lördag, januari 24

ROSOR från RADIO TUFF (nr 1380) 25/1 2015 till....


….till         över 60 kända och framstående tyskar, bl a förre förbundskanslern Gerhard Schröder och förre presidenten Roman Herzog, som skrivit ett upprop, som varnar för krig mot Ryssland och kräver en ny avspänningspolitik i Europa. De påminner om att de framsteg som för 25 år sedan uppnåddes i västs förbindelser med Ryssland annars äventyras.

….till         den amerikanske dokumentärfilmaren Michael Moore, som 2003 fick en Oscar för sin film Bowling for Columbine, som handlade om hur ett dussintal elever vid Columbine High School dödades och varför det händer så många flera dödsfall relaterade till handeldvapen i USA än i övriga industriländer. Nu kritiserar han filmen ”American sniper”, som under sin första biovecka spelat in hela 702 miljoner kr. Han säger bland annat: ”Min farbror dödades av en prickskytt under andra världskriget. Vi lärde oss att prickskyttar är ynkryggar. De skjuter dig i ryggen. Prickskyttar är inga hjältar. Och angripare är ännu värre”.

….till         den i England grundade biståndsorganisationen Oxfam som påpekar de ökande klyftorna mellan fattiga och rika i världen. De skriver: De 80 rikaste personerna i världen har under de senaste fem åren fördubblat sina inkomster. Deras samlade förmögenhet är nu större än hela den fattigare halvan av jordens befolkning… Om inget drastiskt görs så kommer den rikaste procenten av jordens befolkning nästa år att äga mer än alla andra tillsammans”

….till         Sveriges Radios program ”Konflikt”, som (17/1) hade en timme om Syrien, där kriget nu krävt 200 000 döda, en miljon skadade och drivit många miljoner på flykt. Bland de många kännarna av detta förödande krig märktes Ali Khedery, som varit nära rådgivare åt såväl de amerikanska ambassadörerna i Baghdad som USAs militära befälhavare i regionen. Han var mycket kritisk mot både rollen USA har spelat, och den roll man spelar idag. Han ansåg att man behöver ett nytt Sykes-Picot, och syftar på den koloniala uppgörelse mellan Frankrike och Storbritannien från slutet av första världskriget som skapade det moderna Mellanösterns gränser, gränser som nu är på väg att lösas upp. Alternativet är blodig, okontrollerad fragmentisering – och ökad radikalisering, menade Khedery.

….till         Sveriges television som (18/1) sände dokumentären med titeln ”Libanon – på randen till katastrof”. Det framhölls att Libanon inte är större än Skåne men att över en miljon syrier har vällt in undan kriget i hemlandet, så att var fjärde invånare nu är flykting. Motsättningarna mellan shia- och sunnimuslimer skildrades liksom svårigheterna för den tredjedel av befolkningen som är kristen, nu när Islamiska staten (IS) börjat göra raider in i Libanon.

….till         Sveriges Radios program Studio Ett, som efter Mikael Holmströms braskande men dåligt underbyggda larmartiklar i DN den 12 och 13 januari om en främmande ubåt -- älsklingsämne för alltför många journalister – ända inne vid inloppet till Stockholm, lät konteramiral Anders Grenstad komma till tals. Så här uttryckte han sina tvivel: ”Våra människor som jobbar med bildanalys kan inte slå fast att det här är en ubåt, även om uppgiftslämnaren är helt övertygad. Sedan så är det, och det kan man se på bilden också, att det var flera fartyg i området. Dom har inte rapporterat någonting. Det är människor som rör sig vid strandområdena. Det är fortfarande ljust men ingen har rapporterat nånting. Samtidigt är det som så att om den holländska  ubåten som gick ut från Stockholm den 13 oktober, så har vi fått en väldig massa rapporter och bilder just på den ubåten, så vi är lite förvånade över att det är ingen annan som har rapporterat  det här som vi har klassificerat som möjlig ubåt.”

….till         Radio Tyresö (www.tyresoradion.se ) som nu sänder en halvtimme med unge Alexander Palmér, inte minst om hans positiva intryck av de många Tuff-projekten i Indien, som han nyligen besökte.

….till         de tre andra Tuff-aktivisterna Sylvia Ljungdahl, Bitte Isacsson och Erika Husberg som i början av januari också besökte de många indiska Tuff-projekten i Indien. Alldeles strax berättar de entusiastiskt om sina iakttagelser.

….till         solidariska människor, som avskyr våld och dödande och därför ansluter sig till Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF). Tuff har inga offentliga bidrag utan är helt beroende av många medlemmar. Inte ett öre använts från Tuffs insamlingskonto, pg 79 36 36-2 till annat än ändamålen i Indien och andra länder. Alla i Tuff och Radio Tuff   arbetar helt oavlönat men det finns betydande kostnader för hyran av Tuff-lokalen med mera. Medlem blir man genom att för enskild sätta in 200 kr på Tuffs plusgiro 16 01 37 -6 och kanske 80 kr för någon på samma adress (familjemedlem).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar