fredag, augusti 21

ROSOR från RADIO TUFF (nr 1395) från 23/9 2015 till....

….till              Dagens Nyheter, vars förstasida den 16/8 domineras av rubriken:                                 ”FÖRENINGS-SVERIGE TYNAR BORT”. Inuti tidningen ägnas fem sidor åt att                                ”Föreningsliv lockar inte längre”, som en tvåsidig rubrik lyder. Där finns också en                                 statistik, som säger att 1980 var 13,8 procent av svenskarna med i något politiskt parti.                         2014 var samma andel bara 5,2 procent. Fredsrörelsen har också drabbats: Det är inte                           många lokalföreningar kvar längre, men Tyresö Ulands- och Fredsförening tuffar på                             med ca 400 betalande medlemmar. Fast det minskande intresset för föreningsliv märks                         genom en allt högra medelålder på medlemmarna och ett minskande intresse för att                               bevista de intressanta Tuff-mötena. De två närmaste handlar om flyktingarna i Tyresö                          (den 10 sept) och Nato (den 7 okt).

….till              Tyskland och Sverige, som tar emot lika många flyktingar som alla de övriga 20-tal EU-länderna tillsammans. Tyskland beräknas ta emot ca 750000 flyktingar i år, Sverige 80 000. Sett till folkmängden tar Sverige emot flest. I fråga om ensamkommande flyktingbarn står Sverige för flest. Bara i Malmö har ca 40 barn per dag kommit mot ungefär lika många per vecka i våras. Sverige, som har 2 procent av Europas folkmängd tar emot ca 30 procent av flyktingbarnen.

....till               FN:s flyktingkommissionär Antonio Guterres, som uppmanar de övriga       europeiska länderna att liksom Tyskland och Sverige vara mera generösa mot flyktingar. 

….till              nästa Tuff-möte torsdagen den 10 september i Tuff-lokalen Myggdalsvägen 80, som just blir om flyktingsituationen i vår egen kommun. Tyresö kommuns flyktingsamordnare, Dragan Boban, inleder då ett möte om flyktingsituationen i kommunen.

….till              de många som solidariskt blir Tuff-medlemmar genom att sätta in 200 kr för enskild och för familjemedlem 80 kr på Tuffs plusgiro 16 01 37 – 6.

….till              Maj Britt Theorin, fredsrörelsens ”grand old lady”, som hon nyligen kallades. I förra Radio Tuff berömde hon Tuff med följande ord: 
”I Tuff är ni så unika och fantastiska Tuff gör inte bara radio, vilket jag tycker är underbart bra. Det är information och det är basen för demokrati. Får vi inte kunskap kan vi inte agera. Det är ju också så att Tuff har massor av fina projekt utan ett öres stöd från varken stat eller kommun. Fortsätt med Radio Tuff! Grattis till Radio Tuff 30 år!”

….till             den sedan många år fredsaktive Tomas Magnusson, som bland annat varit president i International Peace Bureau (Internationella Fredsbyrån, IPB). Nu utkommer hans bok ”Somalia hot eller hopp?” med underrubriken ”Ett land som aldrig lämnas i fred. Ett folk som aldrig ger upp”. Boken handlar om allt som händer i Somalia som vi inte hör talas om. Media berättar om strider, terrordåd, pirater och svältkatastrofer. Bortom rubrikerna har de forna kolonialländerna med hjälp av USA försökt styra utvecklingen i Somalia – och nästan alltid gjort fel, menar författaren. Boken kostar 200 kr och kan köpas genom Radio Tuff.
….till              Miza Landström, Tuff-medlem i Trollbäcken som häromåret tog initiativet till en skola bland fattiga byar i Kongo. Hon meddelar nu att byggnaderna nu är klara och skolan tas i bruk för 210 elever i september. TUFF bidrog till bygget med 105 000 kr.
….till              Vestmanlands Läns Tidning, som avviker från den gängse trenden genom en artikel med rubriken ”DÅLIG IDÉ ATT ISOLERA RYSSLAND”. Där skrivs på debattsidan bland annat: Ryska folket kämpar i motvind och nya ledare ingjuter mod, först Jeltsin och senare Putin som har att reformera ett land i djup moralisk och ekonomisk kris. Samtidigt upplöstes det sovjetiska territoriet och Baltikum, Polen med flera stater återfick självständig status. Mycket snart efter Sovjetunionens fall erbjöds dessa fria stater medlemskap i EU och Nato. Denna process löper ganska snabbt och Ryssland känner allt starkare flanktryck ekonomiskt och militärt från Nato.”
….till              ”Nordiska fredssamtal” i Degerfors 14-16 augusti, då bland andra förre försvarsministern Thage G Peterson och förra nedrustningsambassadören Maj Britt Theorin talade med fokus på att Sverige inte skulle gå med i Nato.
….till              engelsmannen Reg Keys, som är bland de 29 britter, som hotar att stämma ledaren för den undersökning om Irakkriget 2003 som tycks ta alltför lång tid. Hans son Tom Keys dödades vid det brittiska anfallet på Irak. Pappan vill att den ansvarige politikern Tony Blair skall rannsakas som krigsförbrytare. Till den brittiska TV-sändningen i BBC säger han: ”Jag skulle vilja se Tony Blair i bojor därför att vi måste minnas att 180 brittiska soldater dödades i Irak och över 3500 sårades, två miljoner irakier tvangs att fly och över 100 000 oskyldiga irakier dödades.”

….till              den humoristiske dokumentärfilmaren Michael Moore, som är på gång med en ny film. Dess titel är Where to Invade next (Var invadera nästa gång). Hans film ”Farenheit 9/11” fick vid filmfestivalen i Cannes 2004 Guldpalmen. Den var en kritisk granskning av Bush-administrationens agerande efter 11 september 2001 bl a kopplingarna till Saudiarabiens finansfamiljer. Om sin nya film säger Michael Moore: ”Frågan om USA:s oändliga krig är något som har bekymrat mig länge och försett mig med den nödvändiga satiren för denna film. Det har varit ett konstant behov att alltid ha en fiende, så att vi kan hålla det hela militär-industriella komplexet vid liv och gynna de företag som tjänar en massa pengar på det”


….till              Tuff-aktivisterna, som nu skickat ut TUFF-bladet och Tuff-kalendariet för hösten till sina över 400 medlemmar. De närmaste utåtriktade aktiviteterna är lördag den 29 augusti kl 11-15 . Då kan vi fynda vid Tuffs stora loppis utanför Tyresö centrum nära Bollmorahallen. Och kommande lördag 5 september deltar Tuff i årets Tyresöfestival vid ängen (nu: ”Stadsparken”) mellan Nyboda (Kvarnhjulet) och Tyresö centrum.
Hörs på www.tyresoradion.se från 23 aug.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar