lördag, januari 10

ROSOR från RADIO TUFF (1379) 11-25/1 2015 till....

(Hörs på radion 91,4 MHz 4 ggr per dygn 11-25 januari. När som helst på www.tyresoradion.se )

.till Sverige och Tyskland, som 2014 tog emot lika många flyktingar som de andra många EU-länderna tillsammans. I förhållande till sin folkmängd är Sverige det europeiska land som tar emot flest flyktingar. Förra året välkomnade vi över 80 000, mestadels syrier, som ville undkomma det eländiga kriget i sitt hemland. För 2015 beräknar Migrationsverket att då kommer uppåt 105 000 flyktingar till Sverige. Det verkar ju mycket men det ska jämföras med Syriens grannländer Turkiet, Libanon och Jordanien. De har tagit emot många miljoner syrier.

.till den italienska marinen som sägs ha räddat ca 170 000 båtflyktingar det senaste året. Tyvärr har 3200 flyktingar under samma tid drunknat i Medelhavets vågor, inte minst till följd av flyktingsmugglares girighet och hänsynslöshet.

.till professorn och fredsforskaren Peter Wallensteen som på sätt och vis bekräftar kvällstidningsrubriken ”2014 i världen ett skitår”!. Han påpekar i Dagens eko den 6/1 att under 2014 pågick 10 olika krig i världen, flera än på mycket länge. Med ”krig” avser han väpnade konflikter med minst 1 000 dödade. Låt oss hjälpas åt att avslöja de stora ekonomiska intressenas skuld till de för alltför många lönsamma krigen och göra 2015 till ett fredligare år, då inte så många människor blir offer för krigiskt massmördande!

.till det tyska förslaget om en folkomröstning på Krim i regi av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Om skottarna 2014 fick chansen att bli självständiga från England bör vi inte förmena Krimborna att välja sin egen väg. Den folkomröstning som ägde rum i samband med anslutningen till Ryssland har ju av västliga medier och politiker kritiserats. Dessutom har Ryssland anklagats för folkrättsbrott. Det var ju två människor på Krim som dödades i mars 2014. Hur många hundratusen irakier har inte dödats efter britters och amerikaners folkrättsbrott 2003 att angripa Irak? Det har haft till följd att Irak drabbats av ständiga krig, nu senast genom Islamiska statens härjningar. Någon miljon irakier har dessutom tvingats fly från sina hem.

.till till Sveriges Televisions Rapport (5/1), som intervjuade libyska journalister, som tvingats fly till Egypten för att utan risk för sina liv rapportera om det politiska och krigiska kaoset i sitt hemland. Den av Nato och med hjälp av svenskt flyg 2011 åstadkomna ”arabiska våren” i Libyen har sedan länge urartat i inbördes strider, där inte minst Al Quaida och Islamiska staten (IS) är aktiva. Hundratals libyer dödas varje månad och hundratusentals har tvingats på flykt. Det tiger i stort sett våra självgoda västliga medier om. Att resultatvärdera västmakters krig aktar man sig helt begripligt för.

.till Svenska Dagbladet och Aftonbladet, som kollat chefernas löner i de stora biståndsorganisationerna. Det är en imponerande lista på högavlönades årslöner. Några exempel: Cancerfonden 1 190 000 kr. Världsnaturfonden i Sverige (WWF) 1128 000 kr. Röda Korset 1 108 000 kr. Hjärt och lungfonden 1 087 000 kr. Barncancerfonden 1 060 000 kr. UNICEF 1 039 000 kr. Rädda Barnen 996 000 kr SOS Barnbyar 908 000 kr. Sjöräddningssällskapet 865 434 kr. Stockholms stadsmission 808 000 kr och Radiohjälpen 780 000 kr. På Läkarmissionen går 24 procent av intäkterna till kostnader för insamling och löner. Ingen av cheferna på Aftonbladets lista är dock i närheten av att tjäna lika mycket som Postkodlotteriets vd, som sagt att Postkodlotteriet inte jobbar med välgörenhet utan med att bedriva affärer. Som kontrast kan nämnas att lokalföreningarna jobbar helt oavlönat. I Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF) finns ingen avlönad, så varenda insamlad krona från Tuffs insamlingskonto, pg 79 36 36-2, går oavkortad till ändamålen i Indien och andra länder.

.till en solidarisk kvinna på Sikvägen i Bollmora, som vid nyår skänkte 1000 kronor till Tyresö Ulands- och FredsFörening genom att sätta in det på Tuffs plusgiro 16 01 37- 6 . Trots att föreningen inte har några personalkostnader är gåvor från solidariska människor nödvändiga om Tuff ska kunna klara sina två största utgifter, betalningen av hyran för Tuff-lokalen, Myggdalsvägen 80 och medlemsavgifterna till riksorganisationen. De belöper sig sammanlagt till ca 80 000 kr per år.

.till Fredsrörelsen på Orust, som nu presenterar sin imponerande mötesverksamhet för kommande månader. Orust är en helt fristående lokalförening, med vilken Svenska Freds och dess lokalföreningar (inkl. TUFF) inte kan mäta sig i fråga om offentliga mötesarrangemang, varken kvantitativt eller kvalitativt. Under vintern-våren 2015 finns på Orust som inledare vid offentliga möten bl a en fredsforskare, en professor, en docent, en toppdiplomat och en ledande rikspolitiker.

.till Tuff-aktivisterna Sylvia Ljungdahl, Alexander Palmér, Erika Husberg och Bitte Isacsson , som sedan nyår befinner sig bland alla Tuff-projekten i Valod / Dharampur, cirka 20 mil norr om mångmiljonstaden Bombay (Mumbai). Om en stund kommer här i Radio Tuff en rapport från två av dem på telefon från Indien. Det är faktiskt över 40 år sedan de första av Tuff finansierade projekten stod klara. Redan 1972 var vid Sarvodaya Ashram i den indiska delstaten Gujerat två skolbyggnader med sammanlagt sex klassrum färdiga. De kallades för Kumla och Nyboda Wings efter de Tyresöskolor som genom dagsverken stått för en betydande del av kostnaderna. Sedan dess har många hundra utmärkta projekt tillkommit tack vare pengar från Tuff, hederliga partners och regelbundna besök av Tuff-aktivister och lärare från svenska ”systerskolor”

.till det bästa nyårslöftet. Det är att bli medlem av Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF) – om du inte redan är det. Alla har vi väl råd med 200 kr, vilket är medlemsavgiften för enskild och gärna också 80 kr för annan på samma adress (familjemedlem). Välkommen att använda Tuffs plusgiro 16 01 37- 6


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar