måndag, oktober 12

Ryssland "kränkande och aggressivt"??

KRÄNKNINGAR
I partiledardebatten i TV i går (11/10) diskuterades också om Sverige skulle gå med i Nato. Alla de fyra borgerliga partiledarna ansåg att vi borde bli Natomedlemmar och tillhöra den militär- och kärnvapenallians, som redan har hela 28 medlemmar.

Centralt för deras försök till argumentation var att Ryssland ”kränkte” Sverige och hade blivit så ”aggressivt”.

Ja enligt Dagens Nyheter den 9/10 har svenskt luftrum 1 gång under 2014-2015 kränkts av ryssarna. Men under samma tid har vi kränkts hela 18 gånger av sex olika Natostater. Värst har den stat varit, som finns längst bort från Östersjön, nämligen USA.

Men det är Ryssland som kränker oss?

AGGRESSIONER
Visst har Putins Ryssland uppfört sig aggressivt borta i Ukraina. Upprustar gör man också – låt vara från en tidigare mycket låg nivå.  Ännu har man bara kommit i kapp Saudiarabiens militära styrka. Nato nedrustar ju inte heller och dess militära styrka är mer än tio gånger större än Rysslands.

Annekteringen av Krim var ju ett brott mot folkrätten, även om en majoritet av halvöns befolkning välkomnade den. Därvid dödades en ukrainare och en ryss, två människor för mycket.

Det för allt flera svenskar eftersträvansvärda Nato kallades i partiledardebatten inte för aggressivt. Men hur var det då till exempel med anfallen 2001 på Afghanistan, på Irak 2003 och ingripandet i Libyen 2011?

Ja, efter 14 år i Afghanistan lyckades det amerikanska flyget för några dagar sedan förstöra sjukhuset i Kunduz. Det drivs av Läkare Utan Gränser och 11 i personalen dödades och minst lika många patienter.

Natostaterna USA:s och Englands attack mot Irak skedde under lögnaktiga förevändningar och var ett klart brott mot folkrätten. Över 100 000 irakier dödades och minst en miljon har tvingats fly sedan 2003. Irak har sedan dess drabbats av inre oroligheter, som kulminerade, när den sunnifanatiska Islamiska staten (IS) lade under sig stora irakiska områden.

I Libyen 2011 infördes en flygförbudszon, som dock inte gällde för Natoplan. De bombade friskt och dödade många civila. Ingripandets följder är katastrofala. Landet har blivit helt laglöst med två rivaliserande regeringar, ett antal illegala miliser som härjar och hänsynslösa flyktingsmugglare.

Men Nato är inte aggressivt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar