lördag, oktober 24

I dag fyller Förenta Nationerna 70 år

Nu 193 stater i FN !
Efter det förödande andra världskrigets slut bildades den 24 oktober 1945 Förenta Nationerna (FN). Från att ha haft ca 50 medlemmar vid starten har nu FN 193 stater som sina medlemmar, nästan alla av världens länder.

Segrarna permanenta med vetorätt i säkerhetsrådet
FN:s högsta organ är säkerhetsrådet. Det har 15 medlemmar, varav 10 väljs om, medan 5 av dem har ständiga platser. Det är de fem segrarmakternas från andra världskriget, dvs USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Kina.

Dessa fem permanenta medlemmar har dessutom vetorätt. USA har utnyttjat den många gånger, till exempel när kritik riktats mot Israels behandling av palestinierna. På sistone har också Ryssland flitigt utnyttjat den i fråga om Syrienkriget.

Sammansättningen och vetorätten har kritiserats, bland annat av förre svenske statsministern Ingvar Carlsson.

Relativt tyst om födelsedagen

Det har inte varit mycket i medierna om FN:s 70-årsdag. Men Tyresö ulands- och Fredsförening (TUFF) kom i alla fall ihåg den. De fem aktivisterna Sylvia, Lena, Erika, Bitte och Monica fanns i Tyresö centrum under lördagen och delade ut TUFF-bladet och andra fredsbroschyrer framför Tuffs nya läckra rollups.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar