onsdag, oktober 21

Flyktingar: kostnader, nackdelar, fördeklar

Fler än vi trodde
Bara för några månader sedan tyckte vi att antalet flyktingar till Sverige skulle bli mycket stort. 80 000 räknade vi med skulle komma i år. Nu har vi fått revidera dessa rekordsiffror. Uppåt !

Nu gäller det att ta hand om uppåt 160 000. Och antalet ensamkommande ungdomar beräknades i sommar stiga till 5000. Nu talas om 30 000 i år.

Det kostar miljarder i förstone
Det beräknas nu av UD att i värsta fall kan det bli så stora kostnader för flyktingmottagningen att 60 % av vårt bistånd till fattiga länder måste användas. Det innebär ett avbräck i vårt biståndsarbete.  Barn i mottagarländer kommer att dö, kvinnor förblir utfattiga och andra pengar till hjälpinsatser för de mest utsatta måste slopas. Vårt tidigare så generösa bistånd minskas.

På sikt en investering
På sikt innebär tillskottet av ung arbetskraft till det åldrande Sverige en fördel, en investering. Många av de flyktingar som gjort den farliga resan till Sverige är dessutom högutbildade. Deras uppväxt med skolgång har under många år betalats av hemlandet. Det får Sverige till skänks. Tyska företagarna har av ekonomiska skål välkomnat den stora invandringen.

Den verkliga krisen
Omkring fyra miljoner syrier har flytt undan det förbannade kriget till grannländerna Libanon, Turkiet och Jordanien. De flesta dväljs där i väntan på att kunna återvända när fred efter drygt fyra år har inträtt, alltså när föräldrar inte längre får sina barn grymt dödade eller barn sina föräldrar massakrerade. Hittills har det dödats uppåt 250 000 människor i Syrien.

De flyktingar som kommer hit är de starkaste, djärvaste och de med pengar som kan finansiera den långa resan till norra Europa, medan de fattigare –som är huvuddelen – får stanna kvar under eländiga förhållanden.

Öka stödet till flyktingarna i grannländerna!
Det är utmärkt med den svenska uppställningen för flyktingar. Även bekväma uppvärmda tältläger är mycket bättre än flyktingtillvaron i Syriens grannländer -- för att inte tala om det krigiska helvetet i Syrien.

Det är också beundransvärt med alla frivilliga insatser som nu görs.  Men vi borde skapa en opinion för ökad hjälp till de många flera flyktingarna i grannländerna.

Strandskolan delar avkastningen
Strandskolan i Tyresö är en av de skolor som sedan många år hjälpt Tyresö Ulands- och Fredsförening (TUFF) i dess omfattande biståndsarbete. I morgon har de sitt Öppet hus, som brukar dra in ca 40 000 kr. Skolan har beslutat att dels via TUFF ge pengarna till TUFFs bistånd till de fattigaste av de fattiga i stambefolkningens små byar i indiska Dharampur. Hälften skall dock sändas till FN:s flyktingorgan UNHCR för deras insatser för de flyktingar som sitter kvar i mellanöstern.


PS: Alla pengar som kommer in på TUFF:s biståndskonto plusgiro 79 36 36 -2 skickas oavkortat till ändamålet. I Tuff jobbar alla oavlönat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar