lördag, februari 7

"ROSOR" från RADIO TUFF (nr 1381) 8-22/2 till ....

….till Sveriges Radios program Vetenskapsradion historia som (29/1) handlade om svårigheterna för civila att deltaga i krig och sedan för soldater att vänja sig vid civilt, fredligt liv igen. Det uppgavs att flera amerikanska soldater efter hemkomsten begår självmord än de som stupade i Irak eller Afghanistan. 2010 begick uppåt 6000 hemvändande krigare självmord hemma i USA.

….till Shorem Rahem, svensk representant för den Kurdiska Regionala Regeringen i Irak, som den 31 januari framträdde i Kulturcaféet i Tyresö och informerade kunnigt om den minst sagt tilltrasslade situation för kurder och andra i Irak och Syrien. Han berörde också de olika religionerna i området och höll själv en sekulär linje.

…till  Norrbottens-Kuriren, som den 30/1 har en artikel av Ingemar Folke, som skriver om det militära övningsområdet i norrbottniska Vidsel bland annat följande: ”På övningsområdet i Vidsel får främmande makter numera öva bombfällning och annat som kan behöva övas inför ett krig. Försvaret har fått rätt att tillfälligt spärra av stora områden långt ifrån Vidsel i samband med sådana övningar.” Han berömmer också boken ”Bevara alliansfriheten. Nej till Nato-medlemskap!”
….till Torsten Kälvemark, som (4/2) i Aftonbladet recenserar nyssnämnda bok som han betecknar som ”Träffsäkert nej till Nato” och skriver: ”Myten om ett Natomedlemskap som en väg till ökad säkerhet till lägre kostnader punkteras effektivt”. Av författarna nämner han veteraner som Maj Britt Theorin, Rolf Ekéus, Hans Blix, Anders Ferm och Pierre Schori.

….till Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, som bland annat skriver : ”Vi lever i en farlig tid, tycks det mig, och också i en tyst tid. Efter 200 år av alliansfrihet och fred är Sverige på god väg in i Nato. Som på cirkus: ’Får jag be om största möjliga tystnad!’ Finns det något år efter Natos bildande som ingen av dess medlemsstater fört krig, företrädesvis mot små, fattiga länder i främmande världsdelar?” Sedan återgav Bengt en historia från roliga timmen i en svensk skola. En liten parvel berättade: ”En jägare och en präst var ute och gick i skogen. En hare dök upp och jägaren sköt, men bommade. ’Jävlar, jag missade’, utbrast han. Prästen förklarade då att Gud skulle straffa honom för att han åkallat Den Onde. De fortsatte skogsvandringen, en ny hare dök upp, jägaren sköt bom igen. ’Jävlar, jag missade’, utbrast han åter. Då blev prästen riktigt upprörd och sa åt jägaren, att om han sa så en gång till skulle Gud slunga en blixt mot honom och förgöra honom. Jägaren funderade på detta medan vandringen fortsatte. En tredje hare visade sig med samma dåliga skjutresultat. ’Jävlar, jag missade’, sa då jägaren för tredje gången. Då drog ett mäktigt åskväder upp på himlavalvet, och en blixt slungades ner och träffade – prästen. Efter en stund hördes en mullrande stämma från åskmolnen: ’Jävlar, jag missade!’ Vilket osökt för tankarna till Den Helige Obama, som ju brukar leka Gud med sina drönare. Fast han svär inte när han missar. Det skulle ju väcka anstöt.”

….till Amy Goodman, som i den uppkäftiga amerikanska nättidningen Democracy Now uppger de svindlande belopp som USA lagt ner på sina krig nyligen. Det i Irak kostade amerikanska skattebetalare 747 miljarder dollar, det I Afghanistan 299 miljarder dollar, alltså sammanlagt en över en biljon dollar eller drygt 8 biljoner svenska kronor. Hon nämner detta i en intervju med veteranen bland europeiska fredsforskare, den norske professorn Johan Galtung, som nu kommit ut med boken The Fall of the US Empire–And Then What? Där förutspår han alltså det amerikanska imperiets snart kommande fall. När han vid en konferens i Oslo 1980 ansåg att Sovjetunionen snart skulle upplösas blev han utskrattad -- men han fick ju rätt.

….till          Sveriges Radios program Kino (30/1), som hade en intervju med den amerikanske dokumentärfilmaren Joshua Oppenheimer. Den handlade om hans båda filmer, The Act of Killing (2012) och The Look of Silence (2014). De handlar om det folkmordsaktiga dödadet av uppåt en miljon människor i Indonesien 1965 och ett par år efteråt. Det är föga uppmärksammat i väst, eftersom offren var eller misstänktes för att vara vänsteraktivister. För några år sedan gjorde dock Maj Wechselmann en film i samma ämne. Den hade titeln ”Generalerna och kvinnorna”.  

…till  FN, som meddelar att över 5000 människor dödats av kriget i östra Ukraina. Om dem som dödas av separatisterna  får vi regelbundna rapporter i västlig press. De flesta offren torde dock vara civila som bor i området, alltså de rysktalande, och deras öden är det ganska tyst om i våra medier.. Den 26 januari berättade den ryske FN-ambassadören Vitalj Tjurkin, att från början av januari hade storstaden Donetsk varit under beskjutning, varvid på en vecka 27 civila dödats, 71 sårats samt 5 skolor, 3 sjukhus och 2367 bostäder förstörts. I staden Horlivka hade på en vecka 107 människor dödats och 317 skadats. Tjurkin frågar retoriskt: ”Är invånarna i städer som kontrolleras av folkrepublikerna Donetsk och Luhansk en andra klassens medborgare?”
….till det Tuff-utskick till de över 400 medlemmarna, som nu fått ett Tuff-kalendarium för februari-mars med flera lockande möten, bland annat om Indien och Mellanöstern. Därtill TUFF-bladet om det mångskiftande biståndet och dess fördelar, om medlemssituationen , två tänkvärda citat med mera. Tre av styckena i TUFF-bladet har texten:  Åter ett aktivt Tuff-år. 2014 blev ett nytt mycket aktivt år i Tuffs 48 år långa historia: Många intressanta möten, över 400 betalande medlemmar, Radio Tuff hördes varje vecka, flera  bokbord i Tyresö C, en aktiv arkiveringsgrupp och ett omfattande bistånd. Bra mångskiftande bistånd Under 2014 betalade Tuff till indiska partners 210 000 kr för driften av de sex Tuff-skolorna för barn till fattiga analfabeter i det tidigare så gudsförgätna Dharampur. 12 000 kr betalades till stöd för 2 barnbibliotek i krigsdrabbade Irak. Till en skola för urbefolkningens barn i Bolivia bidrog Tuff med 10 000 kr. I Kongo blev tre klassrum klara och 3 till är på gång, varför Tuff i fjol tillsköt 5 000 kr. Lika mycket skickades till vår partner i Belgrad, som hjälper gamla flyktingkvinnor. Tuffs bistånd unikt. Sedan 1971 har Tuff bidragit med finansiering av hundratals jättebra projekt i främst Indien men också i Bolivia, Eritrea, Kenya, Ecuador, Irak, Kongo och Mauritius. Tuff är ganska unikt i att alla i föreningen är helt oavlönade, så att varenda insamlad krona i Tuffs biståndskonto, pg 79 36 36 -2 oavkortad går till ändamålet. 

….till           solidariska människor, som avskyr våld och  dödande och
därför ansluter sig till Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF). Tuff
har inga offentliga bidrag utan är helt beroende av många medlemmar.
Inte ett öre använts från Tuffs insamlingskonto, pg 79 36 36-2 till annat
än ändamålen i Indien och andra länder. Alla i Tuff och  Radio Tuff
arbetar helt oavlönat men det finns betydande kostnader för  hyran av
Tuff-lokalen med mera. Medlem blir man genom att för enskild sätta in
200 kr på Tuffs plusgiro 16 01 37 -6 och kanske 80 kr för någon på
 samma adress (familjemedlem).

….till         den amerikanske journalisten Glenn Greenwald, som härom
 året blev världsberömd, när han i brittiska tidningen The Guardian
samarbetade med visselblåsaren Edward Snowden och avslöjade den
omfattande övervakningen av människor. Strax får vi höra när han nu
påminner om att den otäcka ihjälbränningen av människor är vanlig i

olika krig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar