torsdag, februari 5

TUFF-bladet vintern 2015


        
Tyresö Ulands- och FredsFörening,
            Myggdalsv 80,  135 43 Tyresö
Tel 742 1442 (ordf),  712 2581. Tuffs plusgiro: 16 01 37-6. Insamlingskonto: pg 79 36 36 - 2
         E-post: tuffmail@spray.se     
         Hemsida: www.tuff.nu


2014: Åter ett aktivt Tuff-år
2014 blev ett nytt mycket aktivt år i Tuffs 48 år långa historia: Många intressanta möten, över 400 betalande medlemmar, Radio Tuff hördes varje vecka, flera  bokbord i Tyresö C, en aktiv arkiveringsgrupp och ett omfattande bistånd:

Bra mångskiftande bistånd
Under 2014 betalade Tuff till indiska partners 210 000 kr för driften av de sex Tuff-skolorna för barn till fattiga analfabeter i det tidigare så gudsförgätna Dharampur. 12 000 kr betalades till stöd för 2 barnbibliotek i krigsdrabbade Irak.
Till en skola för urbefolkningens barn i Bolivia bidrog Tuff med 10 000 kr. I Kongo blev tre klassrum klara och 3 till är på gång, varför Tuff i fjol tillsköt 5 000 kr. Lika mycket skickades till vår partner i Belgrad, som hjälper gamla flyktingkvinnor.

       Tuffs bistånd unikt
Sedan 1971 har Tuff bidragit med finansiering av hundratals jättebra projekt i främst Indien men också i Bolivia, Eritrea, Kenya, Ecuador, Irak, Kongo och Mauritius. Tuff är ganska unikt i att alla i föreningen är helt oavlönade, så att varenda insamlad krona i Tuffs biståndskonto, pg 79 36 36 -2 oavkortad går till ändamålet.  

Projekten kollas noga upp
En annan fördel är att Tuff-aktivister och lärare från de skolor som solidariskt gör dagsverken  för projekten besöker dem. Alltså var två lärare från Alléskolan i Lerum till Indien i november. I januari besöktes de indiska projekten av fyra Tuff-aktivister:Sylvia Ljungdahl, Erika Husberg, Bitte Isacsson och Alexander Palmér, vilka sen hördes i Radio Tuff och på Radio Tyresö, där de berättade hur imponerade de var av hur väl Tuff-pengarna hade använts i Indien.

  Omfattande information
Projekten och annan Tuff-verksamhet beskrivs utförligt på hemsidan wwh.tuff.nu och i Radio Tuff som har hörts i 30 år på 91,4 MHz och nu också på www.tyresoradion.se . Denna radio har kallats ”den tuffa oberoende radion” pga sin oräddhet att inte alltid följa innetrenderna. En annan viktig fördel är att vi har pålitliga och schyssta partners, t ex i Indien, där gandhianer som Bhikhu och Kokila Vyas sedan över 30 år varit våra främsta medarbetare och glädjande
ofta håller oss uppdaterade om verksamheten.

    Tack kära medlemmar!
Tuff har inga offentliga bidrag. Det gör oss helt oberoende men gör det inte lättare att klara av våra kostnader. Även om allt arbete i Tuff och Radio Tuff är helt oavlönat har Tuff två stora utgifter: Hyran för Tuff-lokalen och 72 procent av medlemsavgifterna till riksorganisationen, om inte medlem väljer att bara tillhöra Tuff. Nu finns tack och lov många av er medlemmar, så Tuff klarar sig ekonomiskt.

  ”Lokalföreningarnas kris”
Det talas mycket om lokalföreningarnas kris. Den tycks drabba många folkrörelser. Antalet medlemmar sjunker och föreningar läggs ner. Tuff går – som vanligt – mot trenden. De senaste åren ar medlemsantalet rentav ökat eller legat på för lokala föreningar hög nivå. Vår ambition är att bli ännu flera. Vi behöver ditt stöd.

  Värva gärna medlemmar!
Du har säkert vänner och bekanta, som skulle kunna  bidra till kampen mot krig och våld och för internationell solidaritet genom att bli medlemmar i Tuff. Det blir man genom att sätta in 200 kr på Tuffs plusgiro 160137 -6. Anslut gärna annan på samma adress, familjemedlem  Det kostar bara 80 kr extra.

      Två tänkvärda citat:
”Över vidden av två kontinenter skall under de kommande åren en ändlös kamp föras mellan våld och vänlig övertalning, en kamp där det förra garanterat har tusen gånger större chans till framgång än det senare. Men jag har alltid ansett att om den som grundar sitt hopp på  den mänskliga naturen är en dåre, så är den som ger upp inför omständigheterna en pultron
Alltså kommer den enda hedervärda riktningen att satsa allt i ett fruktansvärt spel: att ord är mäktigare än vapen”

(Albert Camus, författare, nobelpristagare)
                      
                             x x x

”Vi måste våga se framåt och knyta an till visionen, det ideala. Vi lever och dör bara en gång – varför skulle vi då inte göra det med ansiktet mot hoppet och i tron på en framtid för våra barn och vår värld?”

(Bertrand Russell, filosof, nobelpristagare)
              

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar