torsdag, oktober 15

Tyresö Ulands- och Fredsförening (TUFF)

Tuff-kalendarium okt-nov 2015      
                             Tyresö Ulands- och FredsFörening, Myggdalsv 80,  135 43 Tyresö
     Tel 742 1442 (ordf),  712 2581. Tuffs plusgiro: 16 01 37-6.    Tuffs insamlingskonto: pg 79 36 36 - 2
                                  E-post: tuffmail@spray.se      Hemsida: www.tuff.nu

tisdag            Öppet styrelsemöte
20 okt           Alla medlemmar hjärtligt välkomna! 
kl 18              PLATS: Tuff-lokalen, Myggdalsv. 80

torsdag          Strandskolans ”Öppet hus” för indier och flyktingar
22 okt           Välkommen till Strandskolan som ordnar med utställning, elevjobb, mat, fika,
kl 16-18.30   spökrunda” och andra attraktioner. Avkastningen går till Tuffs Indienprojekt och FN:s flyktingorgan UNHCRs arbete bland syriska flyktingar i Syriens grannländer

lördag            Tuffs bokbord på FN-dagen i Tyresö centrum
24 okt           Tillfälle att träffa Tuff-aktivister, köpa fredsmärken, mangogram, böcker m m
kl  11-14       PLATS: Torget nedanför rulltrappan
                     
söndag            Flyktingar från krig och Sveriges krigsinblandning
8 nov              Det är ämnet för ett Tuff-möte med Tomas Magnusson som inledare. Han
kl 16               är bland annat före detta president i IPB (International Peace Bureau) som fick                                      Nobels fredspris redan 1910. Tomas är alltså en verklig fredsveteran. Nyligen utkom                            hans bok ”SOMALIA – hot eller hopp?” med underrubriken ”Ett land som aldrig                                lämnas i fred. Ett folk som aldrig ger upp”. Fika, gemyt och debattglädje ingår som                              vanligt
PLATS:           Tufflokalen, Myggdalsvägen 80 nb

onsdag           Möt den första verkliga ubåtstvivlaren!       
25 nov           Under 1980-talet, när ubåtshysterin med mediernas hjälp härjade som värst och
kl 19              vi intalades att sovjetiska ubåtar vimlade i svenska vatten varje sommar kom                                         boken ”Ubåtsvalsen” 1985. Den avslöjade att det mesta var påhitt och den skrevs av                             Ingemar Myhrberg. Han inleder ett möte, där han också tar upp det senaste årets                           ”ubåtsintrång”.
PLATS:           Tuff-lokalen, Myggdalsvägen 80

                  Massor av information om Tuff                      
                                            finns på hemsidan www.tuff.nu och i 
         RADIO TUFF, som hörs flera gånger dygnet runt  91,4 MHz
    och närhelst på www.tyresoradion.se, i vars "Arkiv" tidigare Radio Tuff hörs  .          
                 Ett nytt Radio Tuff kommer varannan söndag kl 17 på 91,4 MHz, första gången
                            kl 17 söndagarna 18/10, 1/11, 15/11 osv och sedan 4 ggr per dygn. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar