torsdag, januari 1

"Försvunna år var det du...."

I går var det nyårsafton igen. Under varje nyår undrar jag, hur det kommer sig att jag ännu lever. Har sedan 50-årsåldern tyckt att jag lever på övertid. Kanske beror det på att många av mina äldre manliga släktingar gick bort, innan de fyllt 50. De ”emigrerade vertikalt”, som min gamle vän Ebbe Björkman uttryckte det. Själv gjorde han det 2003 vid 81 års ålder.

Nu hörs dock Ebbes utsökta och humoristiska program om döda poeter igen i repris på www.tyresoradion.se (Finns för övrigt att beställa av mig, så skickar jag en CD med de många halvtimmarna om Fröding, Ferlin, Piraten, Karlfeldt med flera.)

TEGNÉR OM DET GÅNGNA ÅRET
Trots att Ebbe kunnigt behandlade många svenska skalder under sina hundratals radioprogram var aldrig Esaias Tegnér (1782-1846) föremål för hans berättartalang.

Tegnér var den tidens nationalskald men led av av återkommande depressioner, ”Mjältsjukan” som han kallade det i en av sina dikter. Han var en beundrare av ”hjältar”, inte bara av Karl XII utan också av Napoleon. Kanske var det därför han så fränt i en dikt fördömde det gångna året 1815, då Napoleon hade störtats och förvisats till Sankt Helena ute i Sydatlanten.

Nu vid nyår minns jag en av hans dikter om nyåret 1816. Den har bland annat följande rader:

Försvunna år, var det du? Farväl!
Nu är det förbi. På din arma själ
har du mycket, din räkning blir tung.
Däruppe, däruppe en domare sitter
Försvara dig bleknade, om du gitter!”

2014, ETT ”RIKTIGT SKITÅR”?
Kanske hade Tegnér, om han levt i dag, varit lika negativ mot år 2014. Ser en tvåsidig rubrik i en kvällstidning med texten: ”2014 i världen –ett riktigt skitår!”

Visst var det mycket elände bland våra många medmänniskor under 2014: Härom veckan kunde vi i Radio Tuff meddela att FN:s barnfond Unicef ansåg att år 2014 har varit ett sällsynt hemskt år i vår krigiska värld för miljoner barn. 15 miljoner barn är fast i pågående väpnade konflikter. 250 miljoner barn finns i områden med krig och annat väpnat våld.

Massmördandet i Syrien har fortsatt. Har aldrig riktigt begripit, varför mäktiga västmakter är så kritiska mot regimen Assad. Nu är ju dessa stater inte heller nöjda med att Assads mest otäcka motståndare är IS eller Islamiska staten.

Rysslands införlivande av Krim ledde till en storm av västliga fördömanden om folkrättsbrott. Jo, illa nog dödades därvid två människor, en från vardera sidan. När våra mönsterländer USA och England förfasar sig över ryssars folkrättsbrott är vi några som ännu minns dessa länders folkrättsvidriga angrepp på Irak 2003. Hur många hundratusentals dödade och miljoner flyktingar har blivit följden av det. För att använda en biblisk liknelse: Vi tycks se grandet i Putins ögon men inte bjälken i västliga ledares.

HELLRE TÄNDA LJUS ÄN....!”
Men låt oss se allt det positiva som också hänt under 2014. Radio Tuff som hörts hela året inleder alltid sina sändningar med att dela ut ”rosor” till välförtjänta. Det är i Martin Luther Kings anda. Han framhöll att det var bättre att tända ljus än att bara förbanna mörkret.

Och låt oss se fram mot det nya året med tillförsikt. En nyårsönskan är att det tyska förslaget om en folkomröstning på Krim i regi av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) kan äga rum. Om skottarna 2014 fick chansen att bli självständiga från England bör vi inte förmena Krimborna att välja sin egen väg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar