fredag, juli 10

Årsdagar av Srebrenica och Gaza

FOLKMORDET/MASSAKERN/TRAGEDIN I SREBRENICA
Det är den 11 juli 20 år sedan många tusen människor mördades i bosniska Srebrenica. De var muslimska män och pojkar. Det har fått mycket stor uppmärksamhet i våra medier. Serberna var gärningsmän och deras befälhavare har dömts eller sitter inför rätta i Haag.
Bara några veckor efter folkmordet/massakern/tragedin i Srebrenica inleddes "Operation Storm" mot serberna i Krajina.150 000-200 000 serber tvingades fly. Hur många som dödades brukar inte anges i denna nedtystade etniska rensning. Under Srebrenica-året 1995 genomförde Nato uppemot 3 400 flygangrepp mot serbiska mål i Bosnien. Inte heller om detta hittar jag några dödssiffror.

ETT ÅR EFTER SENASTE GAZA-KRIGET
Samtidigt är det ett år efter att det senaste kriget i Gaza startade. Det började den 8 juli 2014 och varade i 50 dagar.  Ca 2 200 palestinier dödades. Av dem var uppåt 14 50 civila, varav ca 500 barn och ca 250 kvinnor. Ca 10 000 palestinier, inklusive drygt 3 000 barn och ca 2 000 kvinnor skadades. 
FN uppskattade att 1000 av de skadade barnen kommer att drabbas av en livslång invaliditet. FN beräknar att minst 373 000 barn behöver specialiserat psykosocialt stöd och att 425 000 palestinier tvingades lämna sina hem på grund av kriget.
Samtidigt dödades 71 personer på den israeliska sidan, därav 66 soldater, 4 civila och en utländsk arbetare från Thailand.
Enligt FN blev 18 000 bostäder i Gaza helt förstörda eller allvarligt skadade av israeliska attacker, vilket gjorde omkring 108 000 palestinier hemlösa. Omfattande skador åstadkoms på Gazas redan dåliga elnät. Gazas enda kraftverk bombades och gjordes obrukbart. Gazas största reningsverk sattes ur drift och andra attacker orsakade omfattande skador på Gazas vatten och avlopp, vilket orsakade hälsoproblem. Enligt FN förstördes 22 skolor och 118 skadades.
ISRAELISKA OFFICERARE VILL LÄTTA PÅ RESTRIKTIONERNA
Återuppbyggnaden av det raserade Gaza går långsamt eller inte alls. Orsaken är bland annat de hårda restriktioner som Israel har lagt på gods som får införas i Gaza, till exempel cement och armeringsjärn. Dessutom är Gazas ekonomi raserad. Arbetslösheten är omkring 40 procent.
Häromdagen kom ett förslag från höga israeliska officerare att lätta på restriktionerna för att göra livet lättare för Gazaborna och kanske också göra hatet mot Israel mindre. De föreslår, att man underlättar både för varor och människor att ta sig in och ut ur Gazaremsan.
”Så länge Gazas ekonomiska problem är olösta är det fortfarande risk för nya krig”, säger en av de israeliska officerarna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar