lördag, februari 21

ROSOR från RADIO TUFF (nr 1382) 22/2 2015 till....

….till    Sveriges radios ofta hörvärda Studio Ett, som (10/2) hade ett reportage av Nivette Dawod. Det handlade om icke-våld, i vår militaristiska värld en numera alltför bortglömd försvarsmetod. Chefen för Albert Einstein-institutet Jamila Raqib, nu på Sverigebesök, intervjuades om icke-våldets fördelar. Dessutom hördes inslag med den amerikanske professorn Gene Sharp.  Han är nestorn bland ickevåldsmetodens förespråkare och har listat 108 olika  sätt att försvara sig utan att döda sina medmänniskor. Synd att inte Martin Luther King finns längre, han som bland annat hävdade: ”Icke-våldets efterskörd är en kärlekens gemenskap, medan våldets efterskörd är tragisk bitterhet”

….till      gandhianen Jan Viklund som påminde oss om att den 15 februari var årsdagen av den största anti-krigsdemonstrationen någonsin. Det var den 15 februari 2003, som det i 800 städer världen över protesterades mot det annalkande kriget i Irak.  Cirka 15 miljoner människor beräknas ha deltagit. Stockholms gator fylldes av ca 50 000 människor. Tyvärr brydde sig inte krigiska stormakter om folkens vilja. Någon månad senare inledde USA och Storbritannien sin folkrättsvidriga aggression mot Irak under den falska förevändningen att landet hade massförintelsevapen. Hur Irak sedan har drabbats av massdöd och flyktingkatastrofer vet vi, nu senast genom islamfanatiska Islamiska statens härjningar.

….till    Professorn i internationell rätt Ove Bring som i Studio Ett den 13/2 fick frågan varför Dresden ödelades bland annat med eldstormar för 70 år sedan, då Tyskland redan hade förlorat det krig som tre månader senare skulle sluta. Han svarade att engelsmän och amerikanare ville visa Stalin att man ville hjälpa till också på östfronten. Bring ansåg också att det var ett klart folkrättsbrott att med områdesbombningar döda cirka 25 000 civila.

….till   SvT:s program Dokument utifrån, som (15/2) berättade om Edward Snowden, han som avslöjade USA:s massiva övervakning av inte bara amerikaner men också utlänningar. Det handlade inte minst om hans flykt till Hongkong. Medan ett uppbåd av amerikanska agenter febrilt letade efter honom för att ställa honom inför rätta, lyckades han sedan ta sig till Moskva. I programmet medverkade Wikileaks grundare Julian Assange. Snowden har asyl i Ryssland och Assange på Ecuadors ambassad i London.

….till    Frankrikes president Francois Hollande och Tysklands förbundskansler Angela Merkel, som genom att sammanföra Ukrainas och Rysslands presidenter försöker få ett slut på massmördandet i östra Ukraina. Det verkar vara en mycket bättre metod än många amerikanska politikers förslag att lösa konflikten genom att skicka mera vapen.

…till     TV-programmet Uppdrag granskning (18/2) som intervjuade en 22-årig göteborgare som återvänt från deltagande i islamfanatiska IS’ strider i Syrien. Nu när han i Sverige fått vård för sina krigsskador ämnar han återvända till det för honom heliga kriget. Han såg fram emot att stupa för då blev han martyr och hamnade i paradiset, där han fantastiskt nog trodde att han skulle få förfoga över 72 oskulder. Det konstiga är att dessa trosvissa religiösa aldrig får frågan, om inte den värsta synden i alla religioner är att döda medmänniskor.

….till    debattören Sven Hofman, som vänder sig emot att beteckningen ”radikal” nu använts om våldsbenägna extremister. Han tycker det är galet att begreppet nu använts som skällsord och skriver: Det är en smula egendomligt att ordet ”radikal” relativt snabbt har kunnat få en så starkt förvrängd innebörd – att det oreflekterat kan användas i samband med förekomsten av kriminella våldselement. I Danmark, där summa tre personer nu fått sätta livet till, heter det socialliberala partiet – grundat 1905, av Edvard Brandes – Det Radikale Venstre, eller helt enkelt De Radikale.”

….till    Göran Rosenberg, som i Expressen (15/2) bland annat skriver: Jihadismen har inte nödvändigtvis mera med islam att göra än vad den tyska eller italienska vänsterterrorismen på 1970-talet hade med marxismen, men när en ideologi eller religion uttryckligen åberopas till stöd för våld och terror vilar ett särskilt ansvar på dem som anser sig företräda helt andra tolkningar av samma ideologi eller religion att förhålla sig till det som görs i deras namn. Så gällde för dåtidens marxister och så gäller för dagens muslimer. På Europas muslimer vilar följaktligen ett särskilt ansvar att ta itu med den jihadistiska draksådden i de egna leden. På Europas judar vilar ett särskilt ansvar att ta itu med en världsbild som vill undergräva deras existensmöjligheter i Europa. På Europas judar och muslimer vilar ett särskilt ansvar att göra gemensam sak mot Europas fiender, vare sig de talar i judars eller muslimers namn.”

….till    Sven Hirdman, tidigare statssekreterare i försvarsdepartementet och Moskvaambassadör, som i Svenska Dagbladet (11/2) bland annat skriver: Faktum är att Sverige aldrig kunnat försvara sig mot ett stormaktsangrepp. Vår säkerhetspolitik går ut på att vi inte skall försätta oss i ett sådant läge, att vi drar på oss ett stormaktsanfall. Därför är medlemskap i Nato en dålig idé, eftersom det med säkerhet leder till att vi blir indragna i händelse av krig i vårt närområde.”

….till    de Natomotståndare som nu lanserat en nätplats för motståndet mot svensk Nato-anslutning och försvaret av den svenska militära alliansfriheten. Den har adressen alliansfriheten.se. Syftet med denna nätsida är att den skall vara en kunskapsbank för dem som argumenterar mot att Sverige ska ge upp sin traditionella säkerhetspolitiska linje som i 200 år har hållit landet utanför krig mellan stormakterna.  De skriver bland annat: ”Frågans allsidiga belysning tjänar varje medborgares ställningstagande. De vanliga medierna sviker här sitt uppdrag. Ett antal större dagstidningar driver för närvarande kampanj för medlemskap, också på nyhetsplats.”

….till    Leonore Wide, Meit Krakau och de andra i Nätverket för kärnvapen-nedrustning. De hade sammanträde den 18 februari, då de bland annat planerade en träff med utrikesminister Wallström i april. Från Tuff deltog Lena Sandin.

….till    Tuffs indiske partner Bhikhu Vyas, som ibland skickar oss kinesiska tänkespråk, den här gången hur man gör för att känna lycka: ” Om du vill känna lycka i en timme -- ta dig en tupplur! Om du vill känna lycka under en hel livstid -- hjälp några medmänniskor! För många år sedan skickade han en vers ur en kinesisk fabel, som verkligen uppmuntrar oss som jobbar frivilligt i en lokalförening:
Many little things
done in many little places
by many little people
will change
the face of the world.

….till    lokaltidningen Tyresö Nyheters senaste nummer, som har en halv helsida under rubriken ”Så mycket bra Tyresö gjort i Indien!”. Den handlar om de många Tuff-projekten i Indien, som nyligen besöktes av fyra Tuff-aktivister, vilka mycket positivt skildrar sina erfarenheter. Kvartetten består av Sylvia Ljungdahl, Bitte Isacsson, Erika Husberg och Alexander Palmér. I tidningen nämns att de berättar och visar bilder från Indien måndagen den 9 mars kl 19 i sal Navet, Föreningsgården Kvarnhjulet.

….till    alla solidariska som redan erlagt medlemsavgiften till Tuff för år 2015. Den är på 200 kr för enskild och gärna 80 kr för annan på samma adress (familjemedlem). Välkommen att använda Tuffs plusgiro 16 01 37 -6 !


….till    kampanjen ”Stoppa Arctic Challenge Exercice”, som planeras bli världens största militära flygövning i år och äga rum månadsskiftet maj-juni i norra Norrland med deltagande av bland andra USA och Storbritannien. Den skildras på www.stoppaace.se och alldeles strax berättar Pelle Sunvisson om kampanjen här i Radio Tuff (www.tyresoradion.se )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar