torsdag, oktober 2

Leninstaty välts. Men Karl XII:s då?

I Ukrainas näst största stad Charkov (ukrainska: Charkiv) med en rysktalande majoritet vältes för några dagar sedan den väldiga Leninstayn av ukrainska ultranationalister. Borgmästaren talar om vandalism och förklarar att den skall resas upp igen

Nu finns det gott om Leninstatyer i forna sovjetiska städer, medan Stalin inte alls äras på samma sätt. Till och med ”hjältestaden” Stalingrad döptes 1961 om till Volgograd, trots att den var platsen för en av vändpunkterna i andra världskriget.

AMERIKANSKA DESERTÖRER OCH LENIN
I slutet av 1967 kom de fyra första av många amerikanska Vietnamdesertörer till Tyresö och fick logi hos olika medlemmar i Tyresö Ulands- och FredsFörening (TUFF). De hade på permission i Tokyo hoppat av sin tjänstgöring på det amerikanska krigsfartyget The Intrepid. Sedan hade den japanska fredsrörelsen Beheiren hjälp dem till Sovjetunionen. Hösten 1967 firades där febrilt 50-årsjubileet av den ryska revolutionen.

De unga amerikanerna släpades iväg till den ena högtidligheten efter den andra. De fick besöka många museer och andra minnesplatser. Överallt fanns stoder eller bilder av Lenin. Till sist lessnade de politiskt indifferenta ynglingarna på detta. De började trakassera sina guider med att peka på avbildningarna av Lenin och upprepade gånger fråga:

-- Who's that?...Who's that?.....

Undra på att ryssarna lät de unga amerikanerna åka till Sverige.

LILLE JACKE OCH ”LENIN”
Min dotterson Jakob kallar jag för Jacke, därför att en av mina farbröder döptes till Jakob men alltid kallades Jacke. Den nutida Jacke är född på 80-årsdagen av den ryska revolutionens utbrott.

Inte nog med det. När hans mycket äldre kusin Elin var på besök hade den då tvåårige Jacke lite svårt med konsonanterna. När kan skulle ropa på Elin hojtade han alltså:

-- Lenin, Lenin....

KARL XII:s STATY
På 50-talet var jag på somrarna guide i Stockholm. Visade då bland annat de båda statyerna i Kungsträdgården. Den av Karl XIII omgavs i hörnen av fyra lejon, den av Karl XII av fyra krukliknande mörsare. I folkmun blev det ”en kruka mellan fyra lejon” respektive ”ett lejon mellan fyra krukor”.

Det där ”lejonet”, Karl XII alltså, spred ju krig och elände inte bara över Sverige utan i många andra länder. Det var inte många år sedan hans beundrare, militarister och andra högerextrema, samlades vid hans staty för att minneshålla hans dödsdag den 30 november, den som nu har döpts om till ”Kåldolmens dag”. Förmildrande kanske var att denne kung i motsats till andra krigiska överheter själv stupade: i norska Fredrikshald 1718, då han var blott 36 år.


Kanske bör vi ändå – både i Ukraina och Sverige – i vår nutida efterklokhet inte vara så historielösa, att vi välter statyer av människor, som levde i en annan tid med andra värderingar än våra.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar