tisdag, december 1

Är det bara Putin som använder våld?

Våra tidningars larmande om Ryssland
Två rubriker i förra veckans tidningar angriper Putin. Det är två ledarskribenter som för pennan. I Dagens Nyheter (27/11) är det Gunnar Jonsson som under rubriken ”Putins våld får inte glömmas” skriver om ryskt ”sabotage” och ”överfall”. Han har varit på studieresa med Folk och försvar i Ukraina.

I Aftonbladet (23/11) vill Anders Lindgren inte vara sämre. Han rubrik är ”Putin vrider upp våldet”. Han slutar sin krönika i den alarmistiska stil som annars NATO-förespråkarna brukar använda: ”Accepterar vi rysk makt­politik i Ukraina finns inget som hindrar Putin att fortsätta. Och vi vet inte vem som i så fall står på tur.”

Ryssland rustar upp
Vad har då denne i våra medier så uthängde Putin gjort? Ja, han förebrås främst för vad han gjorde för ett och halvt år sedan, då han lade beslag på Krim.

Och visst rustar han upp sitt land, låt vara från den låga försvarsnivå det hade åren efter Sovjets upplösning. Ryssland kommer kanske snart upp till 10 procent av Natos militära utgifter.

Men våldet mot Ryssland då?
De senaste veckorna har bland annat följande hänt: För en månad sedan sprängdes ett ryskt passagerarplan på väg till Petersburg över Sinai av jihadister och 224 människor, därav flera barn, dödades.

Medan vi visat mycken empati med de 130 människor som dödades i Paris av terrorister har vi inte ägnat de dödade ryssarna ens en procent av den uppmärksamhet som vi visat fransmännen. Närhetsprincipen kan inte tillämpas, ty Paris ligger dubbelt så lång från oss som Petersburg.

För de svenska journalister som följde med på Folk och Försvars resa till Ukraina hade det kanske varit intressant att skriva något om sabotaget för en dryg vecka sedan mot kraftledningen från Ukraina. Det utfördes av ukrainska högerextrema och de lyckades mörklägga Krim för de flesta av dess drygt 2 miljoner invånare.

Majoriteten på Krim är ryssar. De röstade vid den ryska annekteringen med 97 procent av rösterna på att tillhöra Ryssland. Det valet har dock ansetts vara riggat men mera oberoende opinionsundersökningar har sedan visat nästan samma tendens.

Så för en vecka sedan sköt turkiskt flyg ned ett av de ryska plan som sedan ett par månader bekämpar IS, al-Nusra och andra jihadister i Syrien. Det ryska planet hade kommit in 17 sekunder över Nato-landet Turkiet, som kände sig så ”hotat”.

USA vars flyg bombat i Irak och Syrien i över ett år förklarar att de känner sympati med Turkiet.


 Så i svenska tidningar är det Putins Ryssland som begår våld och sabotage.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar