lördag, juli 11

DN och Natovännernas ensidighet

VILKA PLAN KRÄNKER SVENSKT LUFTRUM?
Två dagar i januari hade DN helsidor om en främmande ubåt, som märkligt nog visade sig i övervattensläge under flera minuter, ”endast några kilometer utanför huvudstaden”, som journalisten Mikael Holmström alarmistiskt uttryckte det. Senare tillbakavisades uppgifterna om ”ubåten” av försvarets experter. De hade funnit att det på den suddiga bilden, som sades föreställa en kränkande ubåt, i själva verket var en svensk båt.

Den 2 juli är Mikael Holmström i farten igen i DN. Han skriver under den stora hotfulla  rubriken ”Svenska plan beskjutna av rysk militär över havet”. Texten gör inte rubriken rättvisa, ty ”beskjutning” får man leta förgäves efter.

Det intressantaste är dock en liten Fakta-ruta på samma sida. Där läser man bland annat följande:

”Under 2014 kränktes svenskt luftrum tolv gånger, varav en gång av Ryssland”
”Hittills under 2015 har luftrummet kränkts nio gånger, ingen gång av ryskt flyg.”

Varför får läsarna inte veta, vilka plan det är som gjort intrång i vårt luftterritorium hela 20 gånger de senaste 18 månaderna? Bara att en gång har ryssarna varit framme.

DN:s NYA UBÅTSHYSTERI PASSAR TILL NATOKRAVEN
Förre Moskvaambassadören Mathias Mossberg var huvudsekreterare 2001 års  ubåtskommission. 2009 skrev han boken ”I mörka vatten” med underrubriken ”Hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan”. I Aftonbladet den 17 juni skriver han under rubriken ”DN på djupt vatten”. Där tar han upp 80-talets ubåtshysteri och dess efterföljare, det nya ubåtsrabaldret. Det passar DN:s kampanj för ett svenskt medlemskap i Nato, menar han.

Mossberg skriver bland annat:

”DN bestämde sig för trettiofem år sedan för att ubåtsfrågan handlade om sovjetiska ubåtar och ingenting annat. Tidningen gick i spetsen för 80-talets ubåtshysteri— fångad i en masspsykos man då delade med många andra. Trots allt som sedan dess kommit fram om bristerna i underlaget för denna uppfattning, och trots upprepade erkännanden från Väst om att man haft ubåtar i svenska vatten, har DN envist hållit fast vid denna linje.

Nu har man skruvat den ytterligare— nu hänger ju frågan nära ihop med Nato-frågan, där DN är opinionsledande. Vill man öka stödet för en svensk Nato-anslutning passar det ju utmärkt med ett nytt ubåtsrabalder. Sakförhållandena underordnas, nu som under 80-talet, den politiska viljeinriktningen. Uppfattningen om verkligheten formas därefter.”

På 80-talet hade Sovjet ca 40 ubåtar i Östersjön. Det som dock svenska medier tystar är enligt Mossberg, att det nu bara lär finnas två ryska ubåtar i Östersjön. Enligt honom finns det heller inga bevis på att det efter 1981 har funnits sovjetiska eller ryska ubåtar i svenska vatten. Och Mossberg slutar sin artikel med:

”På 80-talet fördes den svenska opinionen vilse i säkerhetspolitiken, och den felaktiga bilden av att alla ubåtskränkningar kom från öst blev styrande för vår världsuppfattning. Tanken att en svensk Nato-debatt ska föras på icke sakligt korrekta premisser är störande, och ledande opinionsbildare som DN har här ett stort ansvar.”

FÖRE DETTA FÖRSVARSMINISTER: ”SÄG NEJ TILL NATO!”
Thage G Peterson är politisk veteran. Var riksdagsman 1971-1998, bland annat riksdagens talman 1988-91. Efter att ha varit industriminister och justitieminister blev han 1994-1997 svensk försvarsminister.

De senaste åren har han varit kritisk till Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan med bland annat föloDär feamhåller han det vöre historielöst att riken Säg nej till Natoand annat flller ryska ubåtar i svenska vatten.ld hade varijande motivering:

”Sveriges möjligheter och förtroende att mäkla fred i konflikter på olika håll i världen håller på att fördärvas till följd av deltagandet i kriget i Afghanistan. Vår tvåhundraåriga fredsperiod med många aktiva mäklarinsatser har naggats i kanten.”

I Aftonbladet den 17 juni skriver han under rubriken ”Säg nej till Nato!”  Där framhåller han att det vore historielöst att kasta Sveriges alliansfrihet på skräphögen och skriver:

”Alliansfriheten har för Sveriges del aldrig varit ett självändamål. Alliansfriheten är ett medel för att trygga vårt lands säkerhet. Målet är att Sverige ska vara neutralt om krig skulle bryta ut i vår närhet. Att gå med i Nato är inte bara en formalitet som många tror. Vi är ju redan där, säger en del. Men nu gäller det neutralitet eller inte. Alliansfrihet eller inte. Självständighet eller inte.”
------------------------------------------------ - -- - - - -

Åke Sandin i Radio Tuff www.tyresoradion.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar