lördag, juli 4

DN:s nya ubåtshysteri passar till Natokraven

EN HUVUDSEKRETERARE I UBÅTSKOMMISSIONEN 
Mathias Mossberg är bland annat före detta ambassadör. Han var huvudsekreterare i den ubåtskommission, som 2001 leddes av den rutinerade diplomaten Rolf Ekéus.  

2009 skrev han boken ”I mörka vatten” med underrubriken ”Hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan”. I Aftonbladet den 17 juni skriver han under rubriken ”DN på djupt vatten”. Där tar han upp 80-talets ubåtshysteri och dess efterföljare, det nya ubåtsrabaldret. Det passar DN:s kampanj för ett svenskt medlemskap i Nato, menar han.

”SAKFÖRHÅLLANDENA UNDERORDNAS DEN POLITISKA VILJEINRIKTNINGEN”
Mossberg skriver bland annat:

”DN bestämde sig för trettiofem år sedan för att ubåtsfrågan handlade om sovjetiska ubåtar och ingenting annat. Tidningen gick i spetsen för 80-talets ubåtshysteri— fångad i en masspsykos man då delade med många andra. Trots allt som sedan dess kommit fram om bristerna i underlaget för denna uppfattning, och trots upprepade erkännanden från Väst om att man haft ubåtar i svenska vatten, har DN envist hållit fast vid denna linje.

Nu har man skruvat den ytterligare— nu hänger ju frågan nära ihop med Nato-frågan, där DN är opinionsledande. Vill man öka stödet för en svensk Nato-anslutning passar det ju utmärkt med ett nytt ubåtsrabalder. Sakförhållandena underordnas, nu som under 80-talet, den politiska viljeinriktningen. Uppfattningen om verkligheten formas därefter.”

SOVJET DÅ – RYSSLAND I DAG
Mossberg tar bland annat upp vad han kallar för minibåtshysterin. Den fanns bara i svenska marinens fantasier och i Carl Bildts inträdesanförande i Krigsvetenskaps-
Akademin, menar han. I själva verket tillverkade ryssarna först i slutet av 80-talet två miniubåtar, som dock inte fungerade tillfredsställande.

Ryssarna behärskade helt enkelt inte miniubåtstekniken tillräckligt bra. Men i väst fanns vid samma tid väl utvecklade miniubåtssystem.  Däremot hade Sovjet på 80-talet ca 40 ubåtar i Östersjön. Det som dock svenska medier tystar är enligt Mossberg, att det nu bara lär finnas två ryska ubåtar i Östersjön. Enligt honom finns det heller inga bevis på att det efter 1981 har funnits sovjetiska eller ryska ubåtar i svenska vatten.

MOSSBERGS SLUTKLÄM:
”På 80-talet fördes den svenska opinionen vilse i säkerhetspolitiken, och den felaktiga bilden av att alla ubåtskränkningar kom från öst blev styrande för vår världsuppfattning. Tanken att en svensk Nato-debatt ska föras på icke sakligt korrekta premisser är störande, och ledande opinionsbildare som DN har här ett stort ansvar.”


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar