lördag, juli 25

ROSOR från RADIO TUFF (nr 1393) 26/7 -- 9/8 2015 till....

….till              Alléskolan i Lerum som på nytt gjort ett dagsverke för Tuffs projekt för fattiga indiska barn. De jobbade in 44 260 kr, vilka oavkortat skickas till indiska partners. Det är nästan 10 000 kr mer än förra årets dagsverke. Det fina resultatet kan bero på att två av skolans lärare i höstas besökte de indiska projekten, efter det att Alléskolan i fjol fick Tuffs pris på 9000 kr för berömvärt solidaritetsarbete i många år. Den ena läraren, Jeanette Björnskiöld, intervjuades i november från Indien i Radio Tuff och uttryckte sig mycket positivt om Tuffs projekt i Indien.

….till              Tuffs indiska partner, gandhianen  Bhikhu Vyas, som redan har gratulerat Alléskolans lärare och elever för deras jättefina prestation. Han uppger att pengarna kommer att användas vid en av Tuff-skolorna, Vananchal, bland det tidigare så försummade Dharmapurs många fattiga byar, bebodda av illiterata föräldrar. Pengarna kommer att användas för att ge 40 elever måltider, böcker, en skoluniform var, hälsovård, fem mangoplantor var och till en studieresa. Dessutom räcker de till en lärarlön.

….till              Natascha Korac Fredhöj, som på 90-talet var gymnasist på Tibbleskolan i Täby och aktiv för Tuff-projekten i Indien, som hon också besökte och såg de många Tuff-finansierade förskolorna för sockerrörhuggarnas barn. Nu bor hon i Trelleborg med egna barn i skolan, som hon vill intressera för insatser för de nuvarande projekten. En intervju med Natascha hörs om en stund i detta Radio Tuff.

….till              Eva Hammad, aktiv i Göteborg för insamlingsstiftelsen för barnen i libanesiska Shatila, skriver: Hej TUFF! Lyssnar just nu på radio TUFF. Varmt tack återigen för pengarna från TUFFs styrelse, de 10 000 kr till Shatila barn- och ungdomscenter, och för såväl intervjun som för rosen till insamlings-stiftelsens arbete för barnen och ungdomarna i CYC Shatila. Och stort tack till er för det viktiga arbete ni lägger ner för att genom radion berätta om det frivilliga solidariska fredsarbete som pågår. Det gör så gott att bli påmind om allt det goda som sker för att motverka krig och förtryck!”
                     
….till                Tuffmedlemmen i Malmö, Marianne Stieger, som skriver under rubriken ”Kriget som aldrig tar slut” följande: ”Den 17 juli stod det också i tidningen att 16 000 personer i närheten av Hannover var tvungna att lämna sina hem igår klockan nio på morgonen. Återigen hade man hittat en odetonerad bomb efter de allierades bombningar mot tyska städer. Naturligtvis blev det bara en liten notis i tidningen, men ändå. Min svägerskas syster omkom i början av 50-talet när hon och andra barn lekte på en ödetomt, där de hittade något spännande. Sekunder senare sprängdes barngruppen i bitar. Jag tänker på alla oupptäckta minor i minfält överallt i världen, framförallt i Vietnamn, som fortfarande skadar och dödar människor. Dessa förbannade krig som bara pågår och pågår och aldrig verkar ta slut! ”

….till              förre sekreteraren i Svenska Akademien Horace Engdahl, som i radions program ”Allvarligt talat” svarar på frågan om Sveriges dåliga samvete beror på vad vi gjorde och inte gjorde under andra världskriget. Han svarade bland annat så här:
Om du tittar på de nationer som deltog i den stora kraftmätningen för 70 år sedan kan man göra iakttagelsen, att det dåliga samvetet finns hos förlorarna, inte hos segrarna, som fortsätter att utmåla sin krigföring som moraliskt riktig även i de fall, där den hade klart betänkliga inslag. Förlorarna påtvingades av segrarna en botgöring, som sannolikt inte skulle ha varit aktuell om förlorarna i stället hade varit vinnare. Då skulle det ha varit den andra sidan som klädde sig i säck och aska. Det dåliga samvetet är kanske på djupet nånting annat, nämligen skam. Och då inte skammen över förbrytelser utan skammen över nederlag, skammen över hjälplöshet i sammanbrottet. Skammen att ha varit tvungen att ta emot diktat från arroganta segrare. Dåligt samvete är en svaghetskris.”

….till              Dokumentären "Död på distans", som sändes på TV:s Kunskapskanalen  onsdag den 15 och 17 juli. Den skildrar hur amerikanska drönare, obemannade flygplan, ofta flera gånger i veckan genom beskjutningar också dödar oskyldiga civila i Pakistan, Afghanistan och andra länder. Klicka på
….till              det avtal om Iran, som efter 13 dagars förhandlingar slöts mellan Iran och säkerhetsrådets permanenta medlemmar USA, Ryssland, Frankrike, Storbritannien, Kina, förstärkta med Tyskland. Det var kanske bra att Tyskland var med eftersom alla säkerhetsrådets ständiga medlemmar själva är kärnvapenmakter och avtalet skulle handla om att avstyra Iran från att skaffa kärnvapen. Det tycks man ha lyckats med genom att lova att upphäva de sanktioner som drabbat inte minst vanliga iranier mycket hårt. Det finns starka motståndare till avtalet bland konservativa republikaner i USA liksom hos Israels högerregering. Men andra är positiva, såsom Tariq Rauf vid SIPRI (Stockholms Internationella Fredsforsknings- institut). Han anser att de båda utrikesministrarna, USA:s John Kerry och Irans Javad Tarif, borde tilldelas Nobels fredspris. En annan som uttalat sig positivt är Jan Öberg vid Transnationella stiftelsen för Freds och Framtidsforskning (TFF). Han kallar avtalet ”en seger för ickevåld och intelligens över våld och mänsklig dårskap”.

….till              milleniemålet att utrota fattigdomen i världen som har inte lyckats helt men kommit en bra bit på väg. Alltså har antalet mycket fattiga som lever på ca 10 kr per dag minskat från 1,9 miljarder till ca 850 miljoner. De mesta framstegen har världens mest folkrika land Kina gjort. Där har fattigdomen reducerats till 4 procent av befolkningen.

….till              den manifestation mot kärnvapen som Svenska läkare mot kärnvapen (SLMK) anordnar den 6 augusti, 70-årsdagen av Hiroshima, då över 100000 människor, de allra flesta civila brändes ihjäl. De ordnar sång, tal och die-in på Stortorget från kl 15 och samling i Storkyrkan kl 17 med tal och musik. Hjärtligt välkomna!
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar