måndag, december 7

Netanyahu contra Wallström

Wallström i riksdagsdebatt
I riksdagen (4/12) sade utrikesminister Margot Wallström följande:

”Jag tar avstånd från knivattacker. Jag tycker det är fruktansvärt och det får inte förekomma och Israel har alltid rätt att försvara sig, att försäkra sig om sin säkerhet.

På samma sätt får det inte responsen vara sån, och det säger jag i andra situationer, där responsen blir sån att det blir utomrättsliga avrättningar eller det blir oproportionerligt, så att antalet dödade på den sidan överstiger det ursprungliga dödsantalet flera gånger om. Det är inte rätt väg framåt för Mellanöstern.”

Netanyahus ilskna svar
Det föranledde Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att tala om ett hennes skandalösa uttalanden. Ja, han drämde till med:

”Det verkar som att hon förväntar sig att Israels medborgare ska blotta sina strupar för dem som försöker att hugga dem.”

Till Wallströms försvar
Men Wallström tyckte ju att det var ”fruktansvärt” med knivattackerna och att Israel alltid har all rätt att försvara sig.

Samtidigt anklagar den israeliska människorättsorganisationen B’Tselem premiärminister Benjamin Netanyahu för att blunda för ”summariska avrättningar av misstänkta gärningsmän utförda av israeliska säkerhetsstyrkor”.

Apropå utomrättsliga avrättningar säger mellanösternexperten Anders Persson vid Lunds universitet: Det hon pratade om är något som Amnesty har tagit upp i flera rapporter. Det är inte ett särskilt anmärkningsvärt uttalande egentligen”.

Jan Björklund Israelvänlig
Den liberale ledaren Jan Björklund tar fasta på den israeliska högerregeringens utfall mot Wallström och kallar hennes uttalande för häpnadsväckande och kräver att utrikesministern kommer till riksdagen och förklarar sig. Han påstår faktiskt att hon gjort ”en väldigt grov anklagelse”  och att ”under Margot Wallström har Sveriges inställning blivit ensidigt Israelfientlig”

135 länder har erkänt Palestina
Björklunds tal om Israelfientlighet har sitt ursprung i den svenska regeringens erkännande 2014 av Palestina. Sverige var det första land i Västeuropa som gjorde det vid sidan av Island. Men i Östeuropa, Asien, Latinamerika och Afrika har de flesta länder redan för länge sedan erkänt Palestina. Sammanlagt 135 länder.

Gazakriget proportionerligt svar på Hamas? 
Wallström talade om att responsen på fientligheter inte får bli oproportionerlig. Kanske tänkte hon på Gazakriget i fjol sommar.  Det började den 8 juli 2014 och varade i 50 dagar. 

Ca 2 200 palestinier dödades. Av dem var uppåt 1450 civila, varav ca 500 barn och ca 250 kvinnor. Ca 10 000 palestinier, inklusive drygt 3 000 barn och ca 2 000 kvinnor skadades. 
FN uppskattade att 1000 av de skadade barnen kommer att drabbas av en livslång invaliditet. FN beräknar att minst 373 000 barn behöver specialiserat psykosocialt stöd och att 425 000 palestinier tvingades lämna sina hem på grund av kriget.
Enligt FN blev 18 000 bostäder i Gaza helt förstörda eller allvarligt skadade av israeliska attacker, vilket gjorde omkring 108 000 palestinier hemlösa. Omfattande skador åstadkoms på Gazas redan dåliga elnät. Gazas enda kraftverk bombades och gjordes obrukbart. Gazas största reningsverk sattes ur drift och andra attacker orsakade omfattande skador på Gazas vatten och avlopp, vilket orsakade hälsoproblem. Enligt FN förstördes 22 skolor och 118 skadades.
Kriget startades för att Israel ville straffa Hamas vars raketer hade dödat 4 civila och en utländsk arbetare från Thailand. I kriget dödades också 66 israeliska soldater.
Var Israels svar proportionerligt?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar