fredag, oktober 16

ROSOR från RADIO TUFF www.tyresoradion.se

ROSO                       ….till    Dagens Nyheter som den 9/10 hade två sidor om  staters flygplan som kränkt svenskt luftrum.  Det visade sig att under 2014-2015 hade Natoplan kränkt Sverige 18 gånger, medan Ryssland kränkt oss bara en gång. Det hindrade inte att Nato-förespråkarna i TV:s partiledardebatt skrämde oss med att Ryssland var så ” kränkande och aggressivt”.

….till    Göteborgs-Posten, som hade en artikel av  Gunnar Westberg och Tomas     Magnusson, där de bland annat framhöll: Det är oundvikligt att ett nära och  långtgående samarbete mellan Sverige och Nato ökar spänningen och risken för konflikter i Östersjöområdet” Tomas hörs om en stund i detta Radio Tuff mest med anledning av Nobels fredspris i år

….till    årets nobelpristagare i litteratur, vitryskan Svetlana Aleksijevitj, som bland annat skrivit böckerna ”Kriget har inget kvinnligt ansikte ” och   ”Zinkpojkar”, om de döda soldater, som kom hem i zinkkistor.  Ett citat från  henne: ”Man borde skriva en bok som gjorde en så äcklad att själva tanken på krig skulle framstå som motbjudande. Och vansinnig. Till och med generalerna skulle bli äcklade”          

....till     ordföranden i Fredsrörelsen på  Orust, Ola Friholt, som skriver under rubriken ”HUR STOPPAR VI VÄRDLANDSAVTALET?”. Han inleder med att citera Palmekommissionens slutrapport av 25 april 1982: ”Det går inte att hoppas på seger i ett kärnvapenkrig, motståndarna skulle förenas endast i lidande och förstörelse. De kan överleva bara tillsammans. De måste uppnå säkerhet inte mot motståndaren utan tillsammans med honom. Den internationella säkerheten måste vila på samarbete för gemensam överlevnad i stället för på hot om ömsesidig förintelse. Därför är    det av yttersta vikt att ersätta den ömsesidiga avskräckningens doktrin. Vårt alternativ är gemensam säkerhet.” Friholt anser att vår nuvarande politik är i motsättning till denna åskådning. Han skriver: ”Dagens hets mot Ryssland och pågående svensk upprustning för avskräckning sker i total            motsättning mot ovanstående citat” Han slutar med följande rader:
            ”Förnuftet är kastat överbord i tron att kapprustning skapar fred. Fram till nästa vår fullbordas de nödvändiga lagändringarna för ett värdlandsavtal med Nato. Avtalet ska sedan slutgiltigt antas av riksdagen. Värdlandsavtalet medger att Natos soldater, vapen (inklusive kärnvapen), annan utrustning och stridsledning stationeras i Sverige i ett krisläge som inte definieras i   avtalstexten. Anpassning av flygfält, hamnar och transportleder ingår. Nato tar sig rätten att vara först att använda kärnvapen. Avtalet för Nato närmare en total inringning av Ryssland med militära installationer och baser. Nato använder ohämmat sin tolvfaldiga militära överlägsenhet gentemot Ryssland med starkt ökad internationell osäkerhet”

            ….till    Pierre Schori, som bland annat varit Sveriges FN-ambassadör. och som i      tidningen PAX skriver under rubriken ”Nato medlemskap gör Sverige osäkert.”


….till    det utskick av kalendarium för oktober och november till medlemmarna som just gjorts. Dessutom av TUFF-bladet med många kloka tankar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar