fredag, oktober 9

Kränkningar av Sverige och "hotet från Ryssland"

Rubriken ”SVENSKA PLAN ”BESKJUTNA” AV RYSK MILITÄR ÖVER HAVET” i Dagens Nyheter (2/7) kommenterade jag i Radio Tuff nr 1397 bland annat så här:

”Den 2 juli är Mikael Holmström på gång igen i DN. Han skriver under den stora hotfulla rubriken ”Svenska plan beskjutna av rysk militär över havet”. Texten gör inte alls rubriken rättvisa, ty ”beskjutning” får man leta förgäves efter. Det intressantaste är dock en liten Fakta-ruta på samma sida. Där läser man bland annat följande: ’Under 2014 kränktes svenskt luftrum tolv gånger, varav en gång av Ryssland. ’Hittills under 2015 har luftrummet kränkts nio gånger, ingen gång av ryskt flyg’.

Varför får läsarna inte veta, vilka plan det är som gjort intrång i vårt luftterritorium?

I dag (9/10) har äntligen DN bekvämat sig till att ange vilka andra, som kränkt vårt luftrum de senaste fem åren. Den här gången är rubriken något mindre alarmistisk i fråga om ”hotet från Ryssland”: ”42 KRÄNKNINGAR – USA OCH RYSSLAND VÄRST”.

Det är dock en smula vinklat för USA har kränkt oss mest: 7 gånger. På andra plats kommer Natolandet Tyskland och Ryssland med sex kränkningar var under de senaste fem åren. Och av de 22 kränkningarna under 2014 och 2015 har bara en varit rysk, medan Natoflyg kränkt oss 18 gånger

Av de 42 kränkningar som förekommit 2011-2015 har 12 olika Natoländer kränkt svenskt luftrum 30 gånger, alltså fem gångar oftare än Ryssland. Men enligt våra ensidiga medier är ryssarna alltid ute i ond avsikt och felnavigerar aldrig. Natoplan däremot anses däremot slarva desto mera med navigationen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar