lördag, december 12

Julens egentliga budskap

Mammon contra Jesus
Under julmånaden spenderar svenskarna 75 miljarder (75 000 000 000) kr på inköp, en triumf för Mammon. Men julen firas egentligen till minnet av att en litet barn föddes i ett fattigt stall i Betlehem

”Du skall icke dräpa!”
Gossen hette Jesus och grundade vid vuxen ålder en religion, vars gyllene regel är:
"Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.”
Ja, han rådde oss att om vi blev slagna på ena kinden skulle vi vända den andra till.

Även i andra religioner finns liknande bud. Taoismens förmodade grundare Lao-Tse gav oss rådet: ”Återgälda en oförrätt med en välgärning”. Han fastslog: ”Ju fler våldsvapen, desto större elände för mänskligheten. Våldets triumf slutar i en sorgefest:”

Hans samtida för 2500 år sedan den kinesiske filosofen och religionsgrundaren Konfucius ansåg: ”Vad du själv inte vill tillfogas ska du inte tillfoga andra”

Och i Indien vid samma tid framhöll Buddha: ”Identifiera dig själv med de andra! Som de  så jag, som jag så ock de. Därför döda inte och ge ej anledning till att döda!”

Det finns flera andra religionsgrundare som uttalat sig likadant.

”Kristenheten uppfylld av krigets uppgifter”
Den franske upplysningsfilosofen Voltaire (1694-1778) skrev emellertid:
”Kriget är ett djävulskt företag, vars besynnerligaste egendomlighet ligger däri att vilken banditchef som helst högtidligt ber till Gud, innan han går ut för att döda sin nästa.”

Och den holländske humanisten och bibelöversättaren Erasmus av Rotterdam (1466-1536) skrev:  ”Varje sida i Nya Testamentet talar nästan uteslutande om fred och endräkt och dock är hela tillvaron hos största delen av kristenheten framför något annat uppfylld av krigets uppgifter. Det vore bättre att genast bortlägga det kristna namnet eller också ge bevis för Kristi lära genom dess enda kännetecken: Broderskärlek:”

Det skrev alltså Erasmus för 500 är sedan. Vad han skulle ha skrivit i dag när världen till och med är nedlusat med kärnvapen, de flesta i kristna ”stormakter”, vet vi tyvärr inte.

Sverige ”avrustat”?
Det påstått ”avrustade” Sverige satsar i alla fall ca 40 miljarder kr per år på sin krigsmakt och rustar dessutom nu upp. I stället borde vi upprusta våra humanitära insatser.

Ja, vårt kristna parti, KD, agiterar nu för att vi ska delta med våra stridsflygplan Jas i Syrien/Irak.

God icke-våldslig jul ändå, kära vänner!

(Krönikan hörs i Radio Tuff på 91,4 MHz första gången den 13 dec kl 17. Kan från söndag den 13 december höras på www.tyresoradion.se  )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar