lördag, oktober 31

"ROSOR" från RADIO TUFF nr 1400 (!!) 1-15 nov till....

ROSOR från RADIO TUFF nr 1400 (1-15/11) till….
….till                Strandskolan i Tyresö, som den 22 oktober hade sitt traditionella ”Öppet hus med det fantastiskt fina resultatet: 59 599 kr. som sätts in på Tuffs insamlingskonto pg 793636-2. Hälften av summan går till Tuff-projekten i indiska Dharampur, andra hälften till FN:s flyktingorgan UNHCR för dess arbete för de miljoner stackars syriska flyktingar som har det svårt i grannländerna Libanon, Jordanien och Turkiet.

….till                Tuffs indiske partner Bhikhu Vyas som i en indisk video kallas för ”Amazing Indian” och en ”noble soul”. Hela programmet hörs genom att klicka på:
                        https://www.youtube.com/watch?v=g3dO6Rldyss&index=2&list=PLAQGzpyU01aH1ijQgbc4luK0T3aFcfCzG\                

….till                förre brittiske premiärministern Tony Blair, som nu ber om ursäkt för att England följde USA i anfallet på Irak 2003. Det bröt mot folkrätten och FN-stadgan och kostade ca en miljon irakiers död och ännu flera tvangs att fly. Det destabiliserade landet och ledde fram till framväxten av den terrorstämplade Islamiska Statens grymma härjningar. Angreppet 2003 motiverades med den lögnaktiga uppgiften att Irak hade massförstörelse-vapen. Som ledande vapeninspektör i Irak hade svensken Hans Blix före anfallet inte funnit några sådana, men hans undersökning underkändes av hökarna, som hånfullt kritiserade Blix. Blair förklarar nu att han satte för stor tro på uppgifterna från Washington. Det tog honom tolv år att erkänna det, men bättre sent än aldrig.

….till             förre ambassadören Karl-Erik Norrman som i Svenska Dagbladet skriver under rubriken Vi måste alla betala för Bushs krigsförbrytelse” bland annat följande:  ”En huvudorsak till dagens kaos i Mellanöstern är George W Bushs invasion i Irak 2003. Priset för denna krigsförbrytelse betalar tyvärr inte Bush själv utan hela regionen, ja hela världen. Några europeiska länder, med Storbritannien i spetsen deltog i kriget och har ett medansvar. Andra länder, främst Tyskland och Frankrike var emot kriget. EU var splittrat. Men i Irak öppnade kriget de religiösa motsättningarnas pandorabox. ’Religiöst’ motiverad terrorism blev vardag och idag är landet huvudskådeplats för IS-barbarernas framfart. Och jihadismens farsot kunde sprida sig i världen, främst i Mellanöstern och Afrika. Inte Europa, utan George W Bush bär ansvaret.
Den ’arabiska våren’ hade en hype på cirka ett år innan det mesta rasade ihop och de demokratiska drömmarna började framstå som digital revolutionsromantik. Påverkade av denna romantik försökte Paris och London, med hjälp av Washington och ett övertolkat FN-säkerhetsrådsbeslut, rädda det libyska folket från diktatorn           Gadaffi. Härskaren störtades men ersattes av totalt kaos med IS som idag enda återstående maktfaktor. Här har alltså några europeiska stater ett direkt ansvar, men den tyska regeringen tillhörde dem som inte förordade en insats. Alltså dock en blandad europeisk ansvarsbild.
En annan del av revolutionsromantiken i den arabiska vårens spår var kampen mot Syriens härskare Bashar al-Assad. Alltför sent insåg världen att Assads huvudmotståndare är IS och att grannen och Nato-medlemmen Turkiets Erdogan har sin alldeles egna agenda. Assads bundsförvanter är Teheran och Moskva.    Så långt förre ambassadören Karl-Eril Norrmsn
….till             Jan Guillou som skriver i AB (18/10) under rubriken ”FLYKTING-SITUATIONEN BORDE VARA SKÄL NOG ATT SÄGA NEJ TILL NATO” bland annat:  USA:s krig mot Irak 2003, under den lögnaktiga förevändningen att Irak förfogade över massförstörelse­vapen, lade grunden till dagens ­flyktingkatastrof i Mellanöstern”. Och vidare: Det finns ingen borgerlig politiker, heller ingen socialdemokrat, som tror ett ögonblick på enskilt krig mellan Sverige och Ryssland. Under tjugo års tid har Sverige steg för steg gjort sig av med det nationella försvaret just därför att ingen enda politiker trott på ett så idiotiskt ­scenario. Den nya tesen var att Sveriges försvar, efter Sovjetunionens sammanbrott och framåt, skulle användas till ”internationella insatser”, som de vi deltagit i genom att slå sönder Libyen och kriga vid USA:s sida i Afghanistan under mer än ett decennium. Och det är den framtiden alla våra Nato-anhängare ser framför sig”

….till             det Blekingeupprop mot svenskt Natomedlemskap och värdlandsavtal, där det bland annat hette: Över folkets huvuden har Natoanhängare närmat Sverige till Nato. Syftet har varit att göra steget kort till fullt medlemskap. Men alliansfriheten har tjänat folket väl och är starkt förankrad hos svenska folket. Den har hållit Sverige utanför två världskrig. Den aktiva och framgångsrika antikärnvapenpolitik som Sverige tidigare förde och som gav oss ett massivt stöd och trovärdighet under många år i FN hade inte varit och är inte möjlig att föra om Sverige är medlem i Nato. Nästa år ska riksdagen ta ställning till ett så kallat värdlandsavtal med Nato. Avtalet innebär, när det tillämpas, att vi tillåter Nato att ha trupper eller vapen på svensk mark. Vårt territorium ska få användas som bas för angrepp på tredje land.”

….till             Sacharovpriset för tankefrihet som i år utdelas till den saudiska bloggaren Raif Badawi, dömd till 10 års fängelse och 1000 piskrapp bland annat för att ha ”smädat islam”. (Andrei Sacharov 1921-1989 var rysk kärnfysiker. Sedan han varit den sovjetiska ”vätebombens fader” varnade han föratomvapnen och blev sovjetisk dissident)

….till             en 70-årsdag, nämligen den 24 oktober då det var exakt 70 år sedan Förenta Nationerna skapades, en organisation som nu har 193 länder, nästan alla i värden, som sina medlemmar. Det uppmärksammades inte värst mycket, men i Tyresö Centrum fanns TUFF-aktivister framför läckra roll-ups.

….till             Radio Tuff som nu har sin 1400:e sändning. Har hörts varenda vecka sedan 1985.


….till             Radio Tyresö, som den 6 november firar sina 30 år. Men mera om detta när Ann Sandin Lindgren hörs alldeles strax

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar