söndag, oktober 18

Tage Danielsson

TAGE DANIELSSON OM VAPENVÄGRAN OCH FRED

Nyligen (den 13 oktober) var det 30 år sedan Tage Danielsson dog. Sångerskan Malena Ernman kallar honom för ”giganternas gigant”. Så här mindes Astrid Lindgren Tage Danielsson:”Jag minns honom som en ljusgestalt, det stod en strålglans omkring honom. Han var en oerhörd begåvning och en man med starkt civilkurage. Han var oumbärlig för Sverige." 

En gång på 1970-talet ringde han mig och frågade om Anders Nystedt, min vän och kollega i Nyboda skola (Tyresö), som var med i Tuffs styrelse och sedermera vice ordförande i Svenska Freds. Anders hade värnpliktsvägrat skriftligt, vilket inte godtogs, så han hämtades rentav av polis vid skolan och fördes med flyg och poliseskort till sitt regemente i Karlskrona för att begå det ”brott” han redan skriftligen hade erkänt. Sedan ställdes han inför Handens tingsrätt.

Tage Danielsson vädjade då till justitieminister Lennart Geijer med bland annat följande två strofer:

Lennart Geijer nu har du din chans till bevis
att du endast i nödfall vill vara polis,
nu när lagkloka män sagt att snart ska vi haffa
Anders Nystedt igen. Ja, för vård. Inte straffa.
..................
Skämt åsido, nu väntar vi spänt på din dom.
Se syrenerna står i sin vackraste blom!
Lennart, våren är här! Det är därför det skämtas.
Det blir allvar den dagen när Anders ska hämtas

Det hjälpte inte. I tingsrätten dömdes Anders till två månaders fängelse. Han var ”återfallsförbrytare”, för han hade redan suttit en månad för samma ”brott”. Cirka tusen svenska killar dömdes årligen under 1970-talet till fängelse för att de vägrat att utbilda sig till att mörda andra människor. Tyska Amnestygrupper hade svenska vapenvägrare som sina samvetsfångar.

Visst är det märkligt att de många fängelsedomarna mot svenska vapenvägrare inte i dag nämns av våra medier, där våra trendriktiga i mittfåran dagligen närmast tungomålstalar om mänskliga rättigheter och efterklokt förfasar sig över misstag i det förflutna.

Om förföljelsen av pacifister kunde Tage Danielsson bli riktigt ironisk:

Lås era dörrar! Friden är slut!
Vapenvägrarn har sluppit ut!
Upptrappa kampen mot ickevåldsverkare!
Skaffa poliserna muskelförstärkare!
Tänk om han kommer där kristen och galen,
och vägrar att anfalla folk på Centralen!


Tage Danielsson skrev också:

Innan du blir kapitalist,
kommunist, monetarist,
anarkist, marxist, fascist,
terrorist, imperialist,
socialist, syndikalist,
eller rentav folkpartist
måste lilla du förstå
att så snart som du kan gå
bör du stultande gå med
i det världsparti för fred
som går före allting annat.
Alla –ismer där vi stannat
är sekunda, inte störst.
Freden måste komma först.
Gör den inte det, min vän,
kommer inget efter den.

Egentligen är det en uppmaning till alla goda människor –och de är många—att gå med i Tyresö Ulands- och FredsFörening, TUF
- - - - - - - - -- -  - - - - - - - - - -  - -

Åke Sandins krönika i Radio Tuff nr 1399  www.tyresoradion.se  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar