torsdag, augusti 20

TUFF-kalendarium hösten 2015

            Tyresö Ulands- och FredsFörening, Myggdalsv 80,  135 43 Tyresö
Tel 742 1442 (ordf),  712 2581. Tuffs plusgiro: 16 01 37-6.  Tuffs insamlingskonto: pg 79 36 36 - 2                                 E-post: tuffmail@spray.se                Hemsida: www.tuff.nu
lördag                                 Fynda på Tuffs storloppis!
29 aug          Tuff har inga offentliga bidrag utan är helt beroende av aktivisternas insatser
kl 11-14         och de många trogna medlemmarna. Besök därför gärna loppisen eller sätt in ett bidrag på Tuffs plusgiro 16 01 37 -6 !
PLATS:          Utanför Tyresö centrum, mellan entrén och Bollmorahallen

lördag                         Möt Tuff på Tyresöfestivalen 5 sept !
5 sept          Också i år brakar Tyresöfestivalen i gång med massor av lockande program:
kl 12-17         Sång, musik, artistframträdanden trollerier, fika, mat med mera. Bland föreningarna på festivalen finns också Tuff med information av aktiva, som kan berätta om föreningens mångsidiga verksamhet. Gör ett besök hos dem!
PLATS:          Ängen, ”Stadsparken” mellan Nyboda och Tyresö C. (TUFF finns mittemot skatebanan)                                                     Hjärtligt välkomna!

torsdag                             Flyktingsituationen i Tyresö 
10 sept        Även Tyresö tar emot flyktingar och ensamkommande barn. Kommunens
kl 19              ansvarige för flyktingfrågor, DRAGAN BOBAN, inleder ett möte om läget, positiva och negativa problem och vad kan Tyresöbor och föreningar hjälpa till med samt andra frågor.
PLATS:          Tufflokalen, Myggdalsvågen 80 nb. Hjärtligt välkomna! Fika och gemyt ingår.                                           

måndag                                Öppet styrelsemöte
21 sept.       Tuff har öppna styrelsemöten, det vill säga alla medlemmar är välkomna att 
kl 18              föreslå och diskutera.
PLATS:          Tuff-lokalen Myggdalsvägen 80 nb

onsdag                                Ska vi gå med i Nato ??                 
7 okt             Sverige har på sistone närmat sig Nato genom militärt deltagande i Afghanistan
kl 19              och Libyen samt genom stora övningar med Nato i Sverige. Nu tycker många politiker och medier att vi ska ansluta oss till Nato. En som är emot detta är STAFFAN EKBOM, aktiv i Nej till Nato-rörelsen. Han var tidigare läkare här i Tyresö och inleder ett möte om varför vi inte bör överge den 200-åriga svenska alliansfriheten.
PLATS:          Tuff-lokalen, Myggdalsvägen 80 nb-

            Tipsa vänner och bekanta om Tuffs omfattande hemsida
                                www.tuff.nu
                                          och RADIO TUFF
    varannan söndag kl 17 på 91,4 MHz och närhelst på www.tyresoradion.se
 där vi i fliken ”Arkiv” kan höra tidigare Radio Tuff . Nästa Radio Tuff hörs första gången på 91,4 MHz,
                       söndagarna 6/9 och 20/9 kl 17 och sedan 3 ggr per dygn.   
                   


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar