måndag, augusti 17

TUFF-bladet hösten 2015

TUFF-bladet  Hösten 2015
        Tyresö Ulands- och FredsFörening,
            Myggdalsv 80,  135 43 Tyresö
            Tel 742 1442 (ordf),  712 2581.
            Tuffs plusgiro: 16 01 37-6.
        Insamlingskonto: pg 79 36 36 - 2
             E-post: tuffmail@spray.se     
              Hemsida: www.tuff.nu


     Radio Tuff nu 30 år 
Radio Tuff startades i augusti 1985. Har  hörts varenda vecka i 30 år på 91,4 MHz och på webben www.tyresoradion.se Ett rekord för frivillig radio?  Nordens enda fredsradio?

 Maj Britt Theorin om TUFF
Förra nedrustningsambassadören Maj Britt Theorin intervjuades nyligen i Radio Tuff nr 1394. Ska Radio Tuff fortsätta, frågade vi:
”Ja i Tuff är ni så unika och fantastiska Tuff gör inte bara radio, vilket jag tycker är underbart bra. Det är information och det är basen för demokrati. Får vi inte kunskap kan vi inte agera. Det är ju också så att Tuff har massor av fina projekt utan ett öres stöd från varken stat eller kommun. Fortsätt med Radio Tuff! Grattis till Radio Tuff 30 år!”
 
”Somalia hot eller hopp”
Så heter en ny bok med undertiteln ”Ett land som aldrig lämnas i fred. Ett folk som aldrig ger upp”, skriven av fredsveteranen Tomas Magnusson, som ett par decennier kollat upp Somalia. Boken kan köpas för 200 kr av Tomas på e-post: gosta.tomas@gmail.com

Tuff stöder barnen i Shatila
Tuff har lämnat 10 000 kr till stöd för barnen i   Shatilas center för barn till flyktingar i Libanon. De har främst palestinska föräldrar men nu finns också syriska flyktingbarn i centret. Eva Hammad från svenska stiftelsen för Shatila säger: ”Stort tack till er för det viktiga arbete ni lägger ner genom att på radion berätta om det frivilliga, solidariska fredsarbete som pågår. Det gör så gott att bli påmind om allt det goda som görs för att motverka krig och förtryck.”
   
    Skolan i Kongo nu klar
De senaste åren har Tuff stött ett skolbygge i Kongo med 105 000 kr. Initiativtagare  är Miza Landström, som uppger att skolan tas i bruk i september för 210 barn till fattiga föräldrar.

Flyktingar i Tyresö.    Nato
Du är välkommen på något av de möten som Tuff inbjuder till. Se kalendariet. Den 10 sept är det ett möte om flyktingar i Tyresö. Och den 7 okt. ett möte, om vi verkligen ska överge vår 200-åriga alliansfrihet genom att gå med i Nato.

130 000 mangoträd i Indien 
I indiska Dharampurs många utfattiga byar har över 130 000 de senaste åren planterats. Det har inte minst gjorts tack vare de mangogram, som Tuff säljer. De finns för att gratulera och till minne av någon avliden. Ett träd kostar 5 kr. Ett mangogram för 100 kr ger 20 träd, för 300 kr 60 träd osv. Använd den perfekta gåvan genom att beställa mangogram av Monica Schelin, tel 08-7122581 eller på e-post till Tuff.

   Samarbetet med Indien    
Tuff har ett 45-årigt samarbete med indiska partners, alla hederliga gandhianer som använt våra pengar väldigt väl till hundratals utmärkta projekt. På 90-talet finansierade vi från Tuff ett 50-tal skolor för tusentals barn till dåligt betalda sockerrörshuggare, som med sina familjer bodde i eländiga läger. Då kunde vi tack vare SIDA-bidrag skicka en till en och en halv miljon kr per år. Sedan uppfördes sex skolor i det av tribals bebodda Dharampur med sina många små utfattiga byar. Under de senaste åren har vi utan SIDA-bidrag skickat ca 260 000 kr per år för brunnar, hälsovård med mera. Pengarna har förutom gåvor kommit från flera skolors dagsverken:

  Skolors jättefina insatser
I slutet av vårterminen gjorde tre solidariska skolor dagsverken för sina jämnåriga i Indien:
Kumla skola, Tyresö jobbade in  45 790 kr
Tyresö skolas dagsverke gav       43 939 kr
Alléskolan i Lerum fick in           44 260 kr
Tillsammans med gåvor från privata blir de en grundstomme för årets Tuff-bidrag till Indien. All tack och heder till våra solidariska skolor!

  Vår indiske partner tackar
Vår främste partner sedan ett kvartssekel är Bhikhu Vyas. Han skriver vad pengarna från en skola i Sverige räcker till för det tidigare så försummade Dharampurs barn till illiterata föräldrar: 40 elever får måltider, böcker, en skoluniform och fem mangoplantor var, en studieresa, hälsovård med mera. Dessutom räcker pengarna till en lärarlön under ett år.

     Citat från Gandhi:
”Vi har alltid kontroll över medlen men inte över målet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar