natoinsatsen 2011, som sades förhindra Muammar Gaddafis påstådda övergrepp på människor från östra Libyen .
Tunander påminner om Gaddafis beslut som ingicks redan 2008 med Italien att förbjuda smuggeltrafik med flyktingar över Medelhavet. Det ledde till förlorade inkomster och därmed missnöje hos folk i Benghazi och andra östliga kuststäder. . Det ledde till att FN:s säkerhetsråd bestämde att dessa människor skulle skyddas genom en flygförbudszon.
Den gällde dock inte Nato, som under flera månader bombade Libyen med många civila offer och med svensk hjälp i form av spaningsflyg. Man slutade, när man hade lyckats lyncha Gaddafi.                                                                                         
Krigets eländiga resultat nämns inte                                                               Natoingripandet har märkligt nog undgått kritik, trots att det ledde till kaos, illegala miliser och en återupptagen omfattande människohandel, som vållat många tusen flyktingars död på Medelhavet. Landet plågas alltmer av IS. I en intervju sammanfattade professor Tunander Natos insats:
”I praktiken fungerade Natos flygvapen som al Quaidas, och människosmugglarnas flygvapen
I motsats till Tyskland med flera länder deltog Sverige i krigsinsatsen. Vi skickade  JAS-plan för spaning till Libyen. I dagens debatt används detta märkligt nog som ett argument för att vi ska skicka Jas även mot IS i Irak och Syrien. Flera borgerliga politiker har påmint om den svenska Libyeninsatsen, som om den vore något föredömligt, utan att nämna krigets eländiga resultat.
Ja, i medierna har detta blivit något eftersträvansvärt. På ledarplats i Svenska Dagbladet skriver Alexandra Ivanov att vi får skämmas som inte skickar våra stridsflygplan igen.
Sveriges humanitära insats mycket bättre än JAS                            Regeringen beslöt att hjälpa Frankrike med transportplan och insatser i Mali. Det kostade 40 miljoner kr i stället för de dryga 200 miljoner som en JAS-insats skulle ha kostat.

Samtidigt anslogs över 300 miljoner kr till hälsovård och skola för de sedan i snart fem år krigsdrabbade syrierna. Det är i den gamla fina svenska traditionen att hjälpa humanitärt stället för att stjälpa militärt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar